BLOG

Niet gespleten maar lenig

De zorg is populair bij onze Tweede Kamerleden. Maar liefst zesentwintig volksvertegenwoordigers hebben op enigerlei wijze een nevenfunctie in de zorg, zestien van hen als toezichthouder bij een individuele instelling. Zelf voeren de Kamerleden maatschappelijke betrokkenheid op als voornaamste motivatie voor hun toezichtfuncties.

Dubbele pet

Dat valt natuurlijk in hen te prijzen. De vraag rijst echter of  parlementariërs niet te makkelijk over het dilemma van het dragen van een dubbele pet heen stappen. Een Kamerlid dient het algemeen belang en moet zijn of haar werk in onafhankelijkheid kunnen doen. Een toezichthouder bewaakt qualitate qua het instellingsbelang en dat hoeft natuurlijk niet altijd te stroken met het algemeen belang.
Neem bijvoorbeeld de door minister Klink voorgestelde afschaffing van de beschikbaarheidstoeslag voor kleine ziekenhuizen. Komt een Kamerlid dat toezicht houdt bij zo’n kleine instelling niet al te gemakkelijk in de verleiding om de minister daar eens op aan te spreken, zeker als het betreffende Kamerlid ook nog eens lid is van de vaste Kamercommissie voor VWS?

Gespleten persoonlijkheid

De Kamerleden hebben niettemin groot vertrouwen in hun eigen beoordeling van mogelijke belangenverstrengeling. “Op het moment waarop het echt kritieke dingen zijn, moet je zeggen: jongens, ik accepteer dit niet, ik stap op”, aldus CDA-Kamerlid Antoinette Vietsch, tevens toezichthouder bij MC Haaglanden. “Als je echt in een spagaat raakt,  moet je zeggen: ik stop er mee”, stelt VVD-parlementariër Frans Weekers, ook toezichthouder bij het St Jans Gasthuis in zijn woonplaats Weert. “Want je bent natuurlijk geen gespleten persoonlijkheid.” Gespletenheid zouden we de Kamerleden hier niet willen aanwrijven. Maar lenig zijn ze beslist wel. Anders kun je niet –zoals Weekers- tegelijkertijd Kamerlid, toezichthouder en gemeenteraadslid zijn.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

BairdJOHNNIE

9 maart 2011

Houses and cars are not very cheap and not everyone is able to buy it. However, <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> was created to help people in such kind of cases.

Top