BLOG

Beperken keuzevrijheid is kortzichtige oplossing

Beperken keuzevrijheid is kortzichtige oplossing

Stel dat uw buurtwinkel besluit het aantal merken koffiezetapparaten te beperken tot twee. U staat voor de keuze om genoegen te nemen met één van die twee of u moet naar een andere winkel.

Dat kost u meer tijd en moeite. En als u zich beperkt tot de geboden apparaten, loopt u er misschien tegenaan dat ze lastig te bedienen zijn of dat ze van mindere kwaliteit zijn. Vervelend. Maar niet onoverkomelijk.

Normaal leven

Wanneer iets soortgelijks gebeurt met een bloedglucosemeter is dat een ander verhaal. Iemand met diabetesheeft een bloedglucosemeter nodig om normaal te kunnen leven. Wanneer de keuze voor een bloedglucosemeter drastisch beperkt wordt, met als gevolg dat iemands vertrouwde meter niet meer vergoed wordt, zijn de gevolgen veel ingrijpender dan bij een koffiezetapparaat. Dat is precies wat er nu speelt bij zorgverzekeraars VGZ en CZ. Zonder enige vorm van overleg met mensen met diabetesen Diabetesvereniging Nederland (DVN) als hun vertegenwoordiger besloten ze het aantal typen vergoede bloedglucosemeters flink te beperken. DVN maakte bezwaar tegen deze beperking van keuzevrijheid. VGZ heeft dit besluit gelukkig opgeschort en nodigde DVN uit om in januari de zaak te bespreken. CZ is nog niet zover, maar we houden vol.

Delicaat evenwicht

Zorgverzekeraars presenteren de beperktere keuze in bloedglucosemeters als een noodzakelijke maatregel om de zorg betaalbaar te houden. DVN vindt deze werkwijze echter kortzichtig. Goede zorg betaalbaar houden kan alleen maar als de patiënt er voluit bij betrokken wordt. Dit geldt des te meer als het gaat om mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes: ervaringsdeskundigen bij uitstek. Die weten zelf hoe ze zinnig en zuinig met hun zorgvraag om moeten gaan. Een voorwaarde hiervoor is dat ze op een goede en verantwoorde manier zelfmanagement kunnen organiseren. Met adequate ondersteuning van hun zorgverleners, maar ook zeker met goede en passende hulpmiddelen, zoals een glucosemeter. Bij diabetesis altijd sprake van een delicaat evenwicht om 24 uur per dag de bloedsuikerspiegel in balans te houden. Een plotselinge verandering van hulpmiddelen kan deze balans verstoren.

Verantwoorde keuze

Natuurlijk kan de patiënt wiens meter niet langer wordt vergoed in theorie naar een andere zorgverzekeraar. Wij zullen dat ook adviseren aan mensen die per se hun specifieke meter willen behouden. Wel kan er een addertje onder het gras zitten in de vorm van een aanvullende verzekering. Altijd spannend voor iemand met een chronische aandoening, omdat hiervoor geen acceptatieplicht geldt. Bovendien schiet hij er niets mee op om van verzekeraar te veranderen, als diverse grote verzekeraars het voorbeeld van CZ gaan volgen. Daarom zet DVN in op een dialoog met zorgverzekeraars om te waarborgen dat er een verantwoorde keuze blijft in hulpmiddelen, zoals betrouwbare bloedglucosemeters. De goedkoopste diabetespatiënt is degene die zijn zelfzorg goed in de hand heeft en daarmee zijn leven met zijn aandoening normaal kan leiden.

Margreeth Smilde
Voorzitter Diabetesvereniging Nederland

3 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

30 december 2013

in 2010 las ik het volgende:

"Smilde zal zich met name inzetten voor (........) het stimuleren van een positie van zorgverzekeraars als verlengde arm van de verzekerden. Daarin strijdt zij voor
erkenning van de zorgverzekeraar door de zorgverlener.

Smilde vindt marktwerking (...) een middel om tot betere zorg te komen. "

Bron: http://www.farmaactueel.nl/nieuws/30-10-2010/620/verslag-bruggink-bijeenkomst-ontmoeting-met-2e-kamer-woordvoerders-vws/

Het heeft er alle schijn van dat mevrouw Smilde niet helemaal geslaagd is in haar ambities.

Petje af dus dat ze dat hier publiekelijk komt delen met ons.

Mevrouw Smilde zelf was overigens niet vies van bikkelhard "redresseren" van overschrijdingen van het budget, als ik het mij goed herinner.

Maar ja, het ophebben van een andere pet vergoelijkt alles, in de huidige politiek.

Ook flagrante discrepanties tussen woord en daad.
Ook het huilen van krokodillentranen.

Anoniem

31 december 2013

Mw Smilde u heeft het grootste gelijk. Steeds vaker zien we de schrijnende kanten van de veelgeroemde marktwerking. Nu zijn de patiënten wel heel direct de dupe!

Al eerder konden we de ellende van de kakrtwerking ervaren in de drama's rond het Slotervaart. Niks dan bedrog en eigenbelang en over de patiënt hoorde je niemand.

Die hele marktwerking zal of Europees moeten worden aangepakt of teruggedraaid moeten worden met de echte zeggenschap weer bij de bevlogen Christenen die de zorg in Nederland ook als eerste ter hand namen en geen commerciële bijbedoelingen hadden.

Talrijke namen van ziekenhuizen herinneren nog aan die tijd van opbouw van de beste zorg ter wereld en nu ziet elke insider hoe alles wordt afgebroken door de monsterlijke marktwerking met vaak heel grote persoonlijke drama's voor en patiënt en arts en/of verpleegkundige.

Het deugt niet als de bankwereld het laatste woord heeft. De bankwereld die van de Staat der Nederlanden met ZESENTWINTIG MILJARD overeind moest worden gehouden.

Dankzij de marktwerking is de zorg nu helemaal onbetaalbaar NEGENTIG MILJARD.

Kan iemand mij uitleggen waarom ooruitspuiten tegen de 800 euro moet kosten? Waarom lekkende implantaten ruim 6000 euro moeten kosten?

En waarom het uitstekende pas geopende Meander wel de beste voorzieningen kan blijven bieden waar veel ziekenhuizen in de Randstad wegkwijnen?

Ik snap er niets meer van.

Anoniem

2 januari 2014

@Anoniem: mevrouw Smilde heeft lange tijd, vooral in het begin van dit zegeningsvolle nieuwe zorgstelsel, geroepen dat de zorgpremie LAGER zou zijn dan in de tijd van de Ziekenfondswet......
Zij heeft een groot aantal kilo's boter op haar hoofd.
Mw Smilde/ CDA heeft te vuur en te zwaard dit nieuwe en asociale zorgstelsel verdedigd, tezamen overigens met Ab Klink.
Als politica tenminste.
Nu fluit ze een ander liedje.
Ach.......

Top