BLOG

Zorg onderschat waarde van gaming bij preventie

Zorg onderschat waarde van gaming bij preventie

Toenmalig staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS nam in 2007 preventie al op in haar beleid als speerpunt om de zorgkosten onder controle te houden. In de begroting van VWS voor 2014, nu zeven jaar verder, wordt preventie nog steeds als een breed thema benoemd. Is er de afgelopen jaren dan niets gebeurd op het gebied van preventie in de zorg?

Om heel eerlijk te zijn: niet zo heel veel. Natuurlijk is er veel aandacht voor onderwerpen als obesitas, diabetes en kanker. Heeft die aandacht ook al geleid tot afname van deze ziektes? Cijfers van het CBS tonen wat obesitas betreft het tegendeel aan. Vooral het aantal mensen met ernstig overgewicht stijgt nog steeds. Dit zelfde geldt voor diabetes. En kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer één.

Het ‘Nationaal Programma Preventie’ (NPP) gaat nu zorgverzekeraars, gemeenten, werkgevers, scholen, sportverenigingen, de voedingsindustrie, patiëntenverenigingen, gezondheidsfondsen en vele anderen met elkaar verbinden bij het voorkomen van ziektes. In de brief over dit programma spreekt minister Schippers wel over de inzet van e-health. Op geen enkele wijze wordt er echter gerefereerd aan de kansen die er liggen in het NPP voor applied health games. Is dit een gemiste kans? Zeer zeker, zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt.

Essentiële rol

De Zweedse neurochirurg en psychiater, Dr. Ruslan Savitskij, verbonden aan het Karolinska Instituut, Stockholm, zal tijdens het Games for Health Europe congres op de bewijzen leveren dat zijn project, Angel Hour, kan bijdragen aan de preventie van onder meer kanker, herseninfarcten, hartinfarcten en diabetes. De klinische data, anoniem verzameld uit Angel Hour vormen een enorme database, die weer geschikt is voor nader wetenschappelijk onderzoek.

Gedragsverandering kan resulteren in een lager risico op ziektes. Door middel van applied health games, die inspelen op de emoties van de spelers, kan een gedragsverandering bereikt worden. Georges Khalil, Anderson Cancer Centre, Houston, heeft de invloed van health games op die gedragsveranderingen bestudeerd. Tevens heeft hij positieve effecten op de gezondheid van de deelnemers waar genomen. Daarmee is er ook sprake van preventie, immers juist gedragsveranderingen zijn een belangrijke voorwaarde voor preventie.

In Nederland wordt in samenwerking tussen het Radboudumc en Pluryn, een instelling die jongeren met een gedragprobleem ondersteunt, gewerkt aan een methode om asociale jongeren beter hun emoties en stress onder controle te houden. Het herkennen van stress leren zij middels een spel. Deze jongeren, die onder invloed van stress vaak doorslaan en extreem agressief gedrag gaan tonen, leren hun eigen stress niveau te herkennen. Het gevolg zal zijn dat zij zich veel beter kunnen gedragen in onze samenleving. Hier is preventie een middel om "erger" te voorkomen.

Verbindende factor

De verbindende factor bij preventie zouden daarom de "applied health games" kunnen vormen. Bovengenoemde voorbeelden zouden onderdeel moeten uitmaken van het Nationaal Programma Preventie. En de ontwikkeling en implementatie zouden gestimuleerd moeten worden door VWS en zorgbestuurders. Maar op dit moment ontbreekt het nog aan voldoende interesse bij VWS, Ook zorgbestuurders tonen te weinig belangstelling. Zij zijn de grote ontbrekende partijen op Games for Health Europe. Een gemiste kans om eindelijk wel resultaten te boeken op het gebied van preventie, en de stijgende lijn van obesitas, diabetes en andere chronische aandoeningen om te buigen naar een dalende.

René Luigies
Luigies is Zorginnovatiemakelaar en sinds 1981 werkzaam in de medische sector. Hij verbindt ideeën uit de zorg met het mkb en omgekeerd, met het doel om zorginnovatie te versnellen qua ontwikkeling en implementatie.

Jurriaan van Rijswijk
Van Rijswijk is voorzitter van Games for Health Europe en

---

Skipr is mediapartner van de Games for Health conferentie op 28 en 29 oktober 2013 in het KMPG gebouw in Amstelveen. U kunt bij deze conferentie aanwezig zijn. Wilt u één de conferentie één dag bezoeken, dan kost dit 300 euro. Beide dagen samen kost 499 euro. Meld u aan voor het congres met actiecode SKIPR2013 en en u ontvangt, naast toegang tot de Games for Health conferentie, een half jaar Skipr Magazine gratis.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top