BLOG

Griep en ander ongemak

Ongetwijfeld bent u als directeur of bestuurder bezig met de voorbereidingen op de grieppandemie. Dan weet u dat het goed is op instellingsniveau een continuïteitsplan gereed te hebben. Hiervoor kunt u de bestaande protocollen en alle actuele informatie die ons de komende weken bereikt, volgen.

Steun waar mogelijk

De VGN ondersteunt, samen met de andere brancheorganisaties, waar mogelijk. Per 1 augustus vormen NFU, ActiZ, NVZ, GGZ en VGN een permanent comité dat de dagelijkse gang van zaken volgt. Komt u als zorginstelling in de problemen? Dan kan een andere instelling bijspringen. Wat mij betreft kan dit over de grenzen van de branches heen. In de tweede helft van augustus organiseren we regionale informatiebijeenkomsten over de maatregelen die zorgorganisaties kunnen treffen om de gevolgen voor medewerkers en cliënten te beperken.

Nuchter volkje

Nuchterheid speelt ons parten bij de noodzakelijke voorbereidingen op de grieppandemie. Zo wandelde ik op vrijdag 24 juli Nijmegen binnen en ontving, met de bijbehorende gladiolen, mijn vierde kruisje. Een gezonde activiteit én je spreekt nog eens iemand. De media-aandacht voor dit sportevenement was erg groot. Een deel van die media kon niet wachten op de eerste vierdaagse-deelnemer met Mexicaanse griep. Toen het eindelijk zover was (let wel: één patiënt) waren de media-vragen over afzondering van de patiënt en het mogelijk afgelasten van de wandelmarsen niet van de lucht. Vragen die bij deelnemers en bezoekers volstrekt niet leefden. Er was geen sprake van misplaatst bagatelliseren, maar vooral van een oerhollandse nuchterheid: komt het probleem dan pakken we het aan en ook niet eerder!

Broodje aap?

Zijn alle voorbereidingen wel nodig? Is het niet opnieuw een ‘broodje millenniumbug’? Deze vragen hoor ik vanuit het veld. De griep in de huidige variant lijkt niet het grootste probleem, maar wel de eventuele logistieke problemen. Doet zich werkelijk een piek voor in oktober, dan kunnen miljoenen mensen uitvallen door ziekte. Anderen moeten dan de verantwoordelijkheden overnemen. Bijvoorbeeld voor de kinderen als opvang en scholen moeten sluiten vanwege het oprukkende virus.

Heldere centrale coördinatie

Vanuit verschillende overheidsinstanties komen veel initiatieven, dat is te prijzen. Nemen we de griep en het andere –logistieke- ongemak serieus, dan is verdergaande coördinatie op niveau van de rijksoverheid nu ook gewenst. Eén van de berichten luidde dat gemeenten zorginstellingen moeten aanspreken op hun continuïteit in Wmo-taken tijdens de griep. We kunnen net zo goed als zorgsector de gemeenten op hún continuïteit gaan aanspreken. Zo moet het dus niet. Dat soort gezwartepiet helpt niemand. Een heldere centrale coördinatie, door minister Ter Horst, is wat ik bepleit.

Hans Bruning

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top