BLOG

Monopoly met peperduur spiraaltje

Monopoly met peperduur spiraaltje

Regelmatig krijgen we bij de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra vragen van zorgconsumenten die verdwalen in de praktijk van alledag. Omdat ik denk dat de vraag van deze mevrouw niet uniek is, wil ik haar ook graag langs deze weg antwoorden.

Beste NFU,

Mijn dochter heeft onlangs een spiraaltje laten plaatsen. Omdat onze eigen huisarts de ingreep niet aandurfde, stuurde hij haar door naar het universitair medisch centrum in Nijmegen. Ze is een kerngezonde meid van 23 en heeft dus bewust een hoog eigen risico gekozen op haar zorgverzekering. Daar kreeg zij flink spijt van toen zij een rekening gepresenteerd kreeg van € 764,95 voor een ingreep van een half uurtje. Enig navragen leerde dat Groningen € 621,79, Maastricht € 198,06, Utrecht € 581,69 en een algemeen ziekenhuis voor dezelfde ingreep € 200,27 rekenen. De huisarts krijgt € 56,- van de zorgverzekeraar vergoed voor het plaatsen van dit spiraaltje. Het Rutgershuis doet het voor € 35,-. Waar zijn wij mee bezig in zorgland?

Met vriendelijke groet,
Moeder van Dochter-met-peperduur-spiraaltje

Beste Moeder van Dochter-met-peperduur-spiraaltje,

U heeft helemaal gelijk. Dit is nauwelijks uit te leggen. Ik ga toch een poging wagen.

Sinds 2005 werd de zorg in ons land gefinancierd via zogenoemde diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Voor iedere kwaal werd een DBC gemaakt, vergelijkbaar met een ‘bestek’ zoals een aannemer of architect dat maakt bij een bouwklus, met de gemiddelde arbeidskosten en materialen die voor een bepaalde behandeling nodig zijn. Daaruit kwam een gemiddelde prijs voor een gemiddelde meniscusoperatie, een gemiddelde oorontsteking en een gemiddelde plaatsing van een spiraaltje, met een daarbij behorende code en administratie.

In de praktijk zorgden die DBC’s voor een hoop rompslomp en onduidelijkheid. Vandaar dat de zorgverzekeraars sinds 2012 werken met DOT’s. Dat zijn ‘DBC’s Op weg naar Transparantie’. ‘Op weg naar’ zijn hier de sleutelwoorden, want de ervaring van uw dochter leert dat hier nog bepaald geen sprake is van transparantie.

De onduidelijkheid wordt eigenlijk gecreëerd door de gehaaste roep om marktwerking in de zorg, vanuit de politiek en daarmee vanuit de maatschappij. Over die marktwerking ben ik ook bepaald niet enthousiast, maar het is wel iets waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Aan een ingreep moet een prijs hangen waar ziekenhuizen mee moeten concurreren. Die prijs is nu in veel gevallen nog een virtuele prijs, een soort ‘monopolygeld’. Het is een snel  ingevoerd rekenmodel waar de ziekenhuizen en verzekeraars onderling mee werken. Voor het hele ziekenhuis reëel en passend, maar bij individuele behandelingen soms ver weg van reële prijzen . Uw dochter heeft met de keerzijde daarvan te maken gekregen. Dat ‘monopolygeld’ moet zij wel degelijk betalen in keiharde, echte euro’s uit haar eigen risico.

U en ik kunnen het leuk vinden of niet, maar de marktwerking in de zorg is een gegeven waar we mee moeten werken. En de eerlijkheid gebiedt mij ook wel te zeggen dat die DOT’s echt op weg zijn naar transparantie, maar het is zeker nog niet compleet. Uiteindelijk zal er wel een reële, heldere prijs aan een ingreep worden verbonden. Dan kan iedereen  zien wat de zorg werkelijk kost.

Tot die tijd past een waarschuwing. Soms in de meest letterlijke zin van het woord. Op sommige afdelingen Spoedeisende Hulp hangen bijvoorbeeld al bordjes dat het veel slimmer en vooral goedkoper is om met kleine kwalen naar de huisartsenpost te gaan. Het verbandje dat een huisarts kan aanbrengen voor een paar euro kan op een afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis zomaar een paar honderd euro kosten. En in een universitair medisch centrum misschien nog wel meer. Het spijt mij dat uw huisarts die waarschuwing niet heeft gegeven.

Met vriendelijke groet,
Guy Peeters,
Voorzitter NFU

12 Reacties

om een reactie achter te laten

jan van der mannen

12 november 2013

Mevrouw eindigt haar bijdrage met de vezuchting "waar zijn wij mee bezig?".
Inderdaad, want waarom is deze relatief eenvoudige handeling niet door de huisarts uitgevoerd?
Kan de eigen huisarts dat niet en zo ja, waarom dan niet naar een collega-huisarts verwezen die wel een IUD kan inbrengen?
Of waren er medische redenen om te verwijzen naar een specialist?

Hoe het ook zij als je je verzekert met een hoog eigen risico dan moet je niet gek opkijken als jezelf de rekening moet betalen. De keerzijde is dat je elke maand weer geld bespaart op de premie van je zorgverzekering.
En wellicht de volgende keer eerst eens maar eens informeren naar de kosten!

Anoniem

12 november 2013

Wie gokt met een verhoogd eigen risico moet niet gaan piepen als het daaraan inherente risico zich verwezenlijkt. Los daarvan zijn de tarieven per ziekenhuis vooraf beschikbaar. Moeder had dus niet achteraf maar vooraf de tarieven moeten onderzoeken en dan zou dochter minder dan het reguliere eigen risico kwijt zijn geweest. Het is dus geen goed voorbeeld van "waar wij mee bezig zijn in zorgland".

Schulte

12 november 2013

Samengevat: ik ben Guy Peeters en ik spreek namens mij collegae directeuren van academische ziekenhuizen. We leven nu 7 jaar na de invoering van het nieuwe zorgstelsel en ik en mijn collegae hebben geen idee wat onze producten kosten om te produceren. Nee, dat vinden wij niet onze schuld en het is ook niet ons probleem want wij leggen de kosten gewoon bij de burger. Oh en mocht u zich dat afvragen, ja naar onze RvT houden wij vol dat wij in control zijn, zelf nu zorgverzekeraars fors inzetten op selectief contracteren.

Nou vraagt u zich misschien af hoe u aan zo'n mooie positie als die van mij kan komen met een inkomen van tegen de 3 ton per jaar. Nou daar moet je heel knap voor zijn en dat is slechts voor weinigen weggelegd, dat moet u van mij aannemen.

van den Bergh

13 november 2013

Verstandig dat de huisarts het spiraaltje niet plaatst als hij zich daarmee niet vertrouwd voelt. Zo erg eenvoudig is het niet als je 't niet regelmatig doet. Er kan heel wat misgaan. Maar meer dan 4 minuten in vertrouwde handen hoeft het echt niet te duren.

patient2punt

13 november 2013

Anoniem schrijft dat de tarieven per ziekenhuis vantevoren beschikbaar zijn. Ik heb verschillende keren geprobeerd vooraf een prijs op te vragen. Elke keer zonder resultaat. En dat is een misstand op zich, nu steeds meer kosten direct door de behandelde betaald worden.

Zorgverleners, kom op met die transparantie!

Schonck

13 november 2013

1. wat is er mis met vergelijkbare prijzen voor vergelijkbare prestaties.
Eigenlijk ben je als huisarts misschien wel de lacher van zorgland als je voor een paar tientjes doet waarvoor in het naburige ziekenhuis met droge ogen €765 wordt gefactureerd. Ik zeg: gynaecologen ook voor 5 tientjes!
2. niemand spreekt over de zorgverzekeraar. Hoe bestaat het dat de verzekeraar zorg in verschillende ziekenhuizen inkoopt tegen dergelijke prijsverschillen en niet actief haar verzekerden hierover informeert
3. Tegen collega KNO-arts Peeters wil ik zeggen: extramuraal zijn de kosten van het spiraal voor mevrouw, daar komen de kosten van de M&I van het plaatsen door de huisarts bij. Samen ca. €180,- . Indien op de poli geplaatst = binnen de muren van het ziekenhuis, dan dient het IUD (Mirena, meest geplaatst) in de prijs te zitten. Het algemene ziekenhuis en azM zit met €200,- dus redelijk concurrerend. Ook bij het Rutgershuis dient mevrouw apart de mirena af te rekenen.
4. Collega Peeters legt de bal wel erg makkelijk bij de huisarts. Heeft hij overwogen om in de ziekenhuizen prijslijsten op te hangen. Hij geeft zelf al aan dat er enorme prijsverschillen zijn. Verwacht hij nu echt van mij als huisarts dat ik van alle tweedelijnsverrichtingen alle prijzen uit alle centra weet / bijhoudt en actief communiceer met mijn patient. Is mijn taak niet.
5. Bij een nullipara is het duidelijk minder eenvoudig een mirena te plaatsen. Ik geef de huisarts gelijk als deze verwijst, indien hij/zij zich niet bedreven acht. Het plaatsen hoort niet tot het basistakenpakket meen ik. Is additionele zorg, in de M&I
6. De briefschrijver stelt dat de huisarts het niet aandurfde en verwees. Ach, we zullen het geloven. Ik wil echter melden dat ik veel vaker vrouwen heb die verwijzing afdwingen, dan dat ik het niet aandurf. Dit geldt voor spiralen, maar kan eenvoudig verbreed worden naar meerdere vakgebieden. Denk maar eens aan de fancy poli's voor oudere mannen of overgangsklachten. De Androskliniek is meen ik gelieerd aan het academische centrum van collega Peeter. Schandelijke tarieven voor eenvoudige nadruppelklachten. Allemaal gedekt door de verzekeraar.

ter Keurst

13 november 2013

Nare reactie van de heer Peeters: een bizarre prijs voor 15 minuten werk rekenen en de huisarts had hiervoor moeten waarschuwen? De heer Peeters moet waarschuwen voor zijn eigen rare prijsvorming en daar niet de huisarts voor verantwoordelijk stellen.

Huisert

14 november 2013

Beste heer Peeters,
Hartelijk dank voor uw reactie! Ik ben de Moeder van Dochter met peperduur spiraaltje en u bent de eerste (en tot nu toe enige) die mij een zinnig antwoord geeft op mijn vraag. Ik ben blij dat er tenminste serieus aandacht wordt besteed aan dit onderwerp, zeker in de wetenschap dat ik niet de enige ben die verdwaald is.
Met vriendelijke groet, Judith Huisert.

te Gussinklo

15 november 2013

Het verbaast niet echt. De ziekenhuisfinanciering via DBC's (op basis van gemiddelden:de klokcurve!) rammelde meteen al bij de uitwerking van het concept. Zeker in de complexe zorg (met veel co-morbiditeit) gebeurt veel in de 'long tail' . Fenomenen als upcoding waren te voorzien.
Een in essentie rammelend systeem laat zich niet gemakkelijk 'doorontwikkelen' (DOT). Een Meldpunt hobbelt daar m.i. achter aan.
Poliklinische verrichtingen en eerstelijnszorg zouden met simpeler financiering gebaat zijn. Op basis van de concrete zorgvraag.
Met een hoog eigen risico blijft het afwachten wat het voor de eigen portemonnee betekent.

Veersema

22 november 2013

Geachte Mevr Huisert. Volgens mij klopt er iets niet. Uw dochter is 23 jaar. Dit betekent volgens mij dat haar anticonceptie niet in het basispakket zit.
Als zij niet aanvullend verzekerd is, wordt er niets vergoed. Dit heeft niets te maken met de hoogte van haar eigen risico. Is zij wel aanvullend verzekerd, dan gaan de kosten niet ten laste van het eigen risico en hoeft ze niets te betalen. Heeft het ziekenhuis een DBC geopend voor cyclus stoornis in plaats van anticonceptie, dan klopt de rekening, maar moet u dit aanvechten.

Huisert

27 november 2013

Het zou zomaar kunnen dat u gelijk heeft! Mijn dochter heeft een aanvullende verzekering waar anticonceptiva voor verzekerden van 21 jaar en ouder worden vergoed (o.a. IUD's). Er staat niet in de voorwaarden dat deze niet in het ziekenhuis door medisch specialist kan worden geplaatst en er staat bij dat de vergoeding 100 procent is. Dank u hartelijk voor deze tip, ik ga hiermee weer aan de slag!

Veersema

29 november 2013

Geachte mevr Huisert,

Er zijn nog veel meer problemen mbt de financiele gevolgen van het anticonceptie spiraal. De vertegewoordigster van de Nza heeft naar mijn ideen tijde de uitzending van Kassa, niet het juiste antwoord gegeven. Graag zou ik met u contact hebben over de details van uw probleem. Bent u bereid om met mij hierover te communiceren. Ik ben gynacoloog en heb dagelijks te maken met dergelijke problemen.
vriendelijke groeten: s.veersema@planet.nl

Top