BLOG

Diabetesvereniging gaat voor keurmerk diabeteszorg

Diabetesvereniging gaat voor keurmerk diabeteszorg

In ons zorgstelsel is vraaggestuurde zorg het uitgangspunt. In mijn optiek betekent dat: keuzevrijheid voor de patiënt. Het stelsel moet goede en betaalbare zorg bevorderen en dat leidt tot het tweede uitgangspunt: de zorgverzekeraar koopt die zorg in die qua prijs-kwaliteitverhouding het beste is.

Dat betekent alleen wel dat de verzekerden van een zorgverzekeraar alleen nog terecht kunnen bij zorgaanbieders die de zorgverzekeraar geselecteerd heeft. Hoe verhoudt zich dat tot de vraaggestuurde zorg? Zie hier het dilemma van ons zorgstelsel.

Dilemma

Dit dilemma is wat versluierd gebleven, omdat zorgverzekeraars tot dusver nauwelijks selectief inkochten. Daarmee maakten ze zich namelijk niet populair: de verzekerden vatten het op als een verschraling, ook al betoogde de verzekeraar dat juist de kwaliteit leidend was. Sinds een jaar of twee gaan zorgverzekeraars steeds vaker selectief inkopen. Helaas is niet altijd meteen duidelijk wat de ratio achter die selectie is. Zo bleek eind 2013 dat in het inkoopbeleid van CZ, en in eerste instantie ook VGZ, nog maar een beperkt aantal typen bloedglucosemeters was opgenomen. Onduidelijk was op grond waarvan de keuzes werden gemaakt.

Betaalbaarheid

Nu komt het dilemma dat al in 2006 zat ingebakken in het zorgstelsel steeds pregnanter naar voren. Hoe gaan we hiermee om? Het belang van zowel het eerste als van het tweede uitgangspunt zou ik niet willen ontkennen. Diabetesvereniging Nederland is voorstander van het huidige zorgstelsel, waarbij iedereen tegen dezelfde polisvoorwaarden voor de basiszorg is verzekerd. Maar wij hebben ook oog voor de betaalbaarheid van de zorg. Mensen met diabetes hebben immers zorg nodig en zijn als eerste slachtoffer als die betaalbaarheid, en daarmee de solidariteit, in gevaar zou komen.

Selectieve zorginkoop

Als Diabetesvereniging Nederland staan we voor de keuze: meedenken of zelf actie ondernemen. Het risico van meedenken is dat je je afhankelijk opstelt: wij vinden het logisch dat mensen met diabetes een stem hebben in de plannen, maar is de verzekeraar ook bereid om ons mee te laten praten? Na onze bezwaren bij CZ en VGZ tegen de beperking van de keuzevrijheid hebben we gelukkig van diverse zorgverzekeraars een uitnodiging ontvangen voor een gesprek. We zitten dus binnenkort aan tafel om mee te denken over diabeteszorg in het basispakket. Meedenken dus over selectieve zorginkoop, maar dan echt op een verantwoorde manier voor mensen met diabetes, waarbij een goede verhouding tussen kwaliteit en prijs centraal staat.

Keurmerk

Maar meedenken gaat ons niet ver genoeg. Daarom starten we in 2014 met de ontwikkeling van een keurmerk voor goede diabeteszorg. We formuleren de voorwaarden voor goede zorg, meer afgestemd op de persoonlijke zorgvraag van mensen met diabetes. Daarmee sluiten we aan bij de conclusie in het RVZ-rapport ‘De participerende patiënt’, die stelt dat zorg die aansluit bij een meer persoonlijke zorgvraag gepast gebruik en therapietrouw bevordert. Zo’n keurmerk kan uitgangspunt zijn bij de zorginkoop. Diabetesvereniging Nederland kan bijvoorbeeld een kwaliteitsmeting bij zorggroepen verrichten voor de geleverde diabeteszorg. De zorgverzekeraar kan de resultaten gebruiken bij het contracteren van de diabeteszorg bij de zorggroep. En mensen met diabetes kunnen op basis van het verstrekte keurmerk bekijken bij welke zorgverzekeraar zij in hun situatie het beste terecht kunnen. Zo werken we actief aan betere diabeteszorg.

Margreeth Smilde
Voorzitter Diabetesvereniging Nederland

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hoek

28 januari 2014

Dacht ik toch werkelijk even dat het ging om een keurmerk voor de beste zorgverzekeraar, die het beste diabeteszorg vergoed. Maar helaas het zoveelste kwaliteitskeurmerk voor de zorg. Jammer diabetesvereniging, een gemiste kans!

Diabetesvereniging Nederland

29 januari 2014

Het gaat ons zowel om de kwaliteit van diabeteszorg als om de inkoop van zorgverzekeraars. We kijken naar de inhoud (wat houdt de zorg in) en naar het proces (hoe zit het met de patiëntparticipatie?) DVN zal dus ook de zorgverzekeraars gaan beoordelen op de kwaliteit van hun dienstverlening. ^AE

Anoniem

29 januari 2014

Een beetje naïef van Diabetesvereniging Nederland om al op voorhand de intelligentie van een Diabetespatiënt zo laag in te schatten.

Immers is de diabetespatiënt zelf prima in staat om de juiste zorgaanbieder te kiezen en heeft echt geen (en wil deze ook niet!) beperking nodig in zijn keuze tussen de zorgaanbieders.

Het is dan ook jammer dat de Diabetesvereniging zijn bestaan probeert te justificeren door het introduceren van keurmerken en graag aan tafel wil zitten met alles en iedereen, jammer dat ze hun doelgroep even vergeten voor hun eigen belang.

Top