BLOG

CBS: Marktwerking kost geld

Tja, soms krijg je als bond helaas gelijk. Het CBS heeft het nu berekend en aangetoond: marktwerking in de thuiszorg kost geld.

Concurreren door inzet alfahulpen

De aanbieders van huishoudelijke hulp hebben financieel te lijden onder de marktwerking die in 2007 met de Wmo is ingevoerd. Sinds dat jaar kopen gemeenten de thuiszorg in bij commerciële bureaus, die elkaar dus beconcurreren. Om goedkoper te kunnen werken hebben de bedrijven zo’n 10.000 vaste banen vervangen door zogenaamde alfahulpen en andere medewerkers zonder contract. Dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van zorg, spreekt voor zich.

Winst maken en kapitaal aantrekken

Toch is het geen reden voor de minister om op deze schreden terug te komen. Sterker nog, besloten is dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen vanaf 2011 winst mogen maken en vreemd kapitaal mogen aantrekken. Om tegemoet te komen aan de zorg dat financiële motieven te zwaar wegen en kwaliteitsargumenten zouden verdringen, heeft minister Klink wel bepaald dat kapitaalverschaffers geen invloed mogen hebben op de zorgverlening en aandeelhouders ook geen zeggenschap mogen krijgen over wat er in de zorg gebeurt.

Hinken op twee gedachten

Het klinkt mooi, maar is natuurlijk raar. Los van het principe dat wie betaalt, bepaalt, is het hinken op twee gedachten. Want een aandeelhouder die ergens geld in stopt, doet dat omdat hij rendement wil maken en dus ook mee wil bepalen hoe hij denkt dat dit het beste kan gebeuren.

Amerikaanse toestanden

De Verenigde Staten  zijn ons voorbeeld als het gaat om winst maken in de zorg. Dit gaat gepaard met het ontbreken van een kwalitatief goed toegankelijke vorm van verzekering. Nergens ter wereld wordt zoveel geld voor zorg uitgegeven als in de Verenigde Staten en tegelijkertijd is er geen ander westers land waar zoveel mensen onverzekerd zijn. Reden voor de Amerikaanse regering om nu daadwerkelijk werk hiervan te maken. Zeker, de voorstellen van minister Klink leiden echt niet tot Amerikaanse toestanden, dat gaat veel te ver om dat te zeggen. Maar wat ons betreft leiden zij wel tot ongewenste toestanden.

Bedrijfsmatig werken en productieverhoging

Zorg is meer dan snel productie maken. Zorg is aandacht geven, erger voorkomen, voorlichting geven etcetera. Dat kost allemaal geld en tijd. Winst maken leidt onherroepelijk tot zogenaamd bedrijfsmatiger werken, lees: productieverhoging. Er is niets tegen bedrijfsmatig werken en productieverhoging. In de zorg zien we dat al gebeuren door de technologische ontwikkelingen. Lastige operaties waar je vroeger een paar dagen voor in het ziekenhuis lag, worden nu poliklinisch door het klaar naar huis systeem vervangen.

Op de centen letten

Waar ik wel moeite mee heb, is om productieverhoging als een op zich staand doel na te streven. Goede zorg laat zich daar niet in vangen. Op de centen letten omdat we nu eenmaal iedere euro maar één keer kunnen uitgeven, is een must. Wat mij betreft horen winst en zorg dus niet bij elkaar, op de centen letten en zorg wel.


Edith Snoey
Voorzitter ABVAKABO FNV

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top