BLOG

China wil leren van Nederlandse zorg

China wil leren van Nederlandse zorg

Stel, je bent minister van Volksgezondheid van een land waar 1,3 miljard mensen wonen. Stel, naar schatting 114 miljoen van hen heeft diabetes.

En stel dat, tot je ontsteltenis, een nieuw onderzoek gepubliceerd is in de Journal of the American Medical Association (JAMA) waaruit blijkt dat het aantal diabeten in jouw land in de periode van 2007 tot 2010 met 22 miljoen gegroeid is. En dat naar schatting 40-45 procent van de volwassenen tussen de 18 en 39 jaar beschouwd moet worden als pre-diabeet. Wat doe je dan?

En stel nu dat op dit moment bij tweederde van al die miljoenen mensen met diabetes er sprake is van niet-gereguleerde bloedsuikerwaarden. Dat überhaupt slechts 1 van de 10 mensen met Diabetes regelmatig gecontroleerd wordt op bijvoorbeeld bloedsuiker en cholesterol. En stel dat er geen goed functionerende eerstelijn is en dat bovendien het gros van de bevolking het zich niet kan veroorloven om veel geld te spenderen aan goede zorg. Wat doe je dan!?

Welvaartsziekten

En stel dat dit slechts één van de grote uitdagingen is waar je als minister mee te maken hebt. Dat je hebt moeten constateren dat ook allerlei andere welvaart gerelateerde ziekten explosief toenemen: hart- en vaatziekten, kanker, COPD, depressie, dementie, allemaal! En stel dat bovendien de bevolking in een hoog tempo aan het vergrijzen is, mede als gevolg van een zeer effectief één-kind-beleid. En dat de economische groei afneemt waardoor er minder geld beschikbaar is om te investeren in goede gezondheidszorg dan in het verleden. Wat doe je dan!

health shock

Mission impossible?

Je zou natuurlijk ontslag kunnen nemen als minister. Want wie wil er verantwoordelijk zijn voor een ‘mission impossible’? Je zou ook de mouwen kunnen opstropen en aan de slag kunnen gaan. Om te beginnen zou je eens wat collega’s in andere landen kunnen bellen die ervaring hebben met de opzet van goede diabeteszorg. Bijvoorbeeld die aardige gedecideerde mevrouw uit Nederland, waar ze een goed functionerend systeem voor diabeteszorg schijnen te hebben dat zelfs grotendeels wordt uitgevoerd door doktersassistentes in de eerstelijn. Misschien wil ze eens langs komen.

Bezoek China

Of het zo gegaan is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat minister Schippers deze week een bezoek brengt aan China, met in haar kielzog een flink aantal wetenschappers, bestuurders uit de Nederlandse zorg en Nederlandse bedrijven die actief zijn in de medische sector. Ondergetekende is één van hen. Diabetes en e-health zijn onderwerpen die prominent op de agenda staan, maar ook andere onderwerpen zoals revalidatie en de bouw van ziekenhuizen.

Wet van de remmende voorsprong

Ik hoop u de komende dagen dagelijks verslag van te doen van onze reis. Ik ben ervan overtuigd dat wij vanuit Nederland iets kunnen betekenen voor China, en dat dit mooie kansen biedt voor kennisinstituten en bedrijven. Ik ben er evenzeer van overtuigd dat de lessen die wij hier gaan leren relevant zijn voor Nederland. Want ook in Nederland moeten wij leren om met minder geld betere zorg te leveren, gebruikmakend van slimme technologie. China heeft het voordeel geen last te hebben van de wet van remmende voorsprong. Nederland wel. Het wordt daarom een interessante week!

Laurens van der Tang
CEO VitalHealth Software

Alle blogs van Laurens van der Tang tijdens het bezoek aan China:
China Health Reform: zorg voor alle Chinezen
Jaloers op China
China-delegatie geeft impuls aan revalidatiesector
China wil leren van Nederland

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

10 september 2013

De diabeteszorg is inderdaad goed in Nederland. Of het allemaal even kosteneffectief is is punt twee, maar de zorg is goed.

Aan een goed en kosteneffectief preventiebeleid van diabetes II -- het verbeteren van het voedings- en beweegpatroon -- schort het echter nog, ook in Nederland. Terwijl dat toch in principe toch niet moeilijk is: een korting op de zorverzekeringspremie(s) voor mensen die wel een goed voedings- en beweegpatroon hebben, te controleren middels biomarkers.

Zo'n biomarkertest moet nog ontwikkeld worden, althans eentje die in één keer de diverse biomarkers meet, maar de techniek zou niet al te moeilijke moeten zijn. De overheid en/of zorgverzekeraars zouden de universiteiten en het biomedische bedrijfsleven moeten vragen om zo'n test te ontwikkelen. Met in het vooruitzicht dat er zo'n kortingsysteem komt, en dus zo'n test afgenomen gaat worden.

Zie voor meer informatie http://www.gezondezorg.org/preventiebeleid.

Hans ter Brake, voorzitter OIZ

11 september 2013

"Mooie" ontwikkelingen. Nederland is al land van zorgICT-export zien we binnen de Vereniging OIZ. Met name leveranciers van KIS-en en andere systemen voor samenwerking tussen zorgverleners onderling en met de burger/patiënt bewijzen dat. Daar ligt een mooie rol voor ICT in relatie met "patiënt care devices".

Jenniskens

11 september 2013

Hey Laurens!
Mooi actie ; goed dat je er bij bent...
Hoor graag méér over de DM-epidemie en dossiervorming in de gebieden waar jij komt.....

Fijne en zinvolle reis , vr groet Sylvester Jenniskens
kaderarts DM

Top