BLOG

Sterftecijfers vragen om breder debat

Sterftecijfers vragen om breder debat

Op 18 november – het begin van de Week voor de Patiëntveiligheid - presenteert NIVEL/EMGO voor de derde maal de resultaten van onderzoek naar de potentieel vermijdbare schade en sterfte in Nederlandse ziekenhuizen.

Zij doen dit in een tijd waarin patiëntveiligheid gelukkig steeds vaker bovenaan de agenda staat. Professionals in de zorg geven aan dat transparantie over de kwaliteit en veiligheid en het meten van zorguitkomsten hierbij belangrijke vertrekpunten zijn. Ook Lea Bouwmeester (PvdA) wijst in haar blog ‘Meer macht voor de patiënt’ op het belang van de beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie. Maar hoe zorgen we voor valide, betrouwbare en tijdige informatie over deze zorguitkomsten? En hoe zorgen we dat ook deze grotere transparantie zelf veilig is?

Verantwoordelijkheden

In de ontstane discussie rond de verbetering van patiëntveiligheid lijkt minister Schippers de verantwoordelijkheid neer te leggen bij de ziekenhuizen zelf en het nieuwe Kwaliteitsinstituut. Maar er is zeker nog wel iets te doen voor de minister. Zo is er momenteel veel discussie over welke parameters er gemeten zouden kunnen en/of moeten worden, en welke informatie naar de patiënt kan en/of moet worden gecommuniceerd. Ik denk dat er zeker nog een taak is weggelegd voor de politiek om te zorgen dat er meer gemeten kan en mag worden om processen in de medische sector te verbeteren, terwijl de zorgprofessional de bescherming krijgt die nodig is om fouten bespreekbaar te maken en ervan te leren.

Proces- en patiënteninformatie

Laten we eens kijken wat we kunnen meten en wat we kunnen communiceren. Het is daarbij verstandig een verschil te maken tussen wat we zouden moeten meten voor procesverbetering in ziekenhuizen, en welke parameters voor de individuele patiënt betekenisvol zijn. Een grote belemmering voor procesverbetering in ziekenhuizen, is dat gemeten gegevens automatisch onderdeel moeten zijn van het patiëntendossier. Dit is voor de bereidheid vanuit het veld niet bevorderlijk, en terecht, want wie beschermt hen als processen niet helemaal optimaal lopen.

Debat over meetgegevens

Wat dat betreft kan er nog veel geleerd worden van de luchtvaart, waar veel gemeten wordt om veiligheid van de passagier te borgen, maar die gegevens krijgen we als passagier niet. Daarmee wordt de piloot in zijn werkzaamheden beschermd. Zeker, de patiënt heeft recht op zekere gegevens rondom zijn/haar behandeling. Maar laten we dan een discussie starten welke gegevens dat zijn en andere meetgegevens gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering. Want daar hebben alle patiënten baat bij.

Jenny Dankelman
Hoofd van de afdeling Biomechanical Engineering en hoogleraar Minimaal-Invasieve Chirurgie en Interventie Technieken aan de TU Delft

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Martin Jansen

15 november 2013

Ik kan er niets aan doen Jenny, maar ook uit jou verhaal blijkt dat we op commerciële gronden wel goed om kunnen gaan met klantbelangen. Een vliegtuigmaatschappij die deze belangen niet nastreeft is binnen korte tijd falliet. Net zoals een bakker die slecht brood levert.
Ons zorgsysteem kent geen verantwoordelijken meer zoals in ieder gezond bedrijf. Als er iets mis gaat houden we gewoon ons handje op bij de overheid en daar treffen we helaas mensen die geen idee hebben van de markt.

We zullen echt moeten stoppen met debateren of de zorg tot een echte onderneming maken en als dat niet werkt de overheid weer de verantwoordelijkheid geven.
De tussenoplossing blijkt al jaren GEEN oplossing. Erger nog dit loopt finaal uit de hand ten koste van de mensen voor wie de "zorg" is bedoelt.

Martin

Schulte

17 november 2013

Na de blog drie keer gelezen te hebben vraag ik mij nog steeds af welk doel deze blog dient. Jenny heeft haar vaardigheden om open deuren in te trappen geperfectioneerd, maar heeft blijkbaar geen begrip van de mechanismen waardoor een en ander niet van de grond komt.

Bal

19 november 2013

Volgens mij is de blog volkomen helder: het gaat er niet om of zorginstellingen niet transparant dienen te zijn of wel, maar om welke gegevens nu eigenlijk naar buiten moeten en welke niet. Die discussie wordt vrijwel nooit gevoerd en er wordt te snel geroepen dat gegevens die er zijn ook maar openbaar moeten. Jenny wijst er terecht op dat dat in 'gewone' bedrijven ook niet gebeurd.

Van Nederveen, Inspire2Live

19 november 2013

Goed idee om uit te zoeken welke parameters nu echt zinvol zijn om te meten. Maar dan?
In de NL zorg is het geen/nauwelijks gebruik om elkaar aan verantwoordelijkheden te houden. Onze wetten en regels zijn niet zo onduidelijk, wel de handhaving. En dan zeker de onderlinge handhaving.
Misschien kan het project van Jenny Dankelman daar ook iets aan doen.

Top