BLOG

Re-regulering en andere rariteiten

Hellup, de zorg wordt gere-reguleerd! Raar woord eigenlijk: ‘re-reguleren’, maar de NVZ vereniging van ziekenhuizen  wil er maar mee gezegd hebben dat het kabinet bezig is om de gezondheidszorg in no time dicht te timmeren met allerlei nieuwe geboden en verboden.

Weinig ruimte, veel rekenschap

Steen des aanstoots is de governance-brief “Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning” die minister Klink en staatssecretaris Bussemaker voor het zomerreces verstuurden.  Volgens de NVZ biedt de brief het zorgveld heel weinig ruimte en vragen Klink en Bussemaker vooral heel veel rekenschap. Over fusies bijvoorbeeld. Daar mag straks iedereen van NMa en NZa tot de Inspectie en de patiënt zich tegenaan bemoeien. Of neem de participatie van externe financiers. Daar wil Klink zoveel beperkingen aan verbinden dat iedere vorm van normaal zakelijk verkeer is uitgesloten.

Incidentenpolitiek

Klink doet alsof de maatregelen hard nodig zijn om “cowboys in de zorg” een halt toe te roepen, maar volgens de NVZ  lijkt de minister er vooral op uit om marktwerking de nek om te draaien. Met de incidenten rond Meavita, Philadelphia en de IJsselmeer ziekenhuizen heeft Klink een mooie stok om de hond mee te slaan. Daarmee maakt de minister zich schuldig aan incidentenpolitiek, vindt de NVZ, want die incidenten zijn allesbehalve maatgevend zijn voor de governance-praktijk in de zorg.  De ziekenhuissector werkt volgens de NVZ in ieder geval ‘volop aan diverse verbeteringen’ op het terrein van toezicht, verantwoording, transparantie en kwaliteit.

Hardleers

Deze vrome woorden kunnen niet verhullen dat sommige instellingen hardleers zijn als het gaat om het toepassen van governance-lessen. Wat te denken van Philadelphia. De gemankeerde vastgoedondernemers uit Nunspeet overwegen om de Utrechtse commissaris van de koningin Roel Robbertsen als voorzitter van de raad van toezicht aan te stellen. Wat ook Robbertsens bestuurlijke kwaliteiten, met een dergelijke benoeming wekt Philadelphia eens te meer de indruk een christendemocratische zorgkongsi te zijn. Qua politieke signatuur verschilt Robbertsen in ieder geval niet van de vorige eerste toezichthouder Elco Brinkman. Wat meer is: Robbertsen bekleedt een publieke functie in een provincie waar Philadelphia op verschillende locaties actief is. Dat is vragen om problemen. Hoe gaat Robbertsen straks uitleggen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling wanneer Philadelphia in zijn provincie wil gaan bouwen of een leuke voorziening wil opzetten voor -om maar eens een dwarsstraat te noemen- vegetarische ouderen op een van de vele monumentale locaties die Utrecht rijk is. De minister mag zich volgens de NVZ dan schuldig maken aan beleidsmatige rariteiten en ongerijmdheden, zorginstellingen kunnen er ook wat van.

Philip van de Poel

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top