BLOG

Wie rijk is, steelt van de toekomstige generatie

Wie rijk is, steelt van de toekomstige generatie

Waarom zijn in Nederland, één van de meest welvarende landen in de wereld, toenemend mensen aangewezen op voedselhulp? Waarom zijn in Noorwegen inmiddels alle inwoners “miljonair”, omdat de opbrengsten van de olie en gasverkoop in een fonds zijn gestopt en worden gespaard, om zo meerdere generaties te dienen, terwijl in Nederland de aardgasopbrengsten in 2 generaties er geheel doorheen worden gedraaid?

Waarom zouden de zorgkosten in NL weer moeten gaan stijgen (FD 27/12/2013 interview met Wouter Bos), terwijl we de huidige zorgkosten al niet binnen een sluitende begroting kunnen betalen?

Verzekeraars en zorgaanbieders hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op verhoging van de doelmatigheid van de zorg, naast behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit en veiligheid.D it heeft, tezamen met de conjuncturele ontwikkeling, gezorgd voor een spectaculaire daling van de groeicijfers in de zorg, en voor 2014 geresulteerd in een forse premieverlaging van de zorgverzekeringspremies.

Verdere stijging zorgkosten

Maar ondanks de dalende premies en minder sterk gestegen zorgkosten, geeft Nederland meer geld uit dan er binnenkomt.En is er de roep om extra geld ter beschikking te stellen voor bepaalde patiëntengroepen. Een verdere stijging van de zorgkosten wordt aangekondigd. Maar ondertussen realiseert kennelijk niemand zich dat we nu al veel meer geld uitgeven dan we hebben, en dat we alleen maar meer schulden moeten maken om dat allemaal te kunnen betalen.

Groeiverslaafd

We zijn groeiverslaafd geraakt, als consumenten, maar ook in de zorg. En als dat niet op eigen kracht kan worden verdiend, dan doen we dat met tijdelijke aardgasopbrengsten, of we verhogen gewoon de staatsschuld. Tja, zelfs mijn kinderen snappen dat dit model niet houdbaar is.

Stelen van toekomstige generatie

“Wie arm is, mag een brood stelen”, een uitspraak van Bisschop Muskens. Maar Nederlanders zijn rijk en welvarend.Toch “stelen” wij van toekomstige generaties, door onze welvaart te financieren met het jaarlijks verhogen van de staatsschuld en het in een aantal generaties verkwanselen van onze natuurlijke hulpbronnen. Op een Rijksbegroting van 260 miljard, wordt 20 miljard geleend en 11 miljard vanuit tijdelijke aardgasopbrengsten betaald. Jaar op jaar. Democratisch op orde? Geenszins, de rekening wordt doorgeschoven naar volgende generaties, die nu nog geen stem hebben.

Rol verzekeraars

Verzekeraars hebben inmiddels heel goed begrepen wat hun (op onderdelen ondankbare) rol is in het systeem. Werken aan kwaliteit en doelmatigheid en kostenbeheersing, om de premies betaalbaar te houden. Ze zijn daarin behoorlijk succesvol gebleken de afgelopen jaren.

Zorgaanbieders zullen zich nog meer moeten realiseren zich dat groei in omzet, uiteindelijk, betekent dat iedere burger meer gaat betalen voor zorg. Ze zullen moeten nadenken over hoe zij de kwaliteit van de zorg, maar vooral de kwaliteit van leven van hun patiënten, kunnen verbeteren zonder jaarlijks meer geld nodig te hebben. Zorgaanbieders zullen tevens het lef moeten hebben, behandelingen die hele hoge kosten hebben, maar slechts marginale opbrengsten kennen, niet meer uit te voeren.

Op dit moment hervormen we de AWBZ.Majeure veranderingen zijn op komst.Veel cliënten vrezen vermindering van zorg.De krant staat vol van ontslagen binnen de ouderenzorg en thuiszorg. Feit is dat we de komende jaren in het meest gunstige geval niet meer geld uit gaan geven aan AWBZ zorg. De jaarlijkse groei gaat stoppen.Van krimpende zorgkosten is echter geheel geen sprake, alle berichten over ontslagen ten spijt. Wel gaat heel veel energie en tijd zitten in de veranderingen zelf.

Het feit dat we jaarlijks 30 miljard euro meer uitgeven dan we hebben, is uiteraard niet alleen te wijten aan de zorg. Het zou zeer verstandig zijn dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om, nu we geen honger hebben en dus geen brood hoeven te stelen, gewoon zorgen dat we niet meer geld uitgeven dan we te besteden hebben. En de toekomstige generatie dus niet met onze schulden opzadelen, als erfenis van onze zogenaamde solidaire, maar niet afbetaalde, samenleving. Dat vraagt ook stevige keuzes op andere terreinen dan zorg alleen, want de zorgkosten beslaan ‘maar’ 30 procent van de rijksbegroting. Verzekeraars en aanbieders komen tot betere en echte keuzes, als ook helder is dat de uitgaven begrensd zijn, en dus niet alles kan.

Grenzen stellen

Specifiek voor de zorg: de politiek (maar dat zijn we uiteindelijk allemaal) moet inzien dat keuzes in het stelsel nodig zijn, om solidariteit in stand te houden. We leggen de rekening neer bij een ander. Oproepen om extra geld voor specifieke doelgroepen, of stijgende zorgkosten in het algemeen, zijn beloften op de pof, als we ook niet het lef hebben aan te geven hoe we dat dan gaan betalen binnen een sluitende begroting.

Een land, dat toenemend mensen via de voedselbank moet voeden, zou ook grenzen moeten stellen aan het alsmaar doorbehandelen van patiënten, zonder enige beperking. Een kleiner basispakket, patiënten leren omgaan met beperkingen in plaats van alles maar proberen te behandelen, en een grotere eigen bijdrage aan de zorgkosten (in geld of tijd middels mantelzorg), gerelateerd aan feitelijke consumptie van zorg, zet ook de burger in de goede stand. En daarmee krijgt de burger zelf weer meer de regie in het maken van de afweging of iets wel of niet de moeite en het geld waard is.

Solidaireit

Zo komt er ook ruimte voor solidariteit die binnen de huidige generatie zelf wordt opgelost en betaald.Waardoor we ook met elkaar echt elkanders lasten dragen, zonder de rekening te verschuiven naar de toekomst.

Wout Adema
Wout Ademais directeur inkoop medisch specialistische zorg en GGZ bij de divisie Zorg & Gezondheid van  Achmea

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Martens

6 februari 2014

De heer Adema is hypocriet. Juist verzekeraars zijn rijk, miljarden winsten worden gemaakt, er is geen sector waar zoveel wordt verdiend als in het verzekerings en het bankwezen. De directieleden van Achmea verdienen allen vele tonnen boven de Balkenende norm, een aantal zelfs het veelvoudige hiervan. Deze lieden vinden dat ze zogenaamd een "marktconform" salaris moeten verdienen. De heer Adema moet zich beter afvragen wie er nu juist steelt van de armen. Laat de verzekeraars maar het goede voorbeeld geven en de miljarden winst die ze hebben opgepot, het geld van premie betalende burgers, te geven aan voedselbanken. Dan krijgen we meer respect voor het bovenstaande verhaal!

Van opijnen

6 februari 2014

Wat jammer dat de eerste reactie nu weer de aandacht verlegt en blijft hangen in wijzen naar anderen en veroordelen. Al zouden verzekeraars rijk zijn en bestuurders kunnen minderen, het doet niets af aan dat we inderdaad meer uitgeven dan we hebben en dus moeten minderen en meer moeten kiezen. En alhoewel ik geloof dat keuzes ogv langdurige zorg niet te vermijden zijn, geloof ik ook dat de discussie meer zou moeten gaan over minder dure behandelingen en meer lef om doorbehandelen te stoppen, om zo minder geld uit te geven en om de besparing niet vooral te halen uit zorg voor kwetsbaren.

Otto Reuchlin

7 februari 2014

Zeer juiste column. Ik zal de column die ik dit weekend wilde schrijven moeten herzien, want u maait het gras voor mn voeten weg. De reacties zullen uiteenlopen van 'de bal spelen' tot 'de man spelen'. Dat is niet erg, langzamerhand komt ook binnen de zorg het 'discours' - zoals dat zo mooi heet - op gang over het einde van de uitbundige groei.

ANH Jansen

7 februari 2014

Prima blog, gezien vanuit het standpunt van Achmea.

Achmea verwijst naar Noorwegen als land dat verstandig omspringt met de schaarse middelen voor wat betreft opbrengsten olie en andere grondstoffen. Jammer dat Nederland het geld over de balk heeft gegooid. Dat moeten we nu niet herhalen in de zorg.

Waarom dan niet gekeken naar het Noorse model in de zorg? Wat zijn de kosten per Noor voor de zorg in Noorwegen? En hoe zou dat nu komen?

Waar wordt het geld verspild? EHCI rapport tipt het even aan. 8.5 miljard euro per jaar teveel voor de in-patient-care. En wat doen die private verzekeraars eraan? En waarom hebben zij dit al die jaren toegelaten? Kostenbeheersing? Lumpsum financiering? Overheidsingrijpen? Moral Hazard bij verzekeraars zelf? Waarom je inspannen als je toch alles mag verrekenen met de Overheid?

Jammer dat Achmea daar nu over zwijgt.

Maar ja, waaraan verdiend Achmea zijn geld?

Altijd op de bal letten, maar behoudt dan wel het overzicht van het hele spel, de toeschouwers, het stadion en wie het spelbeeld uitzendt.

Het spelbeeld dat Achmea de burger presenteert is selectief.

Zullen we het Noors model eens onder de loep nemen? 100% solidair, geen risico selectie, van rechtswege verzekerd, dus geen gedoe met contracten.

Hoe simpel wil je het hebben? Wat heeft Achmea daar nu op tegen?

Verbeek

9 februari 2014

De heer Adema is erg hypocriet. Verandert binnen twee jaar diverse malen van topfunctie: vz St Jansdal, dir Zorginkoop Achmea, vz Zh Nieuwegein om meer te verdienen. Bovendien de uitspraak dat de zorgverzekeraars er alles aan doen om de premie in de hand te houden, is de patient voorliegen. Ze contreren niets, interesseert ze ook niets! Als ze niet uitkomen, verhogen ze gewoon de premie!

Anoniem

9 februari 2014

Stelletje idioten hier. Bos geeft 26 miljard aan de ING bank. Hou daar mee op! De banken in Ijslandwerden asan hun lot overgelaten en daar gaat het nu prima.Nog zoiets: Dijsselbloem die zegt dat een mogelijke steun van een paar miljard misschien wel weer nodig is.
Dat zijn bedragen die tellen.
En dan wat de privatisering kost, aan de zorg. Kompleet met dat geschifte DBC traject.
En dan de Euro waarvan ewr nu een rapport ligt dat het goedkoper zal zijn om eruit te stappen.
Waarom moet de zorg aan ONZE BEJAARDEN worden gekort terwijl onze neo kapilatalistische overheid inclusief de vrome broeders CU en SGP niets doen aan bovenstaande rampzalige politieke ontwikkelingen terwijl men vanaf het begin door zeer vele wetenschappers is gewaarschuwd?
En ook hier op SKIPR draait men maar om de brij heen. Ik hoop voor jullie allemaal dat je een flinke ziekte krijgt dat je eens weet wat werkeloosheid is en afhankelijkheid van een tweede kamer die niks schijnt te geven over de eigen zorg in eigen land.
Nee, privatiseren, zodat de aandeelhouders tevreden worden, daar moet je je voor inspannen? Tuig, academisch tuig!

Cathalyne J.

9 februari 2014

Over veel verdienen gesproken: Van zorgondernemer Prof. Dr. Drs. Winter is de uitspraak: 'de marges zijn ruim, we kunnen allemaal heel veel geld verdienen'. Op een specialisten congres. En nog zo een: Het is onontkoombaar dat de premies moeten stijgen om het medisch consumentisme te bestrijden.

Geen wonder dat de kosten gierend uit de hand lopen als men weet dat dezelfde Winter specialisten bedreigt met de woorden:'ik maak je kapot' en openlijk zegt:' ik omarm de concurrentie en ga met iedereen vol de concurrentie aan'.
Wat is dat voor mentaliteit? En dat voor iemand wiens eigen moeder een eenvoudige apothekers assistente was in de praktijk van vader Winter?
Op de site van Winter kunt u alles nalezen en tegenwoordig staat bij al zijn geroofde bezittingen: 'winstgevend'.

Noel

14 oktober 2016

Wat ik niet begrijp is dat de overheid alleen maar
"<a href="http://www.baunatdiamonds.com/nl/investeringsnieuws">investeert</a>" in grote organisaties wanneer deze dreigen om te vallen terwijl de bevolking het op dit moment het zwaarst te verduren heeft. Wanneer er meer geld binnenkomt zal er ook meer geconsumeerd worden in tegenstelling tot de grote organisaties die allemaal de klip op de deur hebben gedaan

Top