BLOG

Oude liefde roest niet

Oude liefde roest niet

Verpleegkundige adviesraden, in steeds meer ziekenhuizen worden ze ingesteld. Een goed teken vinden we. En tegelijkertijd is het opmerkelijk dat er niet overal verpleegkundige adviesraden zijn. Want de verpleegkundige speelde, samen met de medicus en de patiënt, toch altijd al een essentiële rol in de ziekenhuizen?

Sterker nog, vroeger was het normaal dat er ook een verpleegkundig directeur in het ziekenhuisbestuur zat. Wat is daar gebeurd? Na eeuwen hand in hand te hebben gelopen: de medische zorg en de verpleegkundige zorg. Was het over met de liefde? Was het gevoel weg? De koek op? Deze Valentijnsdag staan we stil bij deze relatie en blazen we de liefde nieuw leven in.

Verpleegkundigen

Margot van der Starre: Zesendertig procent van de medewerkers in een ziekenhuis bestaat uit verpleegkundigen. Verpleegkundigen leveren een onschatbare bijdrage aan de patiëntenzorg, iedereen die wel eens in het ziekenhuis heeft gelegen, zal dat beamen. Uit onderzoek blijkt dat juist het medisch handelen van verpleegkundigen en hun aandacht en bejegening het oordeel van patiënten over een ziekenhuis bepalen. Niet alleen voor de patiënt zijn verpleegkundigen belangrijk, ook voor het ziekenhuisbestuur.  De inbreng van verpleegkundigen is van grote waarde om de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren. Daarom is het zo goed dat in steeds meer ziekenhuizen een VAR (Verpleegkundige Adviesraad) actief is. 

Verpleegkundige Adviesraad

Henk Bakker: In bijna 80 procent van alle ziekenhuizen is inmiddels een VAR actief en dat is een behoorlijk eind in de goede richting.  Het verschilt wel nogal welke positie deze adviesraden hebben in de organisatiestructuur en over welke leiderschapskwaliteiten de verpleegkundigen in de VAR beschikken. Een mooie volgende stap zou zijn dat VAR's eigenaar zijn van wat ik de verpleegkundige strategie noem. Dat ze die strategie samen met andere disciplines, zoals de medici en bestuurders in hun ziekenhuis formuleren. Maar ook verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie en samenhang bewaken. 

Vertrouwen

Margot van der Starre: Wat hebben we nodig om dat voor elkaar te krijgen? Laten we beginnen met vertrouwen in elkaars kennis kunde. Vertrouwen in de belofte gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de gezondheid van de patiënt. En vertrouwen op een toekomst samen met de gezondheid van de patiënt als speerpunt.

Henk Bakker: Vertrouwen is absoluut een voorwaarde. Ik zou ziekenhuisbestuurders willen uitdagen om vertrouwen te geven en durven los te laten. En verpleegkundigen daag ik uit om nieuwe verantwoordelijkheden op te pakken en eigenaar te worden. Dat is vaak wennen, want jaren geleden afgeleerd. Maar zeker de moeite waard!

Samenwerking versterken

Verpleegkundige zorg wordt  dankzij de technologische vooruitgang en de ouder wordende patiënt steeds complexer, net als medisch specialistische zorg. Dat betekent dat het besturen van een ziekenhuis mede daardoor een steeds ingewikkelder proces wordt. En dat betekent ook dat de input vanuit de verpleegkunde hard nodig is in het bestuur. Daarom zijn die Verpleegkundige Adviesraden zo ontzettend belangrijk. Wij, ziekenhuizen en verpleegkundigen, kunnen niet zonder elkaar. Dat konden we niet, dat kunnen we niet en dat willen we ook niet.

En wat is er mooier dan op Valentijnsdag wereldkundig te maken dat  de samenwerking gaan versterken. Dat we blij zijn met de vele VAR's in de ziekenhuizen en hun positie aan de bestuurstafel. Maar dat we de lat nog hoger leggen. En dat we vol verwachting uitkijken naar de intensieve en professionele samenwerking die we hopen te zien opbloeien. Er moet nog van alles gebeuren, dat weten we. Maar de basis ligt er. En na al die jaren weten we het inmiddels wel: oude liefde roest niet.

Fijne Valentijnsdag. 

Margot van der Starre, directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Henk Bakker, voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 februari 2014

Hoe kun je dit nu serieus nemen?

Peter Koopman

17 februari 2014

Goede bijdrage en schouderklop voor de NVZ. Verpleegkundig beleidsvorming dus niet alleen op uitvoerend (team-)niveau, maar ook bij patiëntgerichte beleidsvorming op zorginstellingsniveau. "Nursing Policy" (beleidsverpleegkunde?) vertrekt bij deze monodisciplinaire invalshoek, maar zoekt aansluiting bij het geïntegreerd zorgbeleid, vice versa. Mooie en serieuze opgaven voor de verpleegkundige/ toezichthouder, verpleegkundige/bestuurder, verpleegkundige/directeur of manager, maar dus ook voor de VAR. En niet alleen in algemene ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, in de GGz, in de gehandicaptenzorg, in de verpleeghuizen enz! In veel organisaties al langjarig gebruikelijk, maar hier en daar nog onbekend.

Pol

17 februari 2014

Het is mooi te vertrekken vanuit vertrouwen vanuit twee belangrijke stakeholders nl. de NVZ en de V&VN, want zeker in het licht van Valentijnsdag is vertrouwen toch de basis voor veel.
Toch is het goed nog eens te benadrukken dat de VAR zich naast de operationele gerichtheid, vooral moet richten op het strategisch advies en dat beide met een strikt inhoudelijke Focus. Daarbij gebruik makend van de vele onderzoeken waaruit blijkt dat een goed verpleegkundig beleid daadwerkelijk bijdraagt aan een beter zorgbeleid. Een mooi voorbeeld is de inzet van de Verpleegkundig Specialist die toch op vele terreinen haar meerwaarde heeft bewezen. In diverse domeinen, van eerste lijn tot aan ziekenhuis GGZ etc. is dit het geval.
Het gaat dus niet op bestuurlijke drukte en of macht maar vooral door evidence gedragen interventies.

Ik wens de NVZ en V&VN veel succes met dit mooie en belangrijke proces. Het gaat ten slotte om goede patientenzorg en die wordt daarmee geleverd.

Frans Pol





Joke Zwanikken Leenders

17 februari 2014

In 2000 de VAR in ggz Reinier van Arkel met Groot succes . Niet alleen ziekenhuizen maar ook GGZ instellingen , is het belang van een Var NU nog belangrijker.
Allerlei opleidingen werken NU met verschillende patiënten, dat de GGZ cliënt, Jong en Oud , een Lijf en een Geest heeft , moet in opleidingen en werk blijven.
De Var kan daar een werkelijke bijdrage aan leveren om dit te BEWAKEN,

Top