HRM

Denktank buigt zich over zorg in 2030

Denktank buigt zich over zorg in 2030

Het jaar 2014 is inmiddels ingeluid met vuurwerk dat soms meer leek op een bomaanslag dan op het verdrijven van vermeende kwade geesten. Je kunt ze maar beter voor zijn, zullen ze vroeger gedacht hebben.

Hoe dan ook, we zijn weer begonnen. Het oude jaar is min of meer afgesloten met het eerste zorgberoependebat op 13 december in Utrecht. Tijdens dit debat werd duidelijk dat de zorgvraag in 2030 verandert. Overal slaat de vergrijzing toe en alleen al in Friesland heeft in 2030 tweederde van de ouderen twee of meerdere chronische aandoeningen. De grootste uitdaging in Friesland wordt het zelfstandig kunnen functioneren in de eigen leefomgeving van de inwoners.

Bijzondere gast was Lea, de zelflerende zorgrobot uit Delft. Het gaat allemaal nog wat traag en lang niet alles kan door Lea worden uitgevoerd. Bovendien mag ze niet naar buiten, als het regent gaat het namelijk mis, …maar in 2030? Dan is Lea niet meer weg te denken uit het straatbeeld.

Een andere definitie van gezondheid

Mooier kunnen we jaar niet beginnen! Niet alleen de aanwezigen bij het zorgdebat in Utrecht (1000 deelnemers), maar ook de minister van Volksgezondheid omarmden een nieuwe zienswijze. Gezondheid is niet langer consumeren wat er aangeboden  wordt, maar het zich kunnen aanpassen, eigen regie voeren en kiezen, en dat is precies wat de burger wil. De belangrijkste stap is hiermee gezet, namelijk een gezamenlijke gedragen visie op de toekomst. Dat we er nog lang niet zijn is evident, er moet nog veel gebeuren. Als we in 2030 klaar willen zijn zullen we nu aan de slag moeten.

Hamvraag

De vraag blijft natuurlijk welke beroepen er straks nodig zijn en welke opleidingen hierbij horen. De commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen gaat in 2014 verder aan de slag met het ontwerpen van een  nieuwe beroepenstructuur voor de gezondheidszorg. Hiervoor worden de resultaten uit het zorgberoependebat gebruikt evenals de resultaten uit de verschillende (lokale) denktanks die in 2014 samengesteld en ingezet zullen worden.

Digitale denktank

U kunt ook meedenken. U zou ons kunnen mailen met suggesties, ideeën of verwachtingen (mvanderlinde@cvz.nl). We zouden een kettingconstructie kunnen maken zodat wij u regelmatig per mail van onze vorderingen en gedachten op de hoogte kunnen brengen zodat de mail kunt doorsturen aan uw collega’ s of andere geïnteresseerden. Die kunnen op hun beurt ook weer reageren en zo creëren we een digitale denktank. Het gaat immers over de zorg voor ons door ons, en dat gaat ons allemaal aan!

Marian Kaljouw
Voorzitter commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

14 januari 2014

Beste Marian, wat je definieert als hamvraag staat haaks op de eerdere constatering die je doet bij een andere definitie van gezondheid: Dat burgers niet langer consument willen zijn van (zorg)aanbod, maar eigen regie willen voeren en eigen keuzes maken.
Vervolgens stel je als hamvraag: welke beroepen daarbij horen en welke opleidingen.
Denken in beroepen is typisch Zorg en past in 2030 al helemaal niet meer bij de rest van de maatschappij. De bescherming/afscherming van beroepen in de zorg en de daarbij horende bevoegdheden dat past helemaal niet bij die eigen regie.
Als ik in 2030 iets mankeer dan regel ik helemaal zelf hoe ik van dat mankement af kom. Dan laat ik wat ik nodig heb opsturen uit Australie, vraag mijn buurman het in te spuiten, een supervrouw uit Groningen weet hoe je daar de eerste week mee geholpen moet worden en na 8 dagen doe ik het met bijbehorende oorclip weer helemaal zelf.
Welk beroep past daar bij? Welke opleiding?
In mijn ogen is denken in beroepen en bijpassende opleidingen iets uit de vorige eeuw.
Zelf werd ik ooit diëtist. BIG registratie en bijbehorende bijscholingen. Niet lang na mijn afstuderen waren er opeens allemaal 'voedingsdeskundigen', dieetgoeroes en zelfs artsen die dachten te weten wat de juiste voeding was. Ze mochten zich allemaal dan wel geen diëtist noemen, maar in feite deden ze hetzelfde: mensen adviseren over voeding. Alleen diëtisten pruttelden hier nog wat tegen, maar de rest van het land zag het verschil niet tussen het ene advies of het andere.
Waarom zou dit voor verpleegkundigen en artsen anders zijn? Kennis, onderzoeksmogelijkheden, pillen, organen en spalken.... het is overal verkrijgbaar... voor iedere burger die eigen regie wil. Nu alleen nog de kosten....
Ook de verplichte verzekeringen lijken me een aflopende zaak. Wat weerhoudt mij er als burger in 2030 nog van om voor mezelf te zorgen?


Oosthoek

14 januari 2014

Beste Marian, Mooi initiatief! Voor een digitale denktank zijn er betere middelen dan email.....denk bijvoorbeeld aan een specifieke linked-in community of een community/landingsplaats op een ander platform, bijvoorbeeld facebook. Zorgt voor een lagere drempel om te reageren en maakt de discussie transparant voor alle deelnemers.....

van Bodegom

15 januari 2014

Hallo Marian,
Ik geloof in co-creatie en samenwerken. Maar sluit me aan bij Oosthoek: er zijn intussen eenvoudige middelen binnen social media.
Volgens mij heeft het CVZ er al één in de vorm van de LinkedIn groep van het Kwaliteitsinstituut toch?

Veel succes,
Ellen

van de Boer

25 maart 2014

En dat is precies wat de burger wil.
Klinkt goed maar wie is hij/zij. Ruim 70% neemt geen kennis van deze iniatieven, staat er ver weg van en is druk doende te overleven in deze continue veranderende maatschappij. Kortom Om nu te zeggen wat de burger wil zal behoorlijk wat inspanning nodig zijn om ook hen (de meerderheid dus) te benaderen.

Top