BLOG

DNA verzorgingsstaat zit transitie in de weg

DNA verzorgingsstaat zit transitie in de weg

De toekomst van de zorg wordt anders, een toekomst die gisteren is begonnen. De najaarscongressen, een filmpje van VWS, ingesproken door de staatssecretaris zelf (zie onderaan het blog), deltaplannen en transitieprogramma’s: we gaan anders met en voor elkaar gaan zorgen.

Meer samenredzaamheid, het appèl dat op mensen wordt gedaan om zelf te blijven participeren naar vermogen en de aandacht voor gezond leven spreken mij zeer aan.

Denkfout

Het was reeds in januari 2010 dat onder andere Actiz met een adviesrapport aan de slag is gegaan dat deze zaken als vertrekpunt voor de zorg nam. Dat het DNA van de verzorgingsstaat de transitie in de weg zit, is ook waar. Anders zorgen gaat dominant over anders financieren en daarbij maken we een ouderwetse denkfout. We slaan de hoofdrolspelers uit het primaire proces over en denken dat die andere zorg weer maakbaar is.

Thuis wonen

Zo wil de wind die waait ons doen geloven dat langer thuis blijven wonen geweldig is en ook nog eens goedkoper. Inderdaad niemand wil graag zijn eigen thuis verlaten. Happy en gezond oud worden in je eigen huis en dan opeens dood zijn, dat is ieders wens. De waarheid is dat de laatste levensfase in de meeste gevallen anders verloopt. En mensen willen daar wonen, waar ze het leven dat hun inmiddels overkomt goed kunnen leiden. In veel gevallen is het eigen huis een te groot huis en/of toegerust voor fitte gezinnen. De laatste levensfase stelt nieuwe eisen aan wonen. En die wensen verschillen zoals mensen verschillen. Helaas is het aanbod aan beschikbare uitwerkingen nog eenzijdig en ingewikkeld bereikbaar. Werk aan de winkel!

Meer zelf betalen

Sec langer thuis blijven wonen, in veel gevallen inmiddels alleenstaand, is meestal duurder dan ergens met anderen samen wonen. Echter, wie thuis blijft wonen, betaalt dit zelf, en dus nemen publieke uitgaven af. Alle aandacht voor langer thuis blijven wonen is een manier om de ouderen meer zelf te laten betalen voor wonen. Ik denk ook dat dit in veel gevallen prima kan en ander, privaat geld vrij laat komen ter besteding. Dit past bij de gedachte van behoud van autonomie van mensen: je hele leven betaal je voor wonen, dat is niet anders als je oud bent. Maar als je dan ook zelf betaalt, mag je dan ook nog wat kiezen?

Verzorgingsdenkfout

Langer thuis blijven scheelt dus publiek geld en dat is nu belangrijk. Ondertussen wordt een nieuw leger professionals voor de wijk opgeleid, allemaal HBO, dat is wat er nodig is. Of niet? Bezint eer ge begint! Hier begaan we de bewuste verzorgingsdenkfout.

Bij de huidige koers betalen ouderen straks privaat allemaal meer dan nodig is voor wonen, terwijl de publiek gefinancierde zorg in de wijk binnen de kortste keren onbetaalbaar wordt. Wees inmiddels wijzer!  Investeer in variatie van wonen voor ouderen en stimuleer deze markt. Organiseer anders zorgen daar om heen. Rust mensen die al in de zorg werken toe om te kunnen werken met domotica, social media en leer hen beter te sparren met informele zorg. Dan gaan we met hetgeen we nu hebben echt anders doen. En dat levert op. Voor de ouderen zelf, die hun woonkosten zien dalen en toch heel fijn wonen. Voor de staat die meer met minder kan bereiken. Voor de huidige zorgwerkers die werk behouden en aansluiting houden met de arbeidsmarkt van morgen. Belangrijkste opdracht? Hoe bewerken we het DNA van de verzorgingsstaat om van anders denken naar anders doen te komen?

Monique van Doorn
Van Doorn is directeur van Casemanagement Services. Zij onderneemt sinds 1995 met casemanagementconcepten en programma’s. In de Gezondheidszorg werkt zij nu mee aan de implementatie van Andere handen community. Zij twittert als @Doorn1

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

17 augustus 2013

Prima die zelfredzaamheid van de Nederlandse burgers, maar dan moet de Overheid zich zelf wel daadwerkelijk terugtrekken en de burgers ook financieel in staat stellen zelfredzaam te zijn.

Macrobeslag van de NL Overheid is met 60.3% een wereldrecord. Denemarken, Zweden en Finland zitten allemaal rond de 55% en dat is inclusief oa. kinderopvang e.d. Duitsland zit op 45%.

Het optimale % ligt op 42 tot 45%.

En een gigantische Overheid (bedenk dat NL unieke Ubocht, semi, NV, BV, ZBO ambtenaren heeft) en de burgers dwingen nog meer zelf te betalen gaat niet lukken. Burgers betalen nu twee keer voor hetzelfde.

De NL Overheid en haar uitvoerende organen zal dus in eigen vlees moeten gaan snijden. Allerlei verplichte afdrachten intrekken, AWBZ % omlaag, zodanig dat het macrobeslag naar normale % gaat: 45% maximaal.

Dan gaat er 15% terug naar de burgers. Mogen zij zelf uitmaken waar zij het aan uit willen geven.

Of wil de NL Overheid dat niet?

Macrobeslag van de open economie NL is zo groot volgens sommigen omdat zo invloeden van buitenaf worden gedempt. Crisis vangt dan de NL overheid op is de gedachte. Gezien de handelswijze van de NL Overheid momenteel komt daar niets van terecht; de crisis wordt rustig afgewenteld op de NL Burger en de NL Overheid blijft buiten schot.

Dat zet kwaad bloed.

Klusje voor:

ABDTOPConsult
Met ABDTOPConsult pakt de rijksoverheid zelf complexe adviestaken en interim-managementvraagstukken op. ABDTOPConsult is ingesteld door de ministerraad om beter in te kunnen spelen op de vraag naar goed, efficiënt en flexibel leiderschap binnen het Rijk.

--Gaat dat lukken? Navelstaarders?

Heertje ( 40 jaar op de werkvloer in t ziekenhuis)

18 augustus 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 19-08-2013 09:31.

Van Doorn

19 augustus 2013

Het DNA maakt was los! Met dank aan alle reacties, direct via Skipr en op andere wijze. Door ons bewust te zijn dat we allemaal over onze eigen rol gaan nadenken ontstaat beweging. Soms vanuit het negatieve, dat zit ook verankerd in ons DNA. Terzijde, Heertje, het was tijdens het verzorgen van zwaardemente patienten dertig jaar gelden dat ik het plan opvatte dat dit anders zou kunnen. Met respect voor alle energie die in het verzorgen is geinvesteerd, resultaten uit het verleden bieden ook hier geen garantie voor de toekomst. In de tijd dat ik als verpleegkundige werkte fantaseerde ik reeds over machines die de bedden zelf verschoonden en de mensen langer, duurzamer en consistenter konden doorbewegen. We hadden altijd handen te kort en het was repeterend werk. Anno 2013 is deze fantasie mogelijk en zouden de verzorgenden tijd krijgen om met de patient en diens familie aan te gaan. Dat noem ik vooruitgang.
De intensiteit van uw reactie vind ik mooi, het illustreert de passie voor uw vak. Ik betreur uw woordkeuze en oordelen. Graag ga ik met u de dialoog aan, maar dan wel met wederzijds respect en met het doel om de zorg voor morgen beter te maken en betaalbar te houden. Waarachtig geen makkelijke opgave.

Top