BLOG

Bouwperikelen

Instellingen voor gehandicaptenzorg verkeren in een overgangsfase waar het hun bouwplannen betreft. Het oude systeem is bij wijze van spreken al afgeschaft, terwijl het nieuwe - in te voeren in 2011 - nog de tekentafel moet verlaten. En dat is lastig. Elk besluit, elke investering die nu genomen wordt rond bouw geeft een mate van onzekerheid: hoe lang en voor welk bedrag gaan de kosten van het besluit de komende jaren mee?

Lobbyen en beïnvloeden

Voor de VGN betekent dat lobbyen en beïnvloeden waar mogelijk. Een recent rapport op grond waarvan we onderlijnen dat de huisvestingscomponent niet integraal in de zorgzwaartebekostiging moet meelopen, hebben we aan VWS en de VWS-Kamercommissie aangeboden. Want als huisvesting wordt geïntegreerd, dreigt het teveel aan het individuele pakket van de cliënt te worden opgehangen. De keuze voor het niet-integraal opnemen in de zorgzwaartebekostiging biedt meer flexibiliteit. Voor cliënt én zorgaanbieder. Een gebouw moet ruimte bieden aan cliënten met een diverse ZZP-achtergrond. Het moet zodanig gebouwd kunnen worden, dat zelfs een bestemmingswijziging mogelijk is als de cliënten er om vragen. Bijvoorbeeld van verblijf naar dagbesteding. Niet integreren is dan de beste oplossing.

Woonvoorzieningen

Het Centrum Zorg en Bouw van TNO heeft recent ook twee monitoringsrapporten uitgebracht over kleinschalige woonvoorzieningen en woonvoorzieningen voor kwetsbare doelgroepen. Op deze onderwerpen is dit het tweede rapport na enige jaren en de uitkomst is positief. Veel rood en oranje (te verbeteren gebouwen) is verdwenen en bovendien weten we als sector kwalitatief in te spelen op minder regelgeving. Dat is een mooie uitkomst!
 
Hans Bruning

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top