BLOG

Wordt het een hete herfst?!!

Als de voortekenen niet bedriegen, zou het in de zorgsector wel eens een hete herfst kunnen worden. Kortgedingen over kortingen, juridische procedures over overschrijdingen, onduidelijkheden rond beleidsvoornemens (wel of geen winstuitkeringen), de ‘tussenstanden’ in de AWBZ, enzovoorts.

Verbeteringen in ziekenhuissector

Natuurlijk zal ook de zorgsector niet ontkomen aan de financiële gevolgen van de crisis. Ook de zorg zal moeten blijven kijken wat beter en efficiënter kan. En dat kan altijd, er zijn immers altijd technologische vooruitgang, innovaties en veranderingen in onderzoek- en behandelprocedures. Dit geldt zowel voor de cure als voor de care. En dat de sector op dit gebied niet stil zit, bleek onlangs uit een rapport van Prismant over de productiviteitsontwikkeling in de ziekenhuissector.

Handen aan het bed waarborgen

Die is de afgelopen jaren significant toegenomen. Dat we op deze weg verder moeten gaan, is evident. En dat geldt zeker voor de arbeidsproductiviteit. Willen we over een aantal jaren voldoende handen aan het bed hebben, dan moet de arbeidsproductiviteit verder omhoog. Anders komen de continuïteit en de kwaliteit van zorg in de  cure en in de care in gevaar. En bovendien zal bij toenemende schaarste op de arbeidsmarkt een toenemende loondruk ontstaan, bovenop de verhogingen zoals die vastgelegd worden in CAO’s. Immers, ‘schaarste is sterker dan structuur’.

Schaarste op markt en kostenbeheersing

In het verleden hebben we ook een aantal keren gezien dat er bij schaarste op de arbeidmarkt soms wel één á twee procentpunten boven de algemene CAO- verhogingen wordt betaald. En dat is in een tijd van kostenbeheersing natuurlijk niet wenselijk. Want ook in de zorg geldt, je kunt de euro maar een keer uitgeven.

Financieren van zorg of bezuinigingen

Dat geldt overigens ook voor de productiviteitsstijging; die kun je ook maar één keer aanwenden. En dat is óf voor de financiering van de zorg, óf voor het ‘financieren’ van bezuinigingen en kortingen. En als je het laatste doet, komt de zorg zelf in gevaar en krijgen we kwaliteitsdruk  of langere wachtlijsten en dergelijke. En daar zitten we natuurlijk ook niet op te wachten. Toch? We moeten dus goed nadenken over wat we doen met de stijging van de productiviteit.

Marktwerking en verbeteringen

Ook is er grote behoefte in het veld aan consistentie in het overheidsbeleid. We zijn net gestart met bepaalde vormen van andere marktwerking, gericht op een grotere en echte keuzemogelijkheid van de patiënt, gericht op meer beleidsvrijheid voor partijen in het veld (zowel zorginstellingen als zorgverzekeraars),  hetgeen leidt tot kwaliteitsverbetering en tot een hogere productiviteit. En dat is nu precies wat we nodig hebben in de toekomst, zoals ik ook hierboven heb aangegeven. Overigens wil ik opmerken dat we niet moeten verwarren de fouten die in (slechts) enkele  instellingen de afgelopen tijd zijn gemaakt en de veranderingen in de structuur van de zorg. Want die twee dingen hebben niets met elkaar te maken. De gemaakte fouten zijn namelijk van alle tijden. En die voorkom je echt niet met het terugdraaien van de in gang gezette goede veranderingen.

Kwaliteit primair zorgproces

De overheid moet dus consequent doorgaan met de ingezette veranderingen. Het veld moet daarover transparant zijn en dit gebeurt ook steeds meer. Ik noem hier het voorbeeld van V&V-sector, met het transparant publiceren van de normen en de resultaten van ‘verantwoorde zorg’. De financiële crisis is alleen maar aanleiding om op de ingezette weg verder te gaan. De sector heeft een aantal jaren nodig om deze veranderingen goed tot op het niveau van het primaire zorgproces (en daar gaat het toch om?) door te voeren. Het zal de wenselijke kwaliteitsverbetering absoluut dichterbij brengen alsmede ook de noodzakelijke productiviteitsverhoging.

Preventieve werking transparantie

De politiek moet niet schrikken als er vervolgens links of rechts nog eens iets verkeerd gaat, want nogmaals, dat gebeurt altijd. De toenemende transparantie, die een gevolg is van de recente structuurwijzigingen, heeft echter ook op dit vlak een preventieve werking. Op deze wijze kan de ‘hete’ herfst vruchtbaar worden.

Guus van Montfort

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ZwanikkenLeenders

4 augustus 2009

5 lagen van verantwoording boven de gediplomeerde verpleegkundige bij de patient.Raad van toezicht

Raad van bestuur

Directie,

Afdelingshoofd

TeamverantwoordelijkeZij noemen zich allen ook managerReken zelf uit wat het kost ,en wat er over blijft.

Voor verpleegkundige ,Daar heb je geen studie economie voor nodig ,vertelde mij een student HBOV verpleegkundige ,een koekjestrommel ,wat bij de hema 3.50 euro kost,moest zij bestellen via een interne bon, ,langs alle lagen, kost het trommeltje 154 euro .,had zij zelf uitgerekend

Ook nog 4 maanden later op de afdeling gebracht.bij een verpleeghuis wat erg moest bezuinigen volgens de directeur ,in een schriftelijk schrijven !

Lente herfst zomer en winter ,van alle tijden

Wij wensen U veel verwenzorg toe

Top