Tech

Manager bepaalt succes e-health

Manager bepaalt succes e-health

Voor de meeste zorg- en welzijninstellingen is het niet langer de vraag of ze iets met e-health doen, maar eerder ‘hoe’. Toch is het percentage contacten dat online plaatsvindt nog beperkt. De sleutel tot succes ligt bij het middlemanagement. Zij moet de regie krijgen en nemen om zorgpaden en welzijndiensten met behulp van internet te transformeren.

Onderschat

Er is lang gezegd dat financieringsstructuren innovatie in de weg staan. Dat is voor een deel nog steeds zo, maar minstens zo belangrijk is de vraag waarom sommige organisaties en afdelingen veel meer online werken dan anderen. Dat verschil is voor een groot deel te verklaren door een duidelijke visie, een goede implementatie en ondersteuning voor de hulpverleners die op een andere manier moeten werken. Dit is de afgelopen jaren te vaak onderschat. De manager speelt hierin een cruciale rol.

Positieve grondhouding

Een manager kan e-health alleen maar succesvol introduceren als hij het zelf als een volwaardig onderdeel van het zorgaanbod ziet. Daarbij is het belangrijk om in te zien dat er verschillende motieven bestaan om te starten met e-health, waarbij een eenzijdige nadruk op kostenbesparing niet zal werken. Voor medewerkers is dat immers bijna nooit een motivator. Zij willen weten wat het effect is op de kwaliteit van de zorg en op het dagelijks werk.

Het is cruciaal dat de manager werkelijk enthousiast is over e-health. Een neutrale houding is niet voldoende om te inspireren, de ontwikkelingen aan te jagen en sturing te geven aan het veranderproces. Leidinggevenden die de meerwaarde van e-health niet zien, die onzeker zijn of diep vanbinnen twijfels hebben over de effectiviteit, kunnen hulpverleners niet goed begeleiden.

Transparante zorg

Het gebruik van ICT leidt tot meer transparantie. Voor cliënten wordt helderder hoe zorgpaden verlopen en alle online communicatie wordt bewaard. Voor de manager biedt het een enorme inkijk in het werk van zijn medewerkers. De deuren van de spreekkamer gaan wagenwijd open en sturingsinformatie wordt massaal en makkelijk beschikbaar. Hoe gaat de manager daarmee om? Wat gebruikt hij wel en wat niet? Wat vinden zijn medewerkers van dit alles? Past deze transparantie bij de cultuur van de afdeling of is er bij medewerkers en leidinggevenden angst om afgerekend te worden op basis van alle informatie?

Meer regie bij cliënt

E-health zorgt daarnaast voor meer regie bij de cliënt. Hij doet meer zelf, op momenten die hem het best schikken. Door de transparantie heeft hij meer kennis over de inhoud en proces van de behandeling. Een hulpverlener zal meer een coachende rol aan moeten nemen. En de manager? Die geeft natuurlijk zelf het goede voorbeeld. Hij zal zijn medewerkers meer los laten, zoals zijn medewerkers hun cliënten meer los moeten laten. Dat is voor de ene manager een natuurlijk proces en voor de ander een noodzakelijk ontwikkelpunt.

Transparantere zorg, meer regie bij de cliënt, competente medewerkers, het nieuwe werken: de implementatie van e-health gaat veel meer over een andere manier van zorg verlenen dan over techniek. Kan de manager de regie daarvoor ook neerleggen bij zijn medewerkers? Nee. De manager is de spil in het succesvol uitrollen van e-health.

Frank Schalken
Oprichter en directeur van stichting E-hulp.nl, kennis en adviescentrum voor online hulpverlening.

Deze blog is een weergave van de toespraak die Frank Schalken hield bij de lancering van de managementeditie van het Handboek Online Hulpverlening. Het boek moet managers ondersteunen bij het uitrollen van e-health en het coachen van hun medewerkers in de nieuwe manier van werken. Onderwerpen die het handboek behandelt zijn onder andere de wijze waarop bestaande interventies blended gemaakt kunnen worden, het belang van een zorgvuldige implementatie, de mogelijkheden van mobile health, online therapietrouw creëren en de zeven kenmerken van een competente online hulpverlener.

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Levison

5 september 2013

Ja de zorgmanagers zullen e eHeath voor ons uitrollen en zo stappen we allemaal het digi tijdperk binnen. Zolang er nog geld is tenminste. Wat een vreselijke toekomst met zulke graaiers als deze aap. Hoeveel handboeken heeft deze microsoft kloon al uitgekotst die we allemaal braaf zullen moeten kopen? Maar handen aan het bed homaar. Welke politieke partij schopt deze onwezenlijke zaken nou eens eindelijk uit onze nationale zorg en ziekenhuiswereld? Iedereen heeft meer dan genoeg van de digi terreur van managers.

Anoniem

5 september 2013

"De deuren van de spreekkamer gaan wagenwijd open".
Medisch beroepsgeheim en privacy zijn kennelijk ouderwetse begrippen voor de moderne e-health manager.

Van bodegom

6 september 2013

Inderdaad is e-health meer dan het toevoegen van ict aan het bestaande proces. Een enthousiaste leidinggevende helpt zeker. Volgens mij is het nog belangrijker om e-health met en door het team en zorgconsument te laten implementeren. Sterker nog integreren met de (zorg)processen en dus te kijken naar waar bestaande processen moeten wijzigen. Dat levert uiteindelijk echt voordeel op voor het gehele systeem (mensen, kwaliteit en kosten).

Frank Schalken

6 september 2013

@ Van bodegom: integrale aanpak sta ik ook voor. Wij zien momenteel in praktijk te vaak dat enthousiaste clienten en behandelaren onvoldoende zijn om ehealth goed neer te zetten, vandaar de nadruk op de manager in deze blog.

@anoniem De deuren gaan open voor wie binnen mogen kijken: de client kan zijn eigen behandelplan inzien en de leidinggevende ook. Onbevoegden uiteraard niet.

@ Levison: Je hoeft het handboek niet te kopen hoor. Maar als je wil begrijpen wat deze Apple kloon bedoelt is het misschien wel handig.

Lucien Engelen

15 september 2013

Mooi perspectief Frank. Wat echter te veel uit het oog verloren is is de daadwerkelijke noodzaak die 'men' voelt om het anders te gaan doen, meer specifiek de afwezigheid van dat gevoel.
Veel ehealth-oplossingen zijn in de markt 'gezet' in plaats van op verzoek van de markt gemaakt.

Betrekken van de doelgroep vroeg in het proces is cruciaal. Niet alleen in termen van behoefte maar het lijkt ook wel alsof het allemaal "e" van electronisch MOET zijn, althans vanuit instellingsperspectief. Om die reden lanceerde ik mijn perspectief op ehealth "e-health is empowered health" (juni 2011, Doctors 2.0 Parijs)

Naast (wetenschappelijke) validatie van ehealth-produkten is het ook zaak draagvlak te verkrijgen; niet top-down maar juist andersom.

We gaan een periode van overvloed in, de uitdaging gaat zijn een 'bubble' te voorkomen.


Frank Schalken

16 september 2013

@ Lucien,
Dank voor je aanvulling. Er zijn voor de meeste problemen genoeg e-health oplossingen, maar in de praktijk sluit het idd niet altijd goed aan op de gebruikers (cliënten en zorgverleners).

Het betrekken van gebruikers bij het ontwikkelen cq aankopen van e-health oplossingen is idd cruciaal. Ik heb de indruk dat zorginstellingen daar de laatste tijd steeds meer van doordrongen zijn. Wat ik momenteel vooral hoor is dat er binnen een en dezelfde organisatie vaak grote verschillen zijn in het gebruik van de toepassingen. Dat is niet verklaarbaar door een ander type client. Mijn verklaring is dat het verschil komt doordat er andere managers zitten. De ene vindt het makkelijker om te switch te maken naar transparantere en patientgerichtere zorg dan de andere.

Top