BLOG

Graaiers op staatskosten

Honderden medische specialisten in academische centra verdienen meer dan de Balkenende-norm. Is dat terecht? En moeten alle artsen echt in loondienst, wat PvdA-Tweede Kamerlid Eelke van der Veen wil?

Salaris en status

Veel studenten willen dokter worden - om mensen beter te maken, zeggen ze. Was dit maar waar. ‘De meesten gaan voor het geld,’ constateerde mijn schrandere schoonzus verbaasd toen ze haar co-schappen liep. Inderdaad: het riante salaris en de status van arts zijn belangrijke prikkels om dit vak te kiezen. Is iedere dokter daarmee even inhalig als vermogensbeheerder Bernard Madoff of Wendelin Wiedeking van automobielconcern Porsche die een afvloeiingsregeling van vijftig miljoen euro ontving? Neen, natuurlijk niet.

Verschil tussen specialisten

Daarom enkele feiten. Specialisten in algemene ziekenhuizen worden formeel gezien beter betaald dan hun collega’s in de academische centra. Inkomens van drie, vier ton per jaar zijn geen uitzondering, met uitschieters naar boven. Niet alle vrij gevestigde specialisten verdienen evenveel en anesthesiologen doen het beter dan kinderartsen. Intussen proberen de academische centra hun beste krachten te behouden. Dat gebeurt door allerlei toeslagen uit te keren.

Creatieve uitzondering

De kranten schreven er grote stukken over. Maar is dit thema echt nieuw? Al dik tien jaar geleden betaalde het UMC Utrecht, destijds geleid door Gerlach Cerfontaine, een onmisbaar geachte specialist bovenop zijn salaris als hoogleraar de maandelijkse huur van een ruime woning in het fraaie Utrecht-Oost. Het ging om een Brits-Indiase kindercardioloog die het kwijnende Wilhelmina Kinderziekenhuis er bovenop moest helpen. Het pakte anders uit, het ziekenhuis kwam in nog grotere problemen terecht en de specialist vertrok ijlings naar het buitenland. Wat toen een ‘creatieve’uitzondering was, gebeurt nu dus op grote schaal. Is dat abject? Er bestaat immers een goede reden om sommige artsen extra te belonen. Want de academische ziekenhuizen worden uitgehold. Dat komt vooral door de honoreringsstructuur die is gekoppeld aan een betrekkelijk starre cao.

Ongelijke honorering

Voor Elsevier verdiepte ik me eens in dit onderwerp. Prompt duwde een gemotiveerde medische specialist van het UMC St Radboud me een notitie in de hand over de leegloop van de academie. Rond de eeuwwisseling bleek hij al te hebben gewaarschuwd voor de desastreuze gevolgen van de concurrentieslag met de algemene ziekenhuizen. Resultaat? De leeggevallen plekken werden opgevuld door Duitse specialisten. Het probleem is niet dat een arts goed wil verdienen. Het probleem is evenmin dat honderden specialisten relatief gezien erg veel verdienen. Het probleem ligt bij de ongelijke honorering tussen de academie en de algemene instellingen. Daar moet wat aan gebeuren.

Publiek geld

Om de wildgroei tegen te gaan, wil Eelke van der Veen, Tweede Kamerlid van de PvdA, dat alle specialisten in loondienst komen. Helaas spreken de feiten in zijn nadeel. En waarom moet iedereen telkens weer over dezelfde kam worden geschoren? Belangrijker is dat medische specialisten allemaal in de (semi-)publieke sector werken. Hun inkomen wordt opgebracht door alle Nederlanders samen. Het gaat dus om publiek geld, afkomstig uit belastingen en premies. Daar moet verantwoord mee worden omgegaan.

Topprestaties door specialisten

Is het in dit licht nog verantwoord dat talloze specialisten in academische centra (en elders) elk jaar meer geld op hun bankrekening gestort krijgen dan de toekomstige ‘Balkenende-norm’ in de publieke sector van 181.773 euro? Welke topprestatie hebben zij geleverd? En welke openbare criteria bestaan er om dit aan te tonen? Ter informatie: premier Jan-Peter Balkenende en alle ministers verdienen nog steeds ‘slechts’ 127.241 euro per jaar, exclusief de pensioentoeslag, blijkt uit navraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Werken op staatskosten

In de gezondheidszorg gaat het om vertrouwen. En er is terughoudendheid gewenst. Reken daarom snel af met het beeld dat hier, net als bij de omroep en de woningcorporaties, een stel graaiers op staatskosten aan het werk is. Pas de cao van de academische centra aan. Verhoog de formele schaalindeling. Stel een maximuminkomen vast, gekoppeld aan de Balkenende-norm. Maar beloon excellentie. En schep extra ruimte voor de absolute uitblinkers – gebaseerd op openbare normen die door iedereen kunnen worden getoetst.

Als alles bij het oude blijft, dan moet niemand er vreemd van opkijken dat de academie verder leegloopt, dat artsen almaar hogere informele toeslagen verlangen en het publieke imago van deze waardevolle sector snel afkalft. Of dat medisch specialisten steeds vaker door hun patiënten worden verward met ordinaire zakkenvullers.


Willem Wansink

6 Reacties

om een reactie achter te laten

merhai

5 augustus 2009

Graag zou ik het arbeidscontract van Balkenende inzien.

- Wat is het basissalaris?

- Hoe worden de overuren betaald?

- welke onkosten krijgt hij tegen welk tarief vergoedt?

- wachtgeldregeling?

- pensioenregeling?

- arbeidsongeschiktheidsregeling?

- rechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

- bijscholingsbudget?

- hoeveel uren mag hij op een dag aaneengesloten werken?

- mag hij administratie en patientenbrieven thuis dicteren?

- mag hij een werkkamer hebben thuis?

- de autovergoeding

- de representatiekosten

- de zakenreizen in de bussinessclass of met een privejet

Weet u wat, maak het contract via de WOB openbaar .

Ik denk dat er veel dokters zijn die dat contract ook zullen willen hebben.

Dan zijn we snel klaar.

Anonym

11 augustus 2009

Oh ja

En een wachtgeld regeling

En na 4 jaar een leuk baantje bij de Bank of een andere baan waarbij je leuk met je voeten omhoog kan liggen. Want al die uren en diensten, mij niet gezien.

Persoonlijk zou ik voor de baan van Wim Kok gaan, echter mijn kop is niet "socialistisch" genoeg voor een miljoen....

Anonym

18 augustus 2009

..of directrice van de staatsloterij. Hoef je voor vier ton ook 's nachts je bed niet meer uit terwijl je er al een dag van tien uur werk op hebt zitten.

Anonym

12 januari 2010

Voor iemand die zegt zich in de materie verdiept te hebben zijn de uitspraken wel erg ongenuanceerd. Zoals weergegeven in eerdere reacties zijn de randvoorwaarden volstrekt onvergelijkbaar. Ik wil "blind" vanaf morgen over op het salaris van Balkenende met de bijbehorende arbeidscontract.

de wit

10 september 2010

Er is echt geen enkele reden te bedenken dat medische sprecialisten heel veel moeten verdienen*Tijdens de studie blijken studenten medicijnen categorisch tot de domsten te behoren, rijtjesstampers zonder enige creativiteit die standaart tot de domsten van het studentenhuis behoren

*Er moet stevig worden gestudeerd maar dat moeten advocaten of registeraccountants ook

*Het werk is in de basis niet zwaar, het gros van het werk is routinematig, de kaakchirug is in 80% van de gevallen bezig met verstandskiezen trekken en zenuwbehandelingen en een orthopeed repareert in 70% van de gevallen routinematig heupen van bejaarden. We hebben het hier over intellectueel laagwaardig werk

*De werkweken van specilaisten zijn veel lager dan dat iedereen denkt. omdat ze op stuksbasis worden betaald werken ze sechts soms 40 uur, als je 400.000 verdient is dat toch heel normaal? Veel managers maken werkweken van 50-60 uur en komen met niet meer dan 100.000 thuis

*specialisten zijn erg op status gericht omdat ze weten dat het werk intellectueel feitelijk weinig voorstelt, de status geeft ze de voldoening

specialaisten zijn "lastig". De sporadisch slimmeren kunnen hun intellectuele vaardigheden niet op hun werk kwijt. De hoefsmeden verpieren intellectueel en zoeken hun heil in medisvhe staven waar ze met hun lerenen koffertjes met brood en notulen de strijd aangaan om hun hersen eens aan het werk te zetten

*het is nog slechts een kwestie van tijd dat dat deze groep een normaal salaris gaat krijgen want niemand kan uitleggen waarom dit soort beroepen 300.000 tot 400.000 moeten opleveren

kramer

10 september 2010

medisch specialisten verdienen veel teveel. Een salaris van grofweg 100.000 is redelijk te bilijken. Er moet hard worden gestudeerd maar het werk daarna is niet heel zwaar. 70 tot 80% van het werk is routinematig en de werkweken zijn niet fors, zeker als je het vergelijkt met anderen in de salariscategorie 100.000 om over 400.000 nog maar te zwijgen. Verder heb je geen speciale talenten nodig om medisch specialist te worden. Iedereen die heeft gestudeerd weet dat de studenten medicijnen nu niet bepaald bekend staan om hun creativiteit en uitzonderlijke slimheid. Opdrachtjes uitvoeren en hard studeren om met het gemiddeld beperkte universitaire verstand de examens toch te halen is het adagium bij deze groep. Ik gun iedereen zijn salaris maar laat een goed salaris een uitvoeisel zijn van uitzonderlijk talent of uitzonderlijke werklust. Bij medisch specialsisten ontbreekt na de studie beiden. werkweken van 50 uur worden niet gehaald en een uitzonderljk talent om de studie te halen is niet noodzakelijk, tenminste als rijtjesleren niet als een uitzonderlijke gave wordt gekenschetst

Top