BLOG

Veiligheidscultuur ziekenhuizen verdient compliment

Veiligheidscultuur ziekenhuizen verdient compliment

Maandag 18 november 2013 was een dag waar we lang naar uitgekeken hebben. Het was de dag dat professor Cordula Wagner (NIVEL/EMGO) de definitieve resultaten presenteerde van het derde onderzoek naar de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de Nederlandse ziekenhuizen. Ofwel, wat heeft vijf jaar met zijn allen heel hard werken aan patiëntveiligheid opgeleverd?

Duidelijk is dat de ziekenhuizen het goed hebben gedaan. De doelstellingen waren ambitieus, maar zijn voor een heel belangrijk deel gehaald. Chapeau dus voor de artsen, de verpleegkundigen en verzorgenden, de aios. Chapeau voor alle medewerkers van de ziekenhuizen. Wij, als partner van het VMS veiligheidsprogramma, zijn trots op dit resultaat. Onze voorzitter Yvonne van Rooy verwoordt het mooi in haar videoboodschap.

Verschuiving

In vijf jaar tijd heeft er een enorme verschuiving plaatsgevonden en inmiddels heeft iedereen patiëntveiligheid op z’n netvlies. Het cultuuronderzoek dat Nivel recent presenteerde liet al zien dat de patiëntveiligheidscultuur in de Nederlandse ziekenhuizen op bijna alle terreinen verbeterd is. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling, want de cultuur binnen een organisatie is erg bepalend voor hoe men met veiligheid om gaat. Dat betekent dat het draagvlak in de ziekenhuizen groot is.

Uitwisseling

Dat zien we ook door de vele initiatieven die vanuit de ziekenhuizen opgestart worden. Initiatieven die gaan over Veilig Incident Melden, maatregelen om de hygiëne te verbeteren, time-outprocedures om verwisseling bij patiënten te voorkomen. Procedures en oplossingen die stuk voor stuk vanuit de werkvloer en op basis van ervaring van medewerkers ontwikkeld zijn. Het mooie is ook dat de ziekenhuizen onderling deze ervaringen en best practices met elkaar delen. Er wordt veel uitgewisseld en samengewerkt. 

Cultuur

En ja, er zijn nog verbeteringen mogelijk. Het Nivel heeft daartoe een voorzet gegeven in het rapport. Een aantal daarvan is ook al in gang gezet zoals de afspraken in het landelijk convenant voor medische technologie dat onlangs gesloten is. De veiligheidsagenda zal verbeteringen blijven stimuleren en patiëntveiligheid blijven agenderen. Kortom, patiëntveiligheid blijft actueel, ook na afloop van het VMS Veiligheidsprogramma. Zelfs, of misschien juist, bij ontwikkelingen in de zorg zoals concentratie en spreiding. Het belang en de veiligheid van de patiënt staat hierbij altijd voorop. Cultuur vormt de basis; medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd. De slag die we hierin gemaakt hebben, is eigenlijk de belangrijkste.

Boodschap

Deze week is het de Nationale week van de Patiëntveiligheid. De week die begon met een mooie boodschap en vol is met initiatieven in de ziekenhuizen om de aandacht nog meer te vestigen op de veiligheid van de patiënt. Een week waarin de ziekenhuizen en alle medewerkers gecomplimenteerd zijn met dat wat ze bereikt hebben. Er zijn mensen die denken dat complimenten aanzetten tot achteroverleunen en zelfgenoegzaamheid. Maar het tegendeel is waar: complimenten motiveren juist om door te gaan. Een veelheid aan ongenuanceerde kritiek, dát is wat remt, wat leidt tot moedeloosheid en cynisme. Gelukkig zijn er genoeg mensen in de zorg die zich daar niet door laten leiden, maar die gewoon doorgaan met het belangrijke werk dat ze doen. En dat zien we nu terug in de resultaten van het onderzoek van het Nivel

Margot van der Starre,
directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

 

 

 

12 Reacties

om een reactie achter te laten

peeters

21 november 2013

helemaal eens margot

Mitrasing

21 november 2013

Fijn dat we aandacht hebben voor veiligheid maar het hele NIVEL rapport is op los zand is gebaseerd. Als er al iets veranderd is dan is dat niet uit een niet-representatief onderzoek te halen.

Bijlage C NIVEL rapport- Representativiteit van de steekproef
"Overigens kunnen deze geëxtrapoleerde gegevens in geen geval gebruikt worden voor een zinvolle vergelijking met de vorige twee metingen. In 2011/2012 zijn meer ziekenhuizen LMR data gaan aanleveren aan KIWA Carity. Dit zorgt er ook voor dat er meer opnames zijn opgenomen in de database. Het absolute aantal sterfgevallen in ziekenhuizen is vrijwel gelijk gebleven. Dit zorgt er dus voor dat er geen daling plaats heeft gevonden van absolute aantallen sterfgevallen, maar wel van een procentuele daling. De extrapolatie wordt toegepast op de absolute aantallen. Hierdoor zal bijvoorbeeld ondanks een daling in potentieel vermijdbare sterfte, het geëxtrapoleerde aantal potentieel vermijdbare sterfgevallen minder zijn gedaald dan op grond van het percentage verwacht mag worden."

Mij ontgaat elke blijdschap op grond van het NIVEL onderzoek... ook als het gaat om journalisten die maar wat napraten..

van der Starre

21 november 2013

Mitrasing, u interpreteert de tekst niet juist, maar het is ook een ingewikkeld geformuleerde tekst. Er staat dat er veel beter en dus veel meer wordt geregistreerd maar dat de rapportage over sterfgevallen over absolute aantallen gaat. Het resultaat is dus eigenlijk beter en niet slechter zoals u suggereert. Uw reactie is een goed voorbeeld van de vooringenomenheid tav de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

Mitrasing

21 november 2013

Dank voor uw reactie maar u interpreteert mijn reactie t zoals u wilt.. Mijn vooringenomenheid laat zich helemaal niet uit over de kwaliteit van ziekenhuizen. Mijn Kritiek betreft kwaliteit van het NIvel onderzoek dat amper iets zegt...
Dat vele medewerkers in het ziekenhuis dag in dag uit hun stinkend best doen om goede en veilige zorg te leveren is me meer dan bekend.

Van der Starre

21 november 2013

Fijn dat u waardering heeft voor de medewerkers in de ziekenhuizen Mitrasing. Ik begrijp niet waarom u het NIVEL onderzoek zo kritisch beoordeelt, ik ben er wel positief over.
Het goede nieuws is dat is aangetoond dat de de vermijdbare sterfte is afgenomen en het onderzoek geeft aanknopingspunten voor de verdere verbetering van de patientveiligheid.

Mitrasing

21 november 2013

Tja als je als arts een vervelden maar juiste diagnose stelt neemt niemand je iets kwalijk maar hier gaan we op onze achterste benen staan?
Het Nivel onderzoek toont Niets aan...Blijkbaar is voor u een windei ook een ei..

ANH Jansen

22 november 2013

Zo maar op twitter. 1 seconde zoektijd.

https://twitter.com/ZRTziekenhuis

Niet verbazingwekkend: in volgorde steeds moeilijker aanspreekbaarheid mollen: fysiotherapeut-kinderarts-internist-chirurg

Einde mollenweek in @ZRTziekenhuis: 40 mollen hebben regels handhygiene geschonden.10 mollen nooit aangesproken! Aanspreekcultuur prioriteit

Toch schokkend.Vandaag mol met horloge, ringen en open witte jas rondgelopen.Nul keer aangesproken! Veiliger zh is ook: elkaar aanspreken

Eerste mollen in @ZRTziekenhuis gevangen: dokters (e.a.) dragen met opzet handsieraden. Bij aanspreken mol kans op prijs. Aanspreekcultuur!

En de actie van het IGZ bij het MST niet te vergeten met de melding van het IGZ dat het MST niet het enige ziekenhuis is met een niet functionerend en/of gebrekkig VMS.

Zou het ZRT Ziekenhuis het enige zijn? En dit in 3 dagen tijd gemeld door 1 arts? Extrapoleer dat eens naar 1 jaar en 100 ziekenhuizen? NIvel Style?

Welke disclaimer krijg je dan?

--Overigens natuurlijk wel goed dat er een pril begin is gemaakt met openheid over functioneren van ziekenhuizen. Een heel pril begin.

Neem gewoon de Mayo Clinic methode over en klaar is kees, met schone handen. Kan die arme Semmelweiss eindelijk eens rustig blijven liggen.

V. Helders

22 november 2013

Geachte mevrouw Van der Starre,

Het rapport heb ik niet gelezen, maar ik en mijn collega's kennen de veiligheidscultuur in meerdere ziekenhuizen en wij kunnen deze spectaculaire verbetering niet plaatsen. De invoering van de VMS is halfslachtig doorgevoerd in de meeste ziekenhuizen. De precedures om veilig te melden zijn zeker verbeterd, maar velen ervaren de procedures nog niet als veilig waardoor er nog weinig gemeld wordt. Laat staan dat er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden waardoor verpleegkundigen ms aanspreken op hun gedrag. De handenwascultuur is nauwelijks verbeterd, verpleegkundigen hebben soms nog steeds lange nagels, het verkeer in en uit de OK is niet teruggedrongen en de time-out wordt veelal overgeslagen. Kortom, wij hopen dat dit resultaat juist is, maar we kunnen het niet plaatsen.

Leijse

24 november 2013

Als we het dan toch hebben over Veiligheidscultuur in ziekenhuizen...
Naast complexe digitale medische hulpmiddelen worden de meeste zorgprocessen ondersteund door een of andere vorm van ICT.
Hoe (patiënt)veilig zijn die ICT ondersteunde zorgprocessen en toepassingen ?
Hoe weten we dat?

Ben Crul

24 november 2013

Tja elkaar de niet-veilige put inpraten is een optie. Ik heb vrijdagmiddag - tot slot van de patientveiligheidsweek - mogen genieten van de winnaar (maar ook van 8 andere best practices) van de Achmea Zorgveiligheidsprijs 2013: Rijnland Zorggroep: Teamprestatie vanaf de werkvloer mét aanspreekcultuur en leiderschap ter voorkoming postoperatieve wondinfecties. Het kan kan wél degelijk. Ga daar eens kijken en leer ervan.

Mitrasing

24 november 2013

@ Ben Crul: welke andere ziekenhuizen doen dit ook? Dankzij of ondanks Achmea?

Gerda Lelieveld

8 december 2013

Het aantal postoperatieve wondinfecties in het Rijnland Ziekenhuis is drastisch gedaald door niet alleen bewustwording van eigen handelen, maar vooral aanspreekcultuur. En dit door inspanning van en dankzij alle medewerkers. Zonder enig druk van buitenaf.
Als dit in ons ziekenhuis lukt moet dit in alle ziekenhuizen lukken!!!!

Top