BLOG

Praat met cliënten gewoon over seks

Praat met cliënten gewoon over seks

Ik ben blij dat binnen onze organisatie een functie is vrijgemaakt om alle meldingen en vermoedens van mishandeling of misbruik te onderzoeken en allerlei zaken binnen het thema mishandeling en misbruik aan te pakken.

Open cultuur

De nieuwe meldcode is verwerkt in protocollen. Dat zit allemaal helemaal snor en is voor iedereen concreet. Echter, hiermee voorkom je natuurlijk geen kindermishandeling en seksueel misbruik.  Daar is meer voor nodig. Het onderwerp moet ‘levend’ worden gehouden. Dat is essentieel. Pas dan kun je een goed preventieprogramma ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat je eerst zorgt voor een ‘open cultuur’ waar gepraat kan worden over seksualiteit. Want kindermishandeling gedijt  immers in een duistere cultuur, dat weten we allemaal.  Hier hebben we eerst campagne tegen gevoerd.

Praten over seks

Vervolgens hebben we veel geïnvesteerd in cursussen om het onderwerp bespreekbaar te maken en te houden. ‘Praten over seks’ was een groot succes, werd bijzonder goed gewaardeerd en heeft gezorgd voor die gewenste open cultuur. Immers ook kinderen zijn bezig met seksualiteit. Stop het dan niet weg, maar praat er juist over. Dat geeft rust en duidelijkheid, voor iedereen. Natuurlijk voelde het in het begin ongemakkelijk, maar nu allang niet meer.

Eind angstcultuur

En zoals we dat in onze zorgvisie hebben opgenomen: mensen met een handicap horen ook bij onze samenleving, mogen zich ontwikkelen en hun eigen keuzes maken. Daarbij hebben ze recht op een respectvolle bejegening. Ze zijn mens tussen de mensen. Wij zijn er voor om hen helpen bij het aangaan en onderhouden van bevredigende relaties.

Dialoog

Ik ben heel tevreden over de zaken die ik mag ontwikkelen en ondervind veel gehoor. Er is een goede dialoog tussen bestuur en werkvloer. We hebben geen last meer van die angstcultuur. Samen zoeken we naar oplossingen en  daardoor creëer je draagvlak bij medewerkers en bij clienten. Dus mijn advies luidt: Praat met cliënten gewoon over seks, en zorg hierdoor voor een open cultuur. Dat maakt een wereld van verschil!

Dick Jonker
Voorzitter/coördinator Consultatieteam Misbruik en Mishandeling bij Gemiva-SVG Groep, die ondersteuning biedt aan mensen met een handicap

---

Dit is het vierde blog in een serie over kindermishandeling en seksueel misbruik in aanloop op de Week van Kinderen Veilig die van 18 t/m 23 november plaatsvindt.

De blogs zijn een initiatief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in samenwerking met de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Het doel is om kindermishandeling en seksueel misbruik onder kinderen en jongeren met een beperking terug te dringen. Op 13 november heeft een gesprek plaatsgevonden met bestuurders uit de gehandicaptensector over de vraag hoe er zo goed mogelijk vorm gegeven kan worden aan bestuurlijke betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp. Op 21 november verschijnt daarvan een video op de site van VGN/Markant.

Eerder verschenen al:

Eerder verschenen al:

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Marian Draaisma

17 november 2013

Pluryn heeft een spel ontwikkeld dat sexualiteit bespreekbaar maakt binnen teams. Het spel heet InTeam. Het is een kaartspel met stellingen, meningen en vragen over alle terreinen van sexualiteit. Dit spel wordt sinds 5 jaar gespeeld binnen Pluryn. Onlangs heeft de William Schrikker Groep een adaptie gemaakt van dit spel en het aan al haar medewerkers uitgereikt. Tevens is het spel opgenomen in protocollen en richtlijnen van WSG. Op eenvoudige en leuke wijze maak je een moeilijk onderwerp toegankelijk. Ik zou zeggen. Maak er gebruik van. Vraag bij mij de pdf's op en maak er voor je eigen organisatie een adaptie van. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.

Veilige Huis

20 november 2013

Beste Dick,
Goed dat GemivaSVGGroep spreekt over seksualiteit en daar trainingen op heeft ontwikkeld.
Zoals jullie als geen ander zullen weten is het voor onze kinderen/(jong) volwassenen niet vanzelfsprekend het aangeleerde overal toe te passen. Ik lees in je verhaal niet dat je verbinding hebt gelegd met ouders. Zij zijn ongelooflijk belangrijk in de ontwikkeling van hun kind, zo ook in de seksuele ontwikkeling. Vaak vinden organisaties het ingewikkeld om hier met ouders over te spreken. Waarom? Wellicht is het moeilijk om open en kwetsbaar te zijn in datgene waar je nog moet leren? Gooi die angst overboord, zorg dat je samen sterk wordt om een veilig huis te maken voor de cliënten. We blijven het maar zeggen omdat ouders worden vergeten...... 'Ja, dat kunnen ze wel' want ouders zijn immers ook specialisten, specialist van hun eigen kind. Zij zijn in staat om out of THE box te denken, los van organisaties. En dat is juist zo waardevol.
Gerry Leijten
Ambassadeur

Top