HRM

Help je zzp’ers een beetje

Help je zzp’ers een beetje

Minister Asscher zal het niet leuk vinden, maar een verstandige HR-manager bouwt aan een zorgorganisatie met zo min mogelijk personeel in vaste dienst. Helemaal kom je er nog niet vanaf, omdat de politiek aan oude waarden wil vasthouden. Maar het vaste dienstverband is eigenlijk niet meer van deze tijd.

Onverantwoorde risico's

Zorgorganisaties moeten goed voorbereid zijn op schokken in de markt. Er wordt nog niet daadwerkelijk bezuinigd, maar dat gaat binnen een paar jaar wel gebeuren. Bovendien worden allerlei geldstromen verlegd, van verzekeraars en provincies naar gemeenten bijvoorbeeld. Alleen flexibele zorgorganisaties kunnen in deze omstandigheden overleven. Het overgrote deel van het geld in de zorg zit in personeel. Wie te veel personeel in vaste dienst heeft, neemt onverantwoorde risico’s voor de organisatie.

Sociaal beleid

So far, so good. Maar je ziet aan de andere kant dat zzp’ers vaak worden opgezadeld met onrechtvaardige contracten: te laag betaald, te weinig zekerheden. De HR-manager heeft ook de taak te zorgen voor een goed sociaal beleid. Flexibel is mooi, maar als je ook sociaal wilt zijn, en dat hoort de zorg te zijn, dan moet je je mensen in de eerste plaats passend belonen. Zorginstellingen die flexibel zijn ingericht, mogen van hun financiers verlangen dat zij een faire prijs betalen. Zo kunnen instellingen hun flexibele personeel goed genoeg belonen. Dat moet uit te leggen zijn. Gemeenten en verzekeraars mogen hard over de prijs onderhandelen, dat behoren ze zelfs te doen, maar wel zakelijk en rechtvaardig. Als iedereen het hierover eens is, kan de zorg flexibel en sociaal tegelijkertijd zijn.

Verzekeringen

Een tweede manier voor HR-managers om zzp’ers een beetje te helpen is ze ondersteunen bij de verzekeringen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. De meeste zzp’ers zijn niet of slecht verzekerd. Dat is onverstandig. Maar het zelf regelen is lastig. Je houdt als zzp’er ook het gevoel dat verzekeraars je een oor aannaaien. Zorg dat je zzp’ers kunnen aansluiten bij een collectieve regeling die je voor ze hebt uitonderhandeld. Neem ze ook de administratieve rompslomp uit handen. Uiteraard mag een zzp’er eigenwijs zijn en besluiten niet in te stappen, maar dan is dat echt een eigen keus.

Als HR-managers zich sterk maken, kan de zorg modern, flexibel én sociaal zijn. Met goede beloningen en goede verzekeringen voor zzp’ers.

---

Meer weten over human resource management (hrm) en management development in de zorg? Kijk ook eens op Skipr hrm en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Nathan van der Waa

17 februari 2014

Zonder personeel is een ziekenhuis alleen een verzameling stenen. Als je je organisatie serieus neemt, moet je investeren in je personeel, vooral het personeel niet zo arbeidsmobiel is ( dwz, eigenlijk iedereen behalve specialisten en management). Zonder zekerheid geen commitment, met andere woorden: het moet van twee kanten komen. Het spijtig te zien dat ziekenhuis HRM wordt gereduceerd tot een kosten vraagstuk.

Ellen de Schipper, projectleider ketenzorg

17 februari 2014

Goede zorg is gebaat bij goed personeel, dat wil zeggen professionals die met hart en ziel betrokken zijn bij cliënten en de ontwikkelingen die gaande zijn in de gezondheidszorg.

In de diverse sectoren zien we dat er bezuinigd wordt op personeel. Met steeds minder mensen moet het werk worden gedaan, de werkdruk neemt dus toe.
Het kan niet anders dan dat er klussen blijven liggen en ontwikkelingen stagneren en dat in een tijd waarin er onomkeerbare veranderingen op ons afkomen en de vraag wat dat voor consequenties heeft voor de oudere cliënt en professional in onze samenleving.

Als zzper wil ik graag klussen, maar ik merk nog te zeer dat het wennen is voor organisaties om zaken te doen met zzpers. Voor de continuïteit van zorg lijkt me de inzet van zzpers geen goede oplossing, wel voor tijdelijke of interim opdrachten. Vanuit die context sluit ik me graag aan bij het pleidooi van Otto Reuchlin.

De Schipper in Zorg

Rekers

17 februari 2014

In tijden van verandering is het de kunst om nieuwe werkvormen te laten ontstaan. We leven in een maatschappij waarin we menen recht te hebben. We hebben recht op onderwijs, recht op zorg, recht op salaris etc. De grootste uitdaging is de mindset die we maatschappelijk dienen te ondergaan, zeker in de zorg. "Niet meer denken in het recht dat we hebben maar we dienen verantwoordelijkheid te nemen". Alleen die mensen en organisaties die zich daarin ontwikkelen zullen succesvol zijn. HR dient verantwoordelijkheid te nemen om hierin te faciliteren. Voor ZZP'ers ligt hier een grote kans. Want die ZZP'er die verantwoordelijkheid neemt en zich ontwikkeld en goed weet om te gaan met alle veranderingen is direct van meerwaarde voor een organisatie, geeft betere zorg, heeft meer aandacht voor de ander en is ook nog eens gastvrijer. Het gaat hier om levenshouding en dat is best een uitdaging met de huidige veranderingen.

Peter Koopman

18 februari 2014

Het "sociaal beleid" volgt het "zorgbeleid". Indien cliënt/patiënt-binding voor deze zorgorganisatie geen item is kan de in dit artikel beschreven HRM invalshoek verdedigbaar zijn.

Marijke Horstink

18 februari 2014

Otto, ik ben het eens met je pleidooi. Het enige wat ik wel zou willen benadrukken is dat ik dagelijks merk dat ZZP'ers zich heel slecht bewust zijn van hun juridische en fiscale positie. Natuurlijk kan een bemiddelaar of een zorginstelling ze daar op wijzen maar ze moeten daarin vooral ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Omdat dit op grote schaal niet goed gebeurt - en begrijp me goed er zijn gelukkig ook heel veel ZZP'ers die hun ondernemerschap wel goed uitvoeren en begrijpen - begrijp ik best dat de overheid bedenkingen heeft. Het kan een volgende crisis worden als de verborgen werkeloosheid in combinatie met het feit dat veel ZZP'ers geen goede voorzieningen hebben getroffen voor zichzelf tot persoonlijke drama's gaan leiden.
Bovendien is er een issue in de zorg dat alles frustreert: de BTW! Een instelling krijgt alle BTW als kosten voor de kiezen. Alles wat je inkoopt is voor een zorginstelling dus feitelijk 21% te duur. Een (perverse) prikkel om zoveel mogelijk in huis te doen en vooral maar eigen personeel en flexpools in te richten. De ZZP'ers beginnen van deze BTW ook last te krijgen sinds dit jaar. Het gekke is ook dat we kennelijk vinden dat je fiets laten repareren meer een eerste levensbehoefte is net als eten (6% BTW) maar alles wat met de zorg te maken heeft niet (21% BTW). Daar zou een slimme fiscalist eens naar moeten kijken. Want ik vraag me af of de staatskas wel zo gedupeerd zou zijn als we daar eens verandering in brengen.

tjark reininga

18 februari 2014

als ik de heer Reuchlin god begrijp, adviseert hij zorginstellingen aan te trekken zzp'ers aan te bieden alles voor hen te regelen. ik neem aan dat hij dat in rekening brengt. en natuurlijk neemt hij ook het risico dat er even geen werk is, niet over.
dat lijkt me een niet geheel eerlijke deal, zoals alfahulpen maar al te goed weten. maar het is natuurlijk te verkiezen boven de huidige situatie, waarin zzp'ers niet alleen worden onderbetaald, maar ook nog eens niet kunnen reserveren voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen.

Nico Schouten VZZP

18 februari 2014

Wij worden overstelpt met reacties van zzp'ers in de zorg die momenteel bij de Belastingdienst aan het kortste eind trekken: geen VAR-WUO voor werkzaamheden in de zorg en dus einde ondernemerschap. Los van dat drama wordt voorbijgegaan aan de inzet en toewijding van zzp'ers in de zorg. Het gaat hier niet om slimmeriken die handig willen ondernemen, maar om mensen die hun werk en tijd anders indelen en die op de posities waar ze werken verantwoordelijk willen en kunnen zijn. Logisch, want velen hebben hun achtergrond/opleiding in de zorg. Waarmee we te maken hebben is een overheid met rigide regelgeving, die initiatief straft in plaats van mogelijk maakt.

De Jong

18 februari 2014

Ik sluit me aan bij Nico Schouten, bij PartiCura Zorgbemiddeling hebben wij dit aan den lijve ondervonden. Oneerlijk voor de zzp'ers, waar wij als bemiddelaar veel aandacht voor hebben. Er lopen honderden bezwaarschriften bij de Belastingdienst om de VAR loon weer om te zetten in VAR Wuo. In theorie is het verhaal van Otto Reuchlin heel mooi, maar in de praktijk lopen we nu dus tegen problemen aan.

Tabak

18 februari 2014

Alvorens we na kunnen denken met elkaar op welke wijze we de flexibilisering van arbeid rondom zorgorganisaties organiseren en faciliteren, zullen we eerst met elkaar vast moeten stellen hoe we flexibilisering van arbeid in de zorg toestaan in NL. De fiscus interpreteert het grijze vlak van de ondernemerscriteria binnen het zzp'erschap / ondernemerschap namelijk op zo'n wijze dat er met willekeur gekeken wordt wie als zzp'er toegestaan wordt in de zorg en wie niet. Wel of geen sturing krijgen van opdrachtgevers wordt in de praktijk vertaalt in het (opeens) BTW op moeten gaan leggen aan opdrachtgevers (die geen recht op BTW aftrek hebben) of het intrekken van de Verklaring Arbeidsrelatie zodat er in het geheel niet meer als zzp'er geacteerd kan worden. Nuanceringen blijven uit en er wordt met diverse maten gemeten door de diverse inspecteurs. Het drijft de reeds actieve flexibele schil tot wanhoop, terwijl opdrachtgevers springen om invulling van moeizaam op te vullen zorgmomenten. Bovenstaande column is dus uitstekend van inhoud, maar vereist eerst een gedegen positie van de zzp'er om er überhaupt mee aan de slag te gaan.

Otto Reuchlin

18 februari 2014

Fijn dat mn blog weer veel reactie oplevert. Dank daarvoor.

Ik schrijf niet om gelijk te hebben, wel om gezamenlijk verder denken een beetje te prikkelen. Dat doe je natuurlijk niet met 200 mitsen en maren, en nuances, en aan-de-ene-kant-dit-en-aan-de-andere-kant-dat's. Dat doe je met enige helderheid, scherpte zo uw wilt.

Ik zie een thema voor een volgende blog: zzp'ers zijn geen ondernemers, maar freelancers; prima, maar doe dan niet zo raar als overheid/Belastingdienst.

Esther Nieuwenhuizen

19 februari 2014

Goede discussie. Eens om ZZP ers meer richting en houvast te bieden, maar hou het zakelijk; zij zijn immers de ondernemers die zich willen laten inhuren!
Primair is het aan de ZZPers om zorginstellingen overtuigen van hun meerwaarde, professie en deugdelijkheid als ondernemer. Uiteraard essentieel dat ook zorginstellingen voor inhuur personeel een richtlijn opstellen, waar ZZPers aan dienen te voldoen en die voor de HR inzichtelijk te maken is.
Juist om ZZPers een mogelijkheid te bieden om zich zelfstandig en pro-actief met aantoonbaarheid van kwaliteit te laten profileren, heeft Stichting Beheer Improvement Model persoonlijke certificering voor ZZPers/verpleegkundigen mogelijk gemaakt. In het voorjaar/zomer worden de eerste resultaten bekend gemaakt.
Deze persoonlijke certificering is afgeleid van het algemene Improvement Model dat eind 2013 geaccepteerd is door de Raad voor Accreditatie.
Het gaat daarbij zowel om zorg (methodisch professioneel handelen) als bedrijfsvoering (inzet en declaratie) als ook juridische afhechting (verzekeringen, fiscale positie etc.).
Het is de bedoeling dat ZZPers zich vanaf de zomer 2014 zelfstandig en vrijwillig kunnen laten auditen door een certificerende instelling.
Zorginstellingen kunnen ten behoeve van het opstellen van een richtlijn, of deels de verwijzing naar een kwaliteitsstandaard, eveneens informatie inwinnen bij de stichting.

Esther Nieuwenhuizen

19 februari 2014

Overigens, ter verduidelijking op mijn eerste reactie; persoonlijke certificering voor ZZPers is mogelijk vanaf medio 2014.
Echter nog niet op basis van onafhankelijke toetsing door certificerende instellingen. Dit traject zal plaatsvinden op verzoek van voldoende ZZPers en/of in samenwerking met een koepelorganisatie voor ZZPers en/of andere belanghebbende instanties.

Pepijn ten Kate

25 februari 2014

Otto Reuchlin legt de vinger op de zere plek. Op dit moment zijn zzp'ers erg interessant voor opdrachtgevers (werkgevers). De reden daarvoor is kinderlijk eenvoudig, ze zijn namelijk een enorm stuk goedkoper dan een werknemer. Als je het goed beschouwd zou dat eigenlijk niet kunnen omdat een zzp'er kosten heeft die een werknemer collectief (en dus veel goedkoper) kan regelen. Daarbij komt dat de zz'p'er ook periodes heeft dat hij niet werkt en dus gecompenseerd dient te worden voor dit soort risico's. De zzp'er is immers flexibel. Alle risico's van de werkgever liggen nu feitelijk bij de opdrachtnemer (zzp'er). Blijkbaar is de arbeidsmarkt zo slecht (veel aanbod weinig vraag) dat veel zzp'ers bereid zijn hun tarieven zodanig laag te maken (ook uit concurrentie oogpunt) dat er voor een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering (twee jaar loon doorbetaling bij werknemers) en pensioenregeling (ruim 20% van het loon voor werknemers) gewoon geen ruimte is. We creëren een nieuwe onderlaag door keiharde concurrentie op arbeidsvoorwaarden en een enorm probleem voor de toekomst. De enige manier om dit op te lossen is de verplichtstelling van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenregeling zodat die altijd worden meegenomen in de tariefstelling.

Top