BLOG

FutureMed2020 komt naar Skipr 99 event: We zijn niet klaar voor de toekomst

FutureMed2020 komt naar Skipr 99 event: We zijn niet klaar voor de toekomst

Het begon met een hersenkronkel. Die houdt mij al een paar jaar bezig. Hoe dichten we de kloof tussen wat er de komende vijf tot vijftien jaar staat te gebeuren in gezondheid(szorg) en wat veel collega's en anderen in mijn netwerk denken dat er gaat gebeuren?

Wat nou als ook in de zorg bestaande businessmodellen in de komende tien jaar op de schop gaan? Of als complete curricula gratis online beschikbaar komen met een fysiek examen als afsluiting? Wat als de Scanadu scout over tien jaar de nieuwe thermometer in het medicijnkastje is, met niet één - temperatuur - maar met liefst negen vitale parameters?

Dát soort vragen

Hoe krijgen we de paradigmashift voor elkaar zonder eerst slagvelden als in de muziek-, reis- en uitgeversindustrie te moeten doorstaan? Harvard-professor  Clayton Christensen heeft mooi beschreven hoe de ‘gevestigde orde’ te vaak, te lang, te weinig deed om de eigen sector mee te nemen in de ‘nieuwe wereld’. Vaak met dramatische gevolgen.
In de wetenschap dat de zorg van groot economisch belang is voor ons land, zou je verwachten dat we daar druk mee bezig zijn. Los van kostenreductie blijkt mij echter nog maar weinig van concrete voorbeelden van échte vernieuwing. Uiteraard wordt er veel over gepraat, meestal overigens zónder de belangrijkste partij aan tafel te vragen. U weet wel: de patiënt. Maar échte verandering, bijvoorbeeld aanpassing van businessmodellen, is nog niet tastbaar op enige schaal.
Als u weet dat een hoesje voor een iPhone van slechts $ 199,- een 1-kanaals gevalideerd ECG kan maken en deze binnen tien seconden kan insturen naar een afdeling cardiologie, dan kunt u zich de impact op polikliniekbezoeken voorstellen. Een dergelijke innovatie vraagt om vernieuwing in opleiding, financiering, huisvesting, verantwoordelijkheden en ga zo maar door. Dit is slechts één van de talloze voorbeelden die u via een webshop binnen drie dagen in huis kunt hebben.

Blik in de nieuwe wereld

Naast mijn passie binnen het Radboudumc ben ik sinds 2011 als docent verbonden aan de Singularity University in Silicon Valley, specifiek bij de zorgtrack van Futuremed. De conferenties met maximaal 90 deelnemers op de NASA Campus in Californië hebben me de afgelopen jaren de gelegenheid geboden om voortdurend een oog te houden op innovaties die op de deur kloppen. Het is mooi om onderdeel te zijn van deze 'beweging'. Hoewel ik mezelf beschouw als een technologie-optimist, ben ik kritisch, vooral over de factor tijd. Elke keer weer tijdens de oversteek terug naar Nederland bekruipt mij het grote how-to-gevoel.  Mijn overtuiging is dat technologie de bottleneck niet meer is, maar de mens.
Organisatoren Daniel Kraft en Robin Farmanfarmaian besluiten tot een experiment: begin november hielden ze FutureMed in San Diego en boden ze een compacter programma van 3,5 dag aan 350 deelnemers. Dit schept de mooie kans om een paar mensen uit ons Radboudumc en een aantal uit ons (strategische) netwerk mee te nemen. Uiteindelijk hebben 40 mensen ingeschreven voor dit congres met aansluitend bedrijfsbezoeken aan Stanford, Google en Scanadu! Professoren, artsen, bestuurders, ondernemers, een hoofdredacteur, medisch specialisten , beleidsmakers, docenten, implementatie-experts, enzovoorts. De samenvoeging van ervaring, kennis, expertise en karakters blijkt een gouden greep te zijn. Geweldig om te zien hoe de verschillende deelnemers met elkaar reflecteren op de onderdelen van het programma en elkaars visie. In elk gesprek met de deelnemers kwam de vraag naar voren: how to? Een hoogleraar chirurgie in ons reisgezelschap poneerde zelfs de vraag of over vijftien tot twintig jaar operaties in hun huidige vorm nog steeds bestaan. Voor de verslagen over de 3,5 daagse conferentie verwijs ik naar de Skipr-blogs van Daan Dohmen die het eerste deel van de reis ook meemaakte en naar Medgadget.

Wezenlijke verandering neemt tijd 

Wat mij betreft bestaat er geen manier om de gezondheidszorg volgend jaar of zelfs binnen twee jaar wezenlijk te veranderen. Dat heb  ik de deelnemers tijdens mijn eigen openingskeynote op het FutureMed-congres voorgehouden. We moeten focussen op wat mogelijk en nodig is over tien tot vijftien jaar en daarmee aan de slag gaan. Want laten we eerlijk zijn: als we ons curriculum morgen veranderen - dat zijn we overigens aan het doen - duurt het nog zeven jaar voor deze studenten afstuderen. Het zal hen nog eens zeven jaar kosten voordat ze enig mandaat of senior beleidsrol hebben in een zorginstelling.  Echte duurzame veranderingen hebben tijd nodig.

Exponentiële verandering vereist onorthodoxe aanpak

Wellicht kunnen we bij het doorvoeren van innovatie beter de huidige generatie leiders overslaan en ons richten op de volgende generatie. Vervolgens houden we de ‘zittende crew' door middel van bij- en nascholing zo up-to-date mogelijk. Het was mooi te horen Prof. Peter Fitzgerald (Stanford) eenzelfde aanpak erkent en omarmt. We moeten aan de vóórzijde van de oplossingen komen, in plaats van incrementeel aan de achterzijde wat veranderen. Sommige veranderingen zullen exponentieel groeien, daar hoort een onorthodoxe aanpak bij. 

FutureMed2020, Silicon Valley en masterclass innovatiestrategie

 

 

Lucien Engelen, directeur REshape & Innovation Center Radboudumc

Lucien Engelen en Daan Dohmen verzorgen tijdens het Skipr 99 event op 18 december 2013 een masterclass innovatiestrategie. Informatie over het Skipr 99 event en aanmelden. 

 

 

 

9 Reacties

om een reactie achter te laten

van Rijswijk

17 november 2013

Waanzinnig mooi verwoord Lucien wat vele mensen denken en willen, maar ook niet voor elkaar lijken te krijgen. We staan onszelf in de weg! Dit vereist idd een radicale aanpak!
Weet ook niet hoe, maar als je gaat ga ik mee!

Van den Bosch

18 november 2013

Heel heldere blog Lucien, dit is precies de uitdaging waar we met z'n allen voor staan in de zorg.
We moeten zeker nu beginnen voor en met de generatie die het straks te zeggen krijgt, maar wellicht moeten de huidige bestuurders ook nog meer inzetten op het verkorten van die 15jaar. Door bijvoorbeeld co-assistenten en AIOS meer te betrekken bij beleidsvorming. Lastig, in ons huis zijn we ermee bezig, maar t kan nog beter, dat tijdspad MOET korter kunnen!

Van Doorn

18 november 2013

Mooi! Anders doen begint gisteren. Voor iedereen.
Andere handen community (www.anderehanden.com) werkt er keihard aan en biedt nu reeds een podium aan 3500 professionals, los van opleidingsniveau en functie, ook dat verdijnt, om mee te denken en mee te werken aan die andere wereld. Met open mind en interesse om wat beter kan ook beter te doen.

Anoniem

18 november 2013

Goed initiatief, van Doorn. Nog mooier zou zijn om patient als partner in dit geheel te zien en die evengoed ruimte te geven om te registreren...

Van Nederveen, Inspire2Live

18 november 2013

Inderdaad, de patiënt betrekken is de sleutel tot duurzaam succes. Van meet af aan de patiënt erbij, wel te verstaan én diens belangen voorop stellen.
Inspire2Live en vele andere patiëntenorganisaties zijn graag van de partij.


Deurloo

21 november 2013

Mooi verhaal en zo'n reis is een mooie vorm van samenwerken over organisatiegrenzen heen. Daardoor ontstaat energie om met innovatie aan de slag te gaan. Ook goed om te horen over het afdelingshoofd dat een dag in de week gaat besteden aan innovatie. Aan dat besluit is ongetwijfeld een proces van bewustwording en een draagvlak vanuit de organisatie vooraf gegaan. Mee eens dat innovatie in de zorg meer over mensen gaat dan over techniek. Het gaat over het gedrag van mensen, of dat nu de patient is, of de zorgverlener, de bestuurders, verzekeraars of beleidsmakers. En een ieder moet op individueel niveau weer tot het besluit komen tijd en energie te stoppen in de verandering. Met mijn onderzoek naar besluitvorming en keuzegedrag bij zorginnovatie heb ik mechanismen in kaart gebracht die helpen een stukje van de puzzel op te lossen waarom mensen verbeteringen niet snel op grote schaal overnemen. Mechanismen als: mensen houden niet van veranderingen, veranderen kost energie en dat doen we liever niet, wat doen de anderen in de omgeving en teveel keuzes veroorzaakt keuzestress wat verlammend werkt etc, etc. Begrijpen van deze mechanismen is een eerste stap voor verandering. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het initiatief.

Anoniem

24 november 2013

Goed werk dat je ook blijft wakker schudden! De gezondheidszorg (in het algemeen) is zich te weinig bewust vd veranderingen die door technologie snel gaan komen. Omzetten in beleid, meer bereid zijn van elkaar te leren en vooral ideeen aanhoren en niet bij voorbaat al afwijzen. Die basishouding maakt de sterk groeiende 'Singularity University community' zo sterk. Sinds ik 3 jaar geleden het Executive Program volgde aan de SU en dat vergelijk met de olievlek die nu aan het ontstaan is, kan het niet anders dat ook bestuurders en andere beleidsmakers zich bewust worden van een totale verandering. We leven niet meer in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken! M.a.w. het gaat snel, maar we bewegen in de zorg bij lange na niet met die snelheid mee. Mijn steling is dat de zorg goedkoper wordt met gebruik van technologie, ipv de doemscenario's die we elke dag horen dat de zorg onbetaal wordt, te weinig personeel, etc. De patient krijgt (technologische) middelen die heel veel zaken overbodig zullen maken. Ik denk bijv. dat studenten die nu interne geneeskunde gaan studeren, zich nog eens even moeten bedenken. (...Watson, sensoren, smart communication devices...)

Anoniem

12 december 2013

Mee eens, Lucien. We hebben op FutureMed geleerd dat we als mensen lineair denken. Daarnaast worden we geleefd door de hektiek van alledag. Ik voel ervoor om vooral in te zetten op een paar concrete innovaties die op korte termijn al veel impact hebben op de kwaliteit van zorg. De olifant in kleine stukjes opeten, de kunst van het klein maken, helpt om de positieve drive van believers vast te houden. Dus minder praten over de Grote Droom of de huidige belemmeringen, maar actie en laten zien dat het kan. Niet alleen in kleine pilots maar juist op organisatie- of ketenniveau. Binnenkort heb ik weer meer mankracht om je te helpen (post-Epic)!

Schoolderman

12 december 2013

Ik ben 1 van die patiënten die eigenlijk niet kan wachten op het moment van de echte innovaities in de zorg. Er is zoveel nieuws op de markt, of staat er aan te komen. Echter, toen ik pas weer voor een periode werd opgenomen in het ziekenhuis viel mij wederom op hoe weinig je daar ziet van allerlei innovaties. Misschien het meest opvallende: het verpleegkundig dossier niet meer aan bed, maar digitaal op een computer scherm op de gang of in een verpleegpost. Waardoor ik daar als patiënt nog minder zicht op heb.
Volgens mij zou er veel meer tijd, onderwijs en geld naar de werkvloer toe moeten, om innovaties ook te kunnen implementeren.
en niet bang zijn voor veranderingen. Juist nieuwsgierig zijn naar al die mooie ontwikkelingen. Waarbij de patiënt centraal en als partner mee/opmoet worden genomen in dit proces!

Top