BLOG

Hoe belangrijk vinden mensen hun gezondheid echt?

Hoe belangrijk vinden mensen hun gezondheid echt?

Als Tweede Kamerlid lees ik graag enquêtes om te weten wat er onder de mensen leeft. In enquêtes geven mensen aan dat ze een goede gezondheid, na liefde en vriendschap, het belangrijkste vinden in hun leven.

Andere onderzoeken vertellen dat mensen in grote meerderheid vinden dat als de overheid dient te bezuinigen, dit niet mag gebeuren op de zorguitgaven, maar juist wel op defensie en op ontwikkelingshulp. Een goede gezondheid staat voor Nederlanders dus voorop.

Vorige maand berichtte de NOS dat bezuinigingen op maagzuurremmers zouden leiden tot meer maagbloedingen. Ze hadden deze conclusie overgenomen uit een rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). In dit rapport staat dat het gebruik van maagzuurremmers bij risicopatiënten is gedaald van 73 procent naar 69 procent. Het onderzoek bevatte een inschatting van het aantal mogelijk daardoor extra ontstane maagbloedingen.

Medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames

Aan het genoemde onderzoek lagen geen daadwerkelijke cijfers over gemelde of geregistreerde gevallen van maagbloedingen ten grondslag. Het is jammer dat de NOS dit eenzijdige aspect van het rapport niet vermeldde. Van belang is om te melden dat er volgend jaar onderzoek zal plaatsvinden naar wat in jargon “medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames” heet. Dit onderzoek zal dan ook ingaan op eventuele extra maagbloedingen. Het is interessant om te bezien of er dan ook geconcludeerd wordt dat er een verband bestaat tussen de bezuinigingen op maagzuurremmers en eventuele extra ontstane maagbloedingen.

Eigen zorg

Stel, dat de bewering uit het rapport van het IVM waar zou zijn en dat enquêtes door de Nederlandse bevolking naar waarheid worden ingevuld. Hoe kan het dan dat mensen blijkbaar enerzijds zeggen ze een goede gezondheid ongeveer het belangrijkste vinden in hun leven en dat ze niet willen dat de overheid op zorg bezuinigt, maar dat ze anderzijds niet bereid zijn zelf voor 7 euro per maand maagzuurremmers aan te schaffen? Bij mij als Kamerlid rijst dan de vraag: hoe belangrijk vinden mensen hun gezondheid echt?  

Anne Mulder
Tweede Kamerlid VVD

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

14 november 2013

Op zich terechte vragen van dhr. Mulder, zowel t.a.v. de zeven euro per maand als t.a.v. het onderzoek van het IVM. Maar ik vraag me af of het onderzoek naar medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames wel de benodigde accurate antwoorden zal opleveren.

Daarvoor dient t.a.v. maagklachten in het verleden nauwkeurig bijgehouden te zijn of de maagklachten het gevolg waren van medicatie, én of er maagzuurremmers gegeven werden, in de volksmond 'maagbeschermers' genoemd. Anders heb je geen accurate nulmetingsdata, en heb je er dus ook niets aan om de huidige ziekenhuisopnames te gaan bestuderen, de onderhavige onderzoeksvraag aangaande.

Verder zouden bewezen effectieve medicijnen op voorschrift van een arts principieel volledig vergoed moeten blijven. Hetgeen financieel gezien ook makkelijk kan, als tegelijkertijd redelijke eigen bijdragen voor zogeheten zelfverwezen (zelfvoorgeschreven) zorg gevraagd worden.

Zoals daar zijn: bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp (SEH), de huisartsenpost en de huisarts zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief. Door daar bijv. respectievelijk € 30 á € 60, € 15 á € 30 en € 5 á € 10 voor te vragen wordt overmatig zorgvraaggedrag geremd, terwijl (terugkom)bezoek dat nodig wordt geacht door een arts geheel vergoed blijft.

Dat moet een enorme besparing op kunnen leveren. Zelfs groot genoeg om tegelijkertijd het eigen risico af te kunnen schaffen. Zie voor het hele verhaal http://www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen. Ik heb dhr. Mulder dit overigens al vaker voorgehouden, ook per e-mail.

Frank Conijn

14 november 2013

Om onnodige discussie te voorkomen: in de derde alinea had moeten staan: "Verder zouden bewezen kosteneffectieve medicijnen op voorschrift van een arts principieel volledig vergoed moeten blijven."

Ik pleit op mijn site namelijk ook voor behandelkostenmaximering. Maar dat de maagzuurremmers kosteneffectief zijn staat als een paal boven water, zeker nu dat de patenten zijn afgelopen en dus de prijzen een stuk lager zijn geworden.

Bianca Kaatee

15 november 2013

Het is natuurlijk prima te onderzoek of kosteneffectieviteit en gezondheid gerealiseerd kan worden door een eigen bijdrage. Maar op het moment dat je 40 euro per week hebt om het gezin van te voeden, is 7 euro veel geld. Natuurlijk neem je dan het risico voor je maag. Ik zou ieder, voorafgaand aan het voeren van deze discussie willen uitnodigen een maand een gezin te voeden van 40 euro per week. Plus natuurlijk het voedselbank pakket, waar je dan voor in aanmerking komt.

Messing

15 november 2013

Beste meneer Mulder,
Hoe belangrijk vinden mensen hun gezondheid echt? Nou, heel belangrijk. Doen mensen dan ook alles wat in het belang van hun gezondheid is? Nee, helaas niet.
Hoe goed begrijp ik uw frustratie over de ongrijpbaarheid en vaak onbegrijpelijkheid van menselijk gedrag. Waren mensen maar rationele wezens die bij elke beslissing de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en zo tot de logisch beste keus komen.
Maar de wetenschap heeft de afgelopen jaren toch wel aangetoond dat mensen over het algemeen helemaal niet rationeel beslissen. Dat daar heel veel andere factoren bij komen kijken. Zorgverleners weten als geen ander hoe vaak patiënten dingen doen of laten die tegen hun eigen belang in gaan.
Vanuit het maakbaarheidsdenken binnen de VVD zie je dan vaak de reactie dat het dan maar moeten worden afgedwongen of bestraft dat mensen zo irrationeel handelen. Gevolg: dat doet geen goed en vaker zelfs eerder kwaad.
Beleid baseren op hoe mensen tot keuzes komen en gebruik maken van elementen in beslissingsprocessen die je wel kunt beïnvloeden. In dit geval blijkt dat mensen niet bereid zijn die 7 euro te betalen en dat het de zorgkosten dus opjaagt in plaats van tot besparing leidt.
De vraag is dus niet of mensen niet om hun eigen gezondheid geven, maar of beleidsmakers wel goed genoeg hebben nagedacht over wat hun beleid teweeg brengt in het gedrag van mensen.
En dat laatste is een groot probleem, weten we met zijn allen...
Ik wens u veel wijsheid om niet weer in dezelfde reflex te schieten en eens met een andere en meer gedragswetenschappelijk onderbouwde bril naar deze problematiek te gaan kijken.

Top