BLOG

Mega-denkkracht focust zich op toekomst zorg

Mega-denkkracht focust zich op toekomst zorg

Dit najaar starten meer dan 30 focusgroepen en de Nationale DenkTank onder leiding van ervaren en deskundige voorzitters met het beantwoorden van een van de moeilijkste vraagstukken: “Wat is ervoor nodig dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving functioneren en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen?”

De focusgroepen bestaan uit patiënten, burgers, zorgprofessionals, zorgorganisaties, verzekeraars, gemeenten, etc. Het gehele proces, dat tot begin december duurt, wordt begeleid en ondersteund door het Verwey-Jonker Instituut. Resultaten uit deze intellectuele en visionaire krachtmeting worden gepresenteerd tijdens het zorgberoependebat op 13 december in Utrecht.

Nieuwe gezondheidsbenadering

Het uitgangspunt is een nieuwe benadering van gezondheid. De oude, zoals de WHO gezondheid in 1948 definieerde (een toestand van volledig, lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden), is inmiddels achterhaald, zo stelt de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. De nieuwe benadering ‘gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezondheid betekent zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te handhaven of te hervinden zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk’ (Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H, Jadat A, Kromhout D, et al) stelt niet de aandoening, of de afwezigheid daarvan centraal, maar het aanpassingsvermogen van personen en het vermogen tot zelfmanagement wanneer zij hiermee te maken krijgt.

Zowel de denktank als de focusgroepen werken met casuïstiek. Deze casuïstiek is gebaseerd op de resultaten uit de broedplaats Friesland (wat is er nodig in 2030) die inmiddels bekend zijn en eveneens tijdens het zorgberoependebat gepresenteerd zullen worden.

Functioneringsproblemen

Een beperkt kijkje achter de schermen: Hoewel het aantal inwoners in Friesland gelijk blijft, verandert de samenstelling. Het aantal jongeren neemt af en er is een stevige groei van ouderen. In Friesland kunnen we een verdubbeling van het aantal functioneringsproblemen tegemoet zien. In Friesland hebben de ouderen aanzienlijk meer last van functioneringsproblematiek dan de rest van de Nederlandse ouderen.

Kennis en inzicht

TNO geeft, in opdracht van de commissie, inzicht in negen functioneringsprofielen, de meest voorkomende aandoeningen, en de belangrijkste risicofactoren waaronder sociaal economische status (SES) en multimorbiditeit.

Inmiddels is TNO gestart met de analyses in Amsterdam en Rotterdam. Dit is nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen van de totale zorgvraag in Nederland in 2030. Uiteindelijk wordt op basis van alle resultaten volgend jaar een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe beroepenstructuur in de gezondheidszorg.

Nieuwe benadering

De collectieve denkexercitie in en voor de zorg start bij een nieuwe benadering van gezondheid en richt zich op realistische (toekomstige) casuïstiek. Nooit eerder is, door alle lagen van onze bevolking heen, zo breed nagedacht over dit vraagstuk. Maar ook nooit eerder stond gezondheidszorg voor de transitie die nu noodzakelijk is om de toegankelijkheid, de continuïteit en de betaalbaarheid van de zorg te blijven garanderen.

Marian Kaljouw
Voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Wilhelmien Looymans

19 augustus 2013

Waar kunnen we ons melden als zorgprofessional om mee te denken?

Monsma

19 augustus 2013

Het is mogelijk om personen met diagnose RA pijnvrij te laten leven; volledig belastbaar en geen degeneratie of achteruitgang. Nieuwe innovatie biedt de oplossing. Dit wil ik graag presenteren. Kosten een fractie van de huidige kosten.

Marian Kaljouw

19 augustus 2013

Professionals kunnen zich melden bij hun beroepsverenigingen om mee te denken in de focusgroepen. Goede ideeën zijn zeer welkom, mail ze naar m.kaljouw@cvz.nl

zwanikken-leenders

20 augustus 2013

Laat HET volk meedenken en DOEN, Top ondernemers ien bedrijven weten en doen erg veel voor de zorg .
Zien wat er nodig is en zijn een verademing voor patiënten en personeel.
Een invalshoek in de zorg die erg onderbelicht wordt.

Goede ideeën zijn welkom .Op papier staan erg veel goede ideeën.

Maar DOEN is iets HEEL anders

bogers

20 augustus 2013

een brede benadering en daardoor een gefundeerd en holistsch antwoord. fijn en succes met de ontwikkeling van de diverse scenario's. VVOCM, oefentherapeuten zijn zeker van de partij om steun in de rug te geven.

Mitrasing

20 augustus 2013

Al die knappe bollen hoeven zich maar op één ding te richten: hoe leveren we in de zorg standaard maatwerk die betaalbaar blijft.
Komt de onbetaalbaarheid van het huidige zorgstelsel ook aan bod of zal het een taboe onderwerp zijn?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

20 augustus 2013

“Wat is ervoor nodig dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving functioneren en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen?”

Het antwoord op de eerste vraag lijkt me niet zo moeilijk: goede ondersteuning thuis. Maar de overheveling van de regie van de thuiszorg naar de gemeenten bevordert dat niet bepaald, en het is niet kosteneffectiever (waar het uiteindelijk allemaal om gaat tegenwoordig). Zie http://www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering. Temeer omdat het zo goed als volledig ontbreekt aan kwaliteitsassessments van die thuiszorg; zie http://tinyurl.com/pc393g4.

Het antwoord op de tweede vraag is veel moeilijker. Er zijn in mijn ervaring weliswaar al legio mensen die er zelf de verantwoordelijkheid voor nemen, maar bij de mensen die dat niet doen -- die er ook legio zijn -- is een andere psychosociale instelling en regelmatig ook vaardigheid nodig. En die bereik je niet zomaar. Daar gaat heel veel tijd en moeite in zitten.

Anoniem

21 augustus 2013

Beste denktank,

wellicht is dit cynisch, maar:

sinds wanneer luistert de politiek/ overheid/ VWS naar
burgers/professionals/ rationele oplossingen?

Bij voorbaat kansloos deze exercitie.

VWS heeft haar eigen, "ons kent ons" advieskringetje, en heeft echt geen behoefte aan een dergelijke denktank.
Hoe sympathiek het idee ook is.

D.van der Ven

15 oktober 2013

Een discussienota van de RVZ uit 2010 stelde al dat we de focus moeten gaan verleggen van Ziekte-en-Zorg naar Gezondheid-en-Gedrag. (van ZZ naar GG).De nieuwe benadering van gezondheid zoals in deze blog genoemd (van Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H, Jadat A, Kromhout D, et al) is een duidelijke vertaling van de in die nota genoemde beweging die door de maatschappij gemaakt gaat/moet worden. Dat daarvoor heel veel draagvlak gecreëerd nodig is is logisch. Een mooie manier hiervoor is deze denktank bijeenkomsten. Dat kan geen loze kreet zijn, Anoniem, de benodigde maatschappelijke verschuiving is te groot voor slechts enkele advieskringetjes...

van Boekel

21 oktober 2013

Vreemd dat er geen vertegenwoordiging vanuit de Dutch Pain Society in de adviescommissie zit, gezien de grote impact van chronische pijn op de kosten in de zorg. Rapport van de Regieraad (voorloper CVZ) is heel duidelijk.

van Boekel

21 oktober 2013

rapport via de link:
http://www.vagz.nl/index.php/the-news/869-regieraadpijn

Hermanides-Willenborg

4 november 2013

Ik hoop dat de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen enige terughoudendheid zal hebben in haar voorspellingen voor over ruim 14 jaar.

Voorts lijkt het belangrijk om ook de geschiedenis van de medische - en verpleegkundige ontwikkeling in relatie tot de zorgbehoefte van de client/patient en de huidige stand van zaken als belangrijke leidraad in hun adviezen mee te nemen. Dit om te voorkomen dat de commissie niet gehinderd door enig besef van historie met voorstellen tot grote veranderingen komen dei ver van de realitiet staan.

Ook moet de commissie bedenken dat er een grote groep te zieke of te kwetsbare patienten zijn die niet zelf de de regie over hun ziektes/handicaps en of beperkingen kan regelen.

Last but not least betrek in een zeer vroeg stadia de belangrijke opleidingen bij uw voorgenomen veranderingen.

veel succes en vriendelijke groet

Peltenburg

17 november 2013

De eerste vraag : Wat is ervoor nodig dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving functioneren en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen?”
Heeft als eerste antwoord: leefstijlbestendig woningen gaan bouwen. Maak wetgeving die afdwingt dat iedere eensgezinswoning de badkamer en 1 slaapkamer beneden heeft. En bouw flatwoningen leefstijlbestendig: makkelijk toegankelijke buiten entrees en binnen brede deuren naar slaap en badkamer enz enz enz. Dát lijkt me een eerste vereiste. Bouw leefstijlbestendig!

Top