Finance

Shared savings in de geboortezorg: no way!

Shared savings in de geboortezorg: no way!

Een immens populaire term, vooral bij zorgverzekeraars: shared savings. Herschikking van taken en middelen levert besparing op, en een deel van het geld dat vrij komt vloeit terug naar ‘het veld’. Financiële prikkels op de juiste plaats; iedereen blij.

Inmiddels wordt de term in de geboortezorg geïntroduceerd. In veel sectoren mag het een verademing zijn, maar wat mij betreft voorlopig geen shared savings in de geboortezorg.

Hoezo goedkoper?

Het gaat niet goed in de geboortezorg: teveel sterfte, te weinig samenwerking en onvoldoende de cliënt in de hoofdrol.  Er moet en er kan veel veranderen in de geboortezorg.  Een nieuwe zorgstandaard, herschikking van taken, andere organisatievormen en een nieuwe bekostigingssystematiek. Maar wordt het ook goedkoper? Ik geloof zeker dat er op onderdelen besparingen gerealiseerd kunnen worden. Maar komt er daarmee de komende jaren ineens geld vrij in de geboortezorg? Geloof ik niks van. Daar zit mijn moeite met het idee achter shared savings. Hoezo goedkoper? Meer kwaliteit, één elektronisch dossier voor de cliënt (kost miljoenen!), veel meer samenwerking en afstemming onderling. Kortom: een gigantische systeemswitch in de geboortezorg, de komende drie jaar. Dat kost kapitalen. Het zou een nooit eerder vertoonde krachttoer zijn in de gezondheidszorg als dat allemaal kan zonder één cent extra.

Vervolgens veronderstelt de term shared savings dat die ‘winst’, de opbrengst van de verwachte kostenbesparingen  bij voorbaat voor een deel terugvloeit naar de zorgverzekeraar in plaats van voor 100 procent ingezet wordt voor zorg of innovatie. Alsof de zorg bij voorbaat 10 procent goedkoper kan, en we blij mogen zijn dat we de helft daarvan zelf mogen houden.

105 procent

Ik zou het om willen draaien. Integrale financiering houdt in dat de contractering - die de zorgverzekeraar nu nog per regio zelf regelt met tientallen verloskundige maatschappen, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties en echocentra  - overgenomen wordt door de regio zelf. Dus de contracteer- en declaratieafdeling van de zorgverzekeraar kan nagenoeg worden opgeheven – diverse zorgverzekeraars anticiperen daar al op - en de regio neemt het over! Daar, dicht bij – en wat mij betreft mét de cliënt en met alle partners in het verloskundig samenwerkingsverband - wordt een systeem opgezet om dit alles zelf in te regelen en goed te laten verlopen.  Ook dat kost geld. Ik ga daarom voorlopig uit van 105 procent van het huidige geboortezorgbudget. Want ook dat is substitutie: én het werk én het geld verschuift van zorgverzekeraar naar regio.

Slechte timing

Dus, hoezo shared savings?! Hebben zorgverzekeraars een bezuinigingsdoelstelling op geboortezorg voor de komende jaren? Een slechtere timing is niet denkbaar.
Het College Perinatale Zorg (CPZ) deed een appèl op de zorgverzekeraars de sector van de geboortezorg drie jaar ‘rust te gunnen’ door even niet te morrelen aan het budget van de geboortezorg.  Lijkt me heel verstandig!

Frans Annot
directeur STBN
STBN adviseert professionals in de geboortezorg bij samenwerking en innovatie, en is gespecialiseerd in het omzetten van idealen in zorgconcepten die werken.

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Harry Stam

18 februari 2014

Ik ben het helemaal met Frans eens. De kans dat er op korte termijn sprake kan zijn van savings is niet groot. Dubbelle declaraties worden genoemd. Maar hierop is geen besparing mogelijk, omdat de beschikbaarheid van alle huidige professionals voor 7x24 uurs zorg noodzakelijk blijft.
Laat het bestaande tarief voor de geboortezorg minimaal nog 5 jaar intakt. Room eventuele winst die mogelijk ontstaat daarna in een jaarlijks oplopend percentage stap voor stap af. Waar hebben we het over. Geboortezorg is nog geen 5% van het zorgbudget en draagt ook voor de toekomst bij aan de gezondheid.

Jos Becker Hoff

19 februari 2014

Ik ben het deels eens met Frans. Je op voorhand rijk rekenen is immers nooit verstandig en het alsmaar in leven houden van het sprookje van onterechte (dubbele) declaraties moet ook maar eens ophouden (eens met Harry). Ik ben het deels eens omdat los van de savings de zorg zo optimaal en doelmatig mogelijk moet worden georganiseerd, dus ook de verloskundige zorg. En daar zijn ook veel mogelijkheden voor net als in het algemeen voor de zorg. Met de juiste prikkels kan de zorg zo laag mogelijk in de zorgpiramide worden behouden en zoals de minister zegt, wordt alleen opgeschaald in de piramide als het nodig is. En overigens gaat het met de verloskundige zorg nooit goed genoeg maar wat de sterfte betreft gelukkig wel al veel beter dan enkele jaren terug. Maar ook deze vaststelling moet niet worden uitgelegd als kan het budget omlaag.

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

19 februari 2014

Inhoudelijk eens met Frans, maar ik trek andere conclusies.

Frans' voorstel "105", om zelf regionaal de geboortezorg op te pakken is immers een prachtvoorstel voor shared savings!

In de definitie van shared savings staat nergens dat die aan verzekeraars moeten toekomen.

De grap van shared savings is meestal dat wij op dit moment door perverse financiële prikkels weerhouden worden om te doen waar iedereen van kan bedenken dat het beter is.
Door dáár wél naar te gaan handelen krijg je 'gezamenlijk' een kostenvoordeel.
Dán is de vraag hoe je dat kostvoordeel ten goede laat komen aan de zorg. Dat is niet automatisch aan de verzekeraar.

Én het investeren in het ontdekken en realiseren van shared savings is een investering. De kost gaat voor de baat uit. Ook bij shard savings.

Dus investeren in shared savings volgens Frans' model "105"

Anoniem

19 februari 2014

Mij lijkt dat deze reactie van een belanghebbende is. De STBN zet geboortecentra op, en wil daar gewoon goed geld aan verdienen. Niets vrije keus voor de vrouw wat hen betreft. En ook geen betere zorg, want de vrouwen hebben hier niets in te vertellen. Er wordt heel wat vergaderd daar bij die STBN, ipv geboortezorg te geven

Hans vd Berg (Attent kraamzorg)

23 februari 2014

Veel geld gaat er niet om in geboortezorg als je het vergelijkt met andere zorgsoorten; misschien nog wel minder dan 5% Harry. Integrale geboortezorg en bekostiging betekent voor de zorgverzekeraar automatisch dat er met minder partijen (1 aannemer) zaken wordt gedaan. Waarom dan moeilijk doen door de declaratiestroom om te draaien, Frans? Misschien zit de saving voor de zorgverzekeraar al in deze vereenvoudiging van declareren. Wat mij betreft dient de besparing door eficient en resultaatgericht werken terug te vloeien naar de zorg en vooral de client zelf. Met een goede aannemer en een goede verdeling krijgen de zorgverleners die het werk verrichten voldoende betaald. Zorg voor investering in innovatie voor datgene dat overblijft. En er blijft echt wel iets te verdelen over indien zorgtaken zo laag mogelijk in de zorgverlenershierarchie worden neergelegd.

Top