BLOG

Bereid je voor op de Big Data Revolutie

Bereid je voor op de Big Data Revolutie

Soms zijn er boeken die wél invloed op me hebben en die wél mijn beeld op de wereld veranderen. Deze zomer las ik met rooie konen De Big Data Revolutie, Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden. En ik kan niet anders zeggen dat dit boek een must-read is voor alle professionals en bestuurders in de gezondheidszorg (en ver daarbuiten).

Dag gezondheidszorg

Het boek opent met een adembenemend voorbeeld uit de gezondheidszorg! In 2009 heerste een nieuw griepvirus H1N1. De gezondheidsautoriteiten in de USA vroegen artsen direct te melden wanneer ze een nieuw geval van deze griep tegenkwamen. Het duurde twee weken voordat deze informatie verzameld en verwerkt was. Natuurlijk  veel te lang voor een virus dat zich veel sneller verspreid.

Google was inmiddels al in staat om de verspreiding van griep te voorspellen op regioniveau met… de zoektermen die mensen intikten. Niet met een vertraging van twee weken maar direct: real time. De volksgezondheid was niet langer afhankelijk van artsen, bloed- en speekselmonsters maar van trefwoorden in de zoekmachine!

Dataficatie

Dit is nu een voorbeeld van de datarevolutie die plaatsvindt. De wereld wordt steeds meer, zoals de auteurs dat noemen, gedataficeerd. Wat we zoeken, waar we zijn, wat we eten en dragen, steeds meer wordt vastgelegd. En wat de big-databeweging nu doet is deze gigantische gegevensverzamelingen doorzoeken op samenhangen. Is er een verband tussen het merk auto dat je rijdt en de medicijnentrouw?  Het is onderzocht!

De hele Open Data trend sluit hierbij aan. Maak data bij overheden, instellingen goed toegankelijk zodat verschillende datasets gecombineerd kunnen worden.

De nieuwe spreekkamer

Zie je het voor je:  de dokter die tijdens het spreekuur opeens over auto’s begint te praten?  Omdat dat in het protocol staat? Ik voorspel dat de gesprekken met dokters, verpleegkundigen en zorgmedewerkers over niet al te lange tijd over onderwerpen gaan die nu futiel genoemd worden. Of je een ruitjesbloes draagt, parket op de vloer hebt en van tulpen houdt. Omdat er verbanden zijn met diabetes, dementie en onveilige seks. 

Dat is wat de big-datarevolutie mogelijk maakt. Slimme dokters zullen minder nodig zijn omdat de data beter worden. Terzijde, ook het werk van bestuurders en beleidsmedewerkers zal door deze revolutie veranderen.

De gevolgen

De negatieve gevolgen zijn natuurlijk ook immens. De auteurs besteden er ook nuchter en terecht aandacht aan. Privacy, de vrije wil en preventie, belangen van overheden en zorgverzekeraars: alles komt langs. Toch is het boek geen aanklacht van de surveillance society. Het laat ook de voordelen zien zonder goererend euforisch te worden

Het deed me halverwege ook beseffen dat het hele EPD slechts een tussenstap is in de monitoring van de gezondheid van de bevolking.  Veel relevante gegevens over en voor een patiënt zijn erbuiten te vinden.

Goed geschreven

Mag ik hier ook vermelden dat het boek gewoon lekker en goed geschreven (en vertaald) is?  De combinatie van een Oxford-hoogleraar en een geroutineerde wetenschapsjournalist doet wonderen.  Ik beken: het boek heeft me ook door de verleidelijke stijl wat veranderd.

Titel: Viktor Mayer-Schönberger & Kenneth Cukier, De Big Data Revolutie. Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Van der Heyden

31 augustus 2013

Inderdaad sterk boek, heb het al twee keer weggegeven.

Voor mij meest relevante inzicht is de trias van big data: veel, heel veel data, die niet allemaal even betrouwbaar, vergelijkbaar of eenduidig zijn, zelfs wat rommelig verzameld zijn en waarin niet naar causaliteit maar naar correlatie wordt gezocht. Correlaties die door computeranalyses worden getoond.

En vooral het laatste punt, het accepteren van het ontbreken van herleidbare causaliteit, is een schok voor elke rechtgeaarde academicus. Maar die zal ook nooit kunnen aanvaarden dat de beste auto die je tweede hands kunt koopt een oranje auto is, zoals uit big data analyses blijkt..

Voor de gezondheidszorg, en met name het curatieve deel daarvan, zal veel mogelijk zijn. De vraag is of het ontbreken van een zichtbare causaliteit de acceptatie mogelijk maakt, zal een correlatie tussen voornamen en waarschijnlijkheid van diagnose therapeutische consequenties krijgen, want daar gaat het over bij big data.

Zeer leerzaam en aan te raden boek, must voor strategen.

Van der Schaaf

2 september 2013

Oud nieuws in een nieuw jasje.
Ik schreef nu 15 jaar geleden een artikel in Zorgvisie over het (zelf)sturen op grond van patronen.
Datamining doet hetzelfde.
En Fake book stuurt op grond daarvan adverteerders op je af.
Dus als bestuurders in de zorg door deze publicatie wakker moeten worden lopen ze wat mij betreft 15 jaar achter en zouden op grond daarvan ontslagen moeten worden.

Top