BLOG

Rouvoet en Schippers: cheerleaders van de vrije zorgmarkt

Rouvoet en Schippers: cheerleaders van de vrije zorgmarkt

'Nederlands zorgstelsel opnieuw het beste!' twittert André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland juichend. Ook minister Schippers sluit zich enthousiast bij de polonaise aan, het ministerie verstuurt direct een persbericht.

De Euro Health Consumer Index 2013 (EHCI) stelt dat Nederland het beste zorgstelsel van Europa heeft. Dat komt doordat de rechten van patiënten goed zijn geregeld, de toegang tot de zorg op orde is en er een groot aanbod van ouderenzorg in Nederland bestaat, aldus de onderzoekers. Als reden voeren de schrijvers onder andere aan dat politici en bureaucraten op afstand zijn gezet en de concurrentie die in Nederland in de zorg bestaat. Zij zijn aanhangers van marktwerking.

Missie geslaagd

Dat lijkt op het eerste gezicht opmerkelijk maar dat is het welbeschouwd niet. Tenminste als je pagina drie erop naslaat. Daar staat te lezen dat dit onderzoek wordt gesponsord door ‘unrestricted grants’ van de farmaceut Pfizer en door de voor u wellicht onbekende New Direction Foundation. Dit is een rechts conservatieve denktank, die weinig verrassend als missie heeft de vrije markt te promoten. Een foto van Margaret Thatcher prijkt trots naast het mission statement waarin staat dat de New Direction Foundation overheden en opiniemakers wil beïnvloeden. Missie geslaagd: Schippers en Rouvoet lopen met het onderzoek weg. ‘Verplichte kost voor politici en beleidsmakers’ twittert Rouvoet.

Waar het natuurlijk om gaat is vast te stellen wat nu de wetenschappelijke waarde van dit onderzoek is. En de schrijvers geven zelf het antwoord: "It has to be emphasized that the following discussion does contain a substantial amount of speculation outside of what can actually be derived from the EHCI scores." Naast speculatief is het onderzoek niet heel nauwkeurig. Zo wordt gesteld dat de tandzorg tot het basispakket behoort terwijl de tandzorg grotendeels is geprivatiseerd en niet wordt vergoed. Interessant is de constatering dat de kosten van de ziekenhuiszorg in Zweden naar verhouding 18 procent lager zijn dan in Nederland. Waaraan dat zou kunnen liggen wordt in het midden gelaten terwijl het toch om miljarden euro’s gaat. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen geweest van de invoering van de dbc financiering en betaling per verrichting, die hebben geleid tot een bovenmatige toename van de bureaucratie en de omzet van de ziekenhuizen? Een dergelijke vraag wordt niet gesteld, laat staan beantwoord.  

Vertrouwen

Gelijktijdig met de EHCI verscheen een onderzoek van het Nivel over het vertrouwen in de zorg in Nederland. Daar blijft weinig over van de lofzang op de zorgverzekeraars en de marktwerking. Het vertrouwen in de medische professionals, hoewel iets gedaald de afgelopen jaren is nog steeds hoog, een vertrouwensscore van ruim boven de 80 procent. De zorgverzekeraars springen er negatief uit met maar 31 procent. De werkelijkheid is dat samenleving de ontwikkelingen in de zorg niet vertrouwt. Mensen hebben genoeg van de geld verslindende concurrentie in de zorg. Concurrentie tussen zorgverzekeraars waarbij 541 miljoen wordt verbrast door het huidige overstapcircus. Ze balen van de competitie tussen ziekenhuizen die elkaar kapot concurreren of  door de verzekeraars tot fusie worden gedwongen, waardoor de voor de patiënt gewenste zorg om de hoek in gevaar komt. Aan de ene kant grootscheepse verspilling en aan de andere kant torenhoge premies en een eigen risico waardoor velen in de betalingsproblemen komen.

Het is symptomatisch hoe de heersende bestuurlijke elite de zorg beoordeelt. De minister bleek tijdens het het debat over de zorgverzekeringswet niet op de hoogte van dat onderzoek, ze had er wel ergens iets over in de krant gelezen. Ze hecht meer waarde aan gebrekkig en speculatief en gekleurd buitenlands onderzoek in plaats van dat men Nederlands kritisch onderzoek serieus neemt. Dat komt kennelijk niet goed uit. Rouvoet en Schippers gedragen zich als cheerleaders voor de markt en zijn blind voor de gevolgen. Het is treurig dat ze gesponsord buitenlands onderzoek nodig hebben om het eigen falen te maskeren.

Renske Leijten
Tweede Kamerlid voor de SP

21 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

9 december 2013

Zelfs met de meest bescheiden aanspraak op rechtschapenheid behoort de Nederlandse burger tegenwoordig te weten, dat Schippers en Rouvoet, met elke stelling die zij verkondigen, niet slechts dwalen maar liegen!
En dat het hun niet vrijstaat uit onnozelheid en onwetendheid te liegen. Deze personen zijn geworden tot beoefenaars van de boosaardigste valsemunterij die er bestaat….

E.Kriek

9 december 2013

Op de dag dat deze blog uitkomt noteren wij ook ondiplomatisch harde kritiek van de Ombudsman op dit zorgstelsel:

http://www.bnr.nl/radio/bnr-paul-van-liempt/158199-1312/marktwerking-in-de-zorg-is-een-ramp

Een ramp.

Beter kan je het niet samenvatten. Schippers, Rouvoet, de ontelbare meevreters uit de zorgruif: een ramp.

En vervolgens maar weer schouders ophalen en wegkijken.......??

Anoniem

9 december 2013

In de volgende blog wordt helder uitgelegd waarom zorgverzekeraars niet op kwaliteit inkopen:

http://www.zorgvisie.nl/Registreren/?returnurl=%2fKwaliteit%2fVerdieping%2f2013%2f12%2fZorgverzekeraar-zet-kwaliteit-op-de-tweede-plaats-1426057W%2f

Anoniem

10 december 2013

Overgoten met een intelligent sausje door het gebruik van een citaat.( hulde, want gevonden!) Renske Leyten mag dan proberen een inhoudelijke reactie te geven,voor mij blijft het een staaltje propaganda als mogelijke opvolger van Agnes Kant. Die hing aan de telefoon om bestuurders te bevragen over kwesties; Renske sluit zich aan bij AbvaKabo en consorten om uit stemgewin en zogenaamde solidariteit de plaatselijke en landelijke pers te vinden. Daarom kan ik deze opinie niet meer op waarde schatten. Ik ken alleen de opgedrongen campagnes in verzorgingshuizen/ verpleeghuizen om stemmen te winnen. Het zogenaamde oprechte medeleven en de inzet voor de medewerker. Niets van waar!!!! Alleen ledenwerving en stem- beïnvloeding telt! Zeker als je het bij de betreffende personen navraagt. BAH!

Wim van der Meeren

10 december 2013

Beetje jammer Renske. Je zoekt het debat niet, maar geeft met gezwollen taal (heersende zorgelite, torenhoge premies, overstapcircus) nog eens weer wat we al weten: jij bent tegen! Tegen hoge premies , maar vooral tegen bezuinigen. Als je geen verantwoordelijkheid draagt, gaat dat prima samen.
Jouw feiten zijn altijd gebaseerd op juist en betrouwbaar onderzoek.
Leg mij nog eens uit hoe je komt aan die 541 miljoen die verzekeraars verbrassen.
CZ geeft zo'n 8 miljoen aan reclame uit.
Nog belangrijker: de beheerskosten van de verzekeraars zijn lager dan die van de ziekenfondsen vroeger. En de service is veel beter. De klanttevredenheid is hoog.
Er zitten best lastige kanten aan marktwerking in de zorg,
maar heus, er zitten ook goede kanten aan.
Een populistisch debat brengt ons niet verder.

Schulte

10 december 2013

Renske kan vaak op mijn sympathie rekenen, maar ditmaal niet. De oproep van Wim van der Meeren is legitiem.

Roland Bal

10 december 2013

beste Wim,

dat klinkt niet erg uitnodigend. volgens mij is het niet de taak van de oppositie om vrienden te maken. wel om de minister te wijzen op de consequenties van haar werk. en op andere fouten die ze maakt. en in tijden van fact-free politics is het wellicht niet slecht om de minister te wijzen op de ideologische basis van het onderzoek dat ze aanhaalt--en dat ze negeert. het maakt dingen duidelijk.

het zou mooi zijn als de powers that be eens echt kritisch zouden kunnen gaan kijken naar consequenties van de wijze waarop het stelsel is georganiseerd. in het veld is een enorme onvrede--en veel energie om dingen anders te doen--maar die wordt nergens benut.

groet, roland

Wim van der Meeren

10 december 2013

Beste Ronald,
Ik ken de onvrede en realiseer me heel goed dat onze rol regelmatig "schuurt". Elke poging de echt hoge kosten in de greep te krijgen, botst met instellingsbelangen.
Je zegt dat er veel energie is om het anders te doen, maar dat die nergens wordt benut.
Dat eerste is waar, dat laatste gelukkig niet.
Het contract dat wij afsloten voor Parkinsonzorg met de club van Bas Bloem is echt vernieuwend.
Het project "Goed Leven" dat CZ in Zeeuws Vlaanderen met alle zorgaanbieders en gemeenten vorm geeft is nieuw.
Gisteren mocht ik verloskundigen en vrouwenartsen toespreken, in het kader van het project "Integrale geboortezorg"in de regio Eindhoven.
In West Brabant heeft CZ een prachtig project met gemeenten en wijkverpleging.
Echt, er gebeurt best veel.
groet,
wim

ANH Jansen

10 december 2013

http://fd.nl/economie-politiek/673729-1312/marktwerking-in-de-zorg-is-een-ramp

Daarom verzoeken wij u de tekst niet te kopiëren maar gebruik te maken van deze link naar de tekst: http://fd.nl/economie-politiek/673729-1312/marktwerking-in-de-zorg-is-een-ramp.

Meer informatie over auteursrechten of intellectuele eigendom vindt u in ons 'Copyright Statement' (http://fd.nl/copyright).

© 2013 Het Financieele Dagblad

---
De marktwerking in de zorg is een ramp, door de onduidelijke financiële prikkels in het systeem. Dat zegt Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer tegen BNR.

Zelf luisteren en lezen op BNR resp FD.

Anoniem

10 december 2013

Beste Renske, zou je willen reageren op de reactie van Wim? Graag aangeven hoe kosten in de zorg te beheersen (en dan niet: alle managers eruit, dat verhaal kennen we nu wel).

E.Kriek

10 december 2013

@Anoniem #10:

Ik ben Renske niet, maar wellicht kent u volgende standpunten:

http://www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten_per_categorie/32/wmo_thuiszorg.html

http://www.sp.nl/standpunten/cd_140/

http://www.sp.nl/standpunten/cd_152/standpunt_over_marktwerking_in_zorg.html

Misschien dat hiermee een deel van uw vragen beantwoord wordt.

En dan een vraag: wat vindt u van de uitspraak van de Nationale Ombudsman dat marktwerking in de zorg een ramp is?

Nog een vraag: op basis van welke evidence claimt u dat slechts een marktmodel in staat is om zorgkosten te beheersen? Heeft u hierbij aansprekende internationale voorbeelden in gedachte ?

Ik houd mij van harte aanbevolen!

ANH Jansen

10 december 2013

Hoge acquisitiekosten zorgverzekeraars
dinsdag 15 oktober 2013

Zorgverzekeraars besteden miljoenen aan het lokken van nieuwe klanten. In 2012 ging het om een totaal van 541 miljoen euro. Dat is 571 euro per premiebetalende verzekerde. Dit meldt De Telegraaf.


Dit blijkt uit een rapport dat in handen is van De Telegraaf. In het rapport staan onder andere informatie van De Nederlandsche Bank en informatie uit jaarverslagen van zorgverzekeraars.

De onderzoekers keken naar de acquisitiekosten van zorgverzekeraars. Dit zijn kosten die gemaakt worden om klanten te verwerven in brede zin. Hieronder vallen bijvoorbeeld reclamekosten. Daarnaast werd bekeken hoeveel mensen inderdaad de overstap maakten naar een andere onderneming.

'CZ spant de kroon'

Zorgverzekeraar CZ besteedde 183 miljoen aan het verwerven van nieuwe klanten en spant hiermee de kroon. Achmea en VGZ volgen met respectievelijk 145 en 115 miljoen. Menzis gaf het minste uit van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland, namelijk 42 miljoen euro.

Onduidelijkheid stabiele marktaandelen

Vorig jaar zouden 1,2 miljoen mensen overgestapt zijn, maar de onderzoekers hebben hun twijfels. Van dit aantal overstappers is namelijk niets te merken in de marktaandelen van de verzekeraars. 'Als een zorgverzekeraar meer klanten krijgt, moet het marktaandeel toenemen.'

Wel komen de onderzoekers met mogelijke redenen waarom de marktaandelen redelijk gelijk blijven. Eén oorzaak zou kunnen zijn dat verzekerden voor een groot deel binnen hun eigen concern overstappen. Onder een merk kunnen namelijk meerdere merken vallen, zoals bij Achmea bijvoorbeeld het geval is. Onder Achmea vallen onder andere ook de merken Agis, Interpolis en Zilveren Kruis Achmea.

Een andere reden kan zijn dat er ongeveer evenveel overstappers van het ene concern naar het andere stappen. In dat geval is de in- en uitstroom gelijk en blijft het aantal klanten per verzekeraar zo goed als gelijk.

Wat precies de reden is van de stabiele marktaandelen is dus niet bekend, omdat 'zowel de individuele verzekeraars als de zorgautoriteiten geen informatie geven over de precieze uitstroom van verzekeraars op concern- of merkniveau.'

Bron: De Telegraaf

---Invoering van Zvw en WMG impliceerde invoering van civiel recht in de zorg. Bestuursrecht is niet meer van toepassing. Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur zijn niet meer van kracht.
Verzekeraars zijn private bedrijven en voeren een eigen bedrijf voor eigen rekening en risico. De Minister zelf heeft het meerdere malen bevestigd in debatten in de Kamer. Hebben winst oogmerk en moeten ook winst maken om in een kapitalistische maatschappij te overleven. Het maakt dan niet uit of je cooperatie, bv of nv bent. Winst moet je maken. x % van de omzet voor innovatie en aanpassing aan de markt.
Verzekeraars mogen nog geen winst uitkeren. Potten het dan ook op tot de tijd dat het wel mag.
Verzekeraars hebben van de Regering/Wetgever Aanmerkelijke Marktmacht gekregen. Zij mogen eisen wat zij willen. Zij hebben als enigen de zorgplicht. Hoe zij de zorg inkleden is aan hen. De zorg is functioneel omschreven. Contracteerrecht en contracteerplichti is afgeschaft. Dat is de marktwerking volgens de voorstanders van de 'gereguleerde' marktwerking volgens de bedenkers van het systeemmodel.
Verzekeraars moeten en hoeven dan ook niet te onderhandelen met zorgaanbieders.

Wie zijn de voorstanders van dit systeemmodel: de zorgverzekeraars zelf. Allen waren voorheen de ziekenfondsen. Waarom zijn zij voorstander: zji vallen dan niet onder de Balkenende norm. Zij hebben een dermate belangrijke taak dat zij onder de Bancaire CAO vallen; vrijheid, blijheid.

En wat als het fout gaat? Dan krijgt een verzekeraars als Achmea gewoon staatssteun! De verplicht verzekerden betalen zo 2x premie.

En heeft Achmea geleerd van de fouten?Derivaten? Neen, wat er prijken weer derivaten op de balans.

Too Big to Fail. Winsten privaat en verliezen publiek.

Dat schuurt. Dat schuurt enorm. Er zijn revoluties voor minder uitgebroken.

Alle triple A landen hebben een Staatsgezondheidszorg systeem. (uitzondering is Zwitersland, maar dat is een uniek land)

Is er een verband tussen het hebben van een staatsgezondheidszorg systeem, gezond verstand en triple A? Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur zijn van kracht in landen met een Staatsgezondheidszorg systeem en een Triple A rating.

Laat de Triple A econoom van naam nu maar eens komen.

En wat zijn de baten voor de van verzekeraars wisselende verplicht verzekerden? Zie de marktscan van de NZa en stel vast: nog geen 50 miljoen euro lagere premie per jaar voor 1.2 miljoen wisselende verzekerden.

Penny wise en pound foolish heet dat.

Maar ja, als je hier tegenstander van bent wordt je door de voorstanders al snel verweten tegenstander te zijn en geen debat aan te willen gaan.

ANH Jansen

10 december 2013

Welke prikkel ligt er nu aan ten grondslag waarom ziekenfonds CZ hogere kosten zou hebben gemaakt en minder efficient zou zijn en tegen hogere kosten zorg zou hebben ingekocht dan zorgverzekeraar CZ? Het zijn dezelfde mensen die er werken, dezelfde arbeidsethos, dezelfde prikkel om doelmatige zorg in te kopen.

En zijn de kosten zoveel verlaagd? Zie de marktscans van de NZa en stel vast dat in absolute bedragen de kosten van de verzekeraars blijven stijgen. Op de begroting van VWS is te zien dat totale kosten van beheer, beleid, advies e.d. de pan uitrijzen. Sterkere stijging in procenten dan de stijging in procenten van de zorg als geheel.

Wat ook is gestegen de is honorering van de medewerkers en bestuurders van verzekeraars. Sinds de Staatssteun aan zorgverzekeraar Achmea is het niet meer toegestaan om bonussen uit te keren aan bestuurders. Wat doet Achmea dus? Men laat de vaste lonen enorm stijgen. Mag allemaal. Geen Balkenende Norm.

Moral Hazard is aan verzekeraars niet onbekend. Het ontgaat de politiek en ambtenarij nog steeds.

Maar ja. Ambtenaren en politici willen nog wel eens van baan veranderen. Economische prikkels staan verkeerd zegt de Ombudsman dan ook.

Waarom heeft ook CZ die 8.5 miljard euro te dure in patient care jaarlijks laten gebeuren? Moral Hazard? Geen risico, want de kosten werden toch verevend?

Zo kennen we onze W vd M weer.

Wees maar eens transparant over het project Bas Bloem.
Kunnen ook anderen van leren. Zie het als een vorm van solidariteit. Wat zijn de voorwaarden, wat zijn de lopende vergoedingen voor de medici en paramedici, wat is de bonus op harde eindpunten, tussentijdse eindpunten e.d. meer.

En is er nu sprake van marktwerking? Gereguleerde marktwerking? Hoe zit dat in Zeeuws Vlaanderen? 1 groot samenwerkingsgebied zonder concurrentie?

Gaat zorg zonder concurrentie dus beter?

Gaan we voor Triple A?

Renske Leijten

10 december 2013

Ha Wim,

zoals je weet ga ik graag in debat. En ik neem je uitnodiging dan ook graag aan! Noem jij een datum? Dan zorg ik dat ik kan!

Ik kom graag naar jouw verzekeringsgebied om het debat te voeren. Wellicht kan het in het Fransiscus ziekenhuis in Roosendaal (kunnen we meteen plan maken hoe we dit ziekenhuis open houden...)

Ik hoor graag van je.

groet, Renske

Ruud Koolen

11 december 2013

Beste Renske, beste Wim,

Ik heb een voorstel dat jullie bijna niet kunnen weigeren:
voer het live debat op neutraal terrein voor een betrokken publiek tijdens het Skipr 99 event op woensdagmiddag 18 december.
We trekken de microfoons open en zetten de camera's op scherp om al jullie argumenten vast te leggen en verder te verspreiden.
Pak op die handschoen!
Ik zie er naar uit.
Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr

Anoniem

11 december 2013

Uitstekend artikel. Even een tip aan de SP: reken eens uit hoeveel miljarden aan publiek geld er jaarlijks in private zakken verdwijnen. De Zweedse Vänsterpartiet heeft berekend dat in Zweden in 2011 (omgerekend) 1,2 miljard euro publiek geld is weggesluisd in de zorg, het onderwijs en welzijn. Ik houd mijn hart vast voor de cijfers voor Nederland, waar de marktwerking in de publieke sector extreem is doorgevoerd in vergelijking met Zweden!

Wim van der Meeren

12 december 2013

Beste Renske,
Mijn reactie op jouw blog was niet zozeer een oproep om de degens te kruisen, want dat doe je steeds met verve. Mijn bezwaar is dat het publieke debat met jou niet van de grond komt: je gaat niet in op argumenten en investeert veel in het ondermijnen van de lastige rol die de zorgverzekeraar heeft te spelen. Dat vind ik niet echt bijdragen. Ik spreek vanuit die rol steeds genuanceerd over marktwerking. Ik realiseer me dat onze rol ook regelmatig schuurt met gevestigde belangen.
Dat jij tegen onze rol bent, weet ik wel. Vanuit die "vechtmodus", is een constructief debat niet goed mogelijk.
Groet,
Wim

ANH Jansen

12 december 2013

Alleen een debat als je voorstander bent? Debatteren tussen voorstanders op specifieke gebieden om er meer uit te halen, maar aan het concept mag niet worden gemorreld? Concept van gesimuleerde marktwerking?

Gezien de nuancering door WvdM over de marktwerking in de zorg kan er rustig gedebatteerd worden over voortgaan op de in 2006 ingeslagen weg of niet.

Of spelen dan de gevestigde belangen van WvdM en CZ et al zelf op? Systeemmodel Zorgstelsel 2006 is immers het verdienmodel van de zorgverzekeraars, privaat en opererend voor eigen rekening en risico, zelf.

Is de economische prikkel voor bestuurders en werknemers van verzekeraars zo sterk dat zij zich over de ruggen van verplicht verzekerden willen verrijken? Achmea top houdt nu de salarissen geheim. Teken aan de wand.

Laat er maar eens publiek debat komen, met webcast voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn, tussen voor en tegenstanders en kritische zijstaanders. Laat WvdVen zijn stem maar eens horen.

Wat is er tegen het handhaven van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur in de zorg? Economische prikkel? Omdat je dan als overheid niet zomaar bedrijven kan sluiten zonder compensatie? Contracteerplicht en recht zijn afgeschaft. Geen contract is einde van de winkel. Zo simpel is het. En de AMM zit bij de verzekeraar; die mag doen en laten wat hij wil. Zorgplicht zit bij de verzekeraar, niet bij de zorgverlener. Die heeft wettelijke doorleverplicht: gratis leveren van zorg als het geld van de verzekeraar op is.

Gezien het harde feit dat AMM ligt bij verzekeraars en dat zij zich alles wat God heeft verboden kunnen en mogen permitteren tav contractering en polisverkoop (transparantie? Prijsbeleid? Kwaliteitsbeleid? Vergoedingenbeleid?) lijkt de economische prikkel de sterkste. Ziekenfonds: 141.000 euro maximaal voor een bestuursvoorzitter. Zorgstelsel 2006; geheim, maar Konterman zit tegen de 1 miljoen aan.

En voor 141.000 zijn er volop kandidaten die als voorzitter willen en kunnen fungeren. Marktwerking tussen kandidaten? Is WvdM daar op tegen? Dit is het bedrag en daar moet u het mee doen? Dat zegt WvdM zelf tegen zorgverleners, maar wil het zelf niet horen blijkbaar.

Klinkt bekend in de oren bij zorgverleners en verzekerden. 17 cent per zakje? Waarom niet, daar doen ze het in China ook voor.

Terugval optie van Hans Hoogervorst zo snel mogelijk, in ieder geval voor 2016, inroepen. Later is onmogelijk; dan vervallen de 10 miljard euro staatssteun aan de verzekeraars.

Is dat de ultieme prikkel voor WvdM et al om te blijven pleiten voor handhaving van het mislukte systeemmodel?

Zou zomaar kunnen.

E.Kriek

12 december 2013

Politiek- ZN: 10-0.
Knock out, nog voor de wedstrijd is begonnen.

Ik wens andere politici een groter inzicht, maar vooral moed toe.

CZ ligt al bij een zuchtje tegenwind met de pootjes omhoog.

Wie volgt?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

16 december 2013

Het is treurig dat de EHCI-organisatie zich heeft laten sponsoren door commercieel belanghebbende partijen en ideologisch gekleurde organisaties. Daar komt bij dat het wetenschappelijke niveau überhaupt laag is. Er is in Nederland nog maar nauwelijks sprake van selectieve zorginkoop, dus nog maar nauwelijks sprake van concurrentie tussen zorgaanbieders, dus in dat opzicht nog maar nauwelijks sprake van marktwerking.

Zorgaanbieders worden wel steeds minder financieel overeind gehouden door de overheid, moeten steeds vaker hun eigen broek ophouden. Maar dat vind ik, gegeven dat er gecorrigeerd wordt voor lokale grondprijzen en uitgaande van acceptabele (aan)rijtijden, helemaal geen slechte zaak.

Ik vind het niet erg dat je voor een nieuwe heup straks nog maar in een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland terecht kunt, als die ziekenhuizen beter of kosteneffectiever zijn dat het ziekenhuis om de hoek.

Mw. Leijten schrijft over "ziekenhuizen die elkaar kapot concurreren of door de verzekeraars tot fusie worden gedwongen". Het eerste klopt dus niet c.q. heeft een andere oorzaak. En als ik naar de fysiotherapie kijk (de voorloper qua selectieve zorginkoop) is aangaande de tweede stelling het tegenovergestelde waar -- die mogen zich in de contractonderhandelingen nauwelijks verenigen, wat haaks staat op mw. Leijtens stelling.

Ik ben dus juist vóór concurrentie tussen zorgaanbieders -- op basis van prijs en kwaliteit -- als methode bij het managen van de kosteneffectiviteit van de zorg. Zie voor meer informatie http://www.gezondezorg.org/kem.

Een ander verhaal is het stelsel van concurrerende zorgverzekeraars. Die levert geen voordeel (meer) op. Wel een boel nadelen, die beschreven beschreven op http://www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar. We zouden dus inderdaad toe moeten naar één, publieke zorgverzekeraar.

Verder staat het eigen risico geheel los van marktwerking. Ook bij budgetfinanciering (budgettering) kun je een eigen risico invoeren.

G.Praal

22 december 2013

Onderzoek gesponsord door Pfizer, een van de BIG Pharma bedrijven, moet eerst kritisch geanalyseerd worden. Uitkomsten zoals erin vermeld zijn minstens onvolledig weergegeven. Dat een minister zich daarop baseert is zeer aanvechtbaar.
De enorme kostenverhoging als gevolg van het dbc stelsel wordt noch door de minister noch door de voorzitter der verzekeraars genoemd, laat staan dat dit krankzinnige stelsel wordt afgeschaft.
Gezondheid als marktwaar is een perverse en immorele opvatting.

Top