BLOG

Vecht voor mevrouw Steentjes

Vecht voor mevrouw Steentjes

Op 13 december 2013 krijgt mevrouw Steentjes te horen dat ze binnen 6 weken weg moet uit woon-zorgcomplex Meulenvelden in Didam. Ze is 89 en bijna blind. Gelukkig heeft ze haar nicht, haar enige familielid, die haar regelmatig bezoekt. Nu nog wel.

Want mevrouw Steentjes moet verhuizen naar Zeddam, dat is 11 kilometer verderop. Ze wil niet maar ze moet, net als 22 andere 80-plussers, ze heeft slechts een zorgzwaartepakket 2. Weg uit haar sociale omgeving, weg bij haar enige familielid.

Levensloopbestendig

Nog geen zes jaar eerder, op 22 februari 2008 sprak toenmalig minister Ab Klink bij de opening van datzelfde zorgcentrum de volgende woorden: "Het hele centrum van Didam is op de schop voor een levensloopbestendig woon-zorgcentrum waar iedereen kan blijven wonen. Het is grote winst dat een project als dit mensen in staat stelt zo lang mogelijk te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving."

Belofte gebroken

Wat is er toch gebeurd in die zes jaar? Waardoor breekt de politiek zo hard haar belofte en behandelt zij hulpbehoevende ouderen zo respectloos? Het antwoord van verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn is onthutsend: De hulpbehoevende ouderen zijn te duur.

Sluiting verzorgingshuizen

Deze kille rekenmeester sluit 800 verzorgingshuizen en laat 15.000 ouderen niet meer toe tot verpleeg- en verzorgingshuizen. Ijzingwekkende cijfers, zelfs voor degene die niet verder wil kijken. Maar wie dat wel doet ziet persoonlijke drama’s. Mensen die ons land hebben opgebouwd maar die ondanks hun hoge leeftijd geen rust noch menswaardigheid wordt gegund.

Participatiesamenleving

Het wordt ons verkocht onder de noemer ‘participatiesamenleving’, een hol begrip dat enkel dienst doet als verkooppraatje van de staatssecretaris. Maar is een leven lang hard werken niet voldoende participatie? En hoe kan mevrouw Steentjes blijven participeren als zij wordt weggerukt uit haar sociale omgeving? De eerste vraag is een retorische en het antwoord op de tweede is simpel: niet. Het gaat hier dan ook niet om participatie. Wie het woord ‘participatie’ opzoekt in het woordenboek van staatssecretaris Van Rijn vindt een pagina waarop veelvuldig zijn mantra staat te lezen: ‘Ouderen zijn te duur’.

'Ouderen zijn te duur’

‘Ouderen zijn te duur’. Als je het maar vaak genoeg zegt gaat iedereen het vanzelf geloven zo is de gedachte bij Van Rijn. In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland klopt dat, tenminste als je er vergeet bij te vertellen dat kinderen daar de zorgkosten van hun ouders voor hun rekening moeten nemen. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat een man die al veertig jaar geen contact meer met zijn vader had, negenduizend euro aan de stad Bremen moet betalen om de kosten te dekken die vader maakte in de drie jaar die hij in het verzorgingshuis doorbracht voor zijn dood.

De vraag is voor mij niet of ouderen te duur zijn. De vraag is wie we de rekening laten betalen. In een welvaartssamenleving draag je die kosten met zijn allen, in de participatiesamenleving van VVD en PvdA leg je de rekening bij de oudere of de kinderen. Geen probleem voor iedereen die goed bemiddeld is of kinderen heeft die het kunnen dragen. Die koopt uitmuntende zorg. Iedereen die de pech heeft die rekening niet te kunnen dragen kan thuis verpieteren en vereenzamen. Daarmee wordt de zorg geen cent goedkoper, wel selectiever en ontoegankelijker.

Handtekeningen

Sommigen nemen het heft in eigen handen. Zoals de bewoners van verzorgingstehuis Voornesteyn die bijna 7.000 handtekeningen ophaalden tegen de sluiting van hun huis. De directie van Careyn, waar Voornesteyn onderdeel van is, gaf niet thuis. In plaats van samen ten strijde te trekken met deze bewoners die participeerden in de ware betekenis van het woord legde men het hoofd in de schoot. ‘We kunnen niet anders, er wordt bezuinigd.’ Een reactie die symbool staat voor de houding van vele bobo’s die de zorg kent. Mee kletsen in het circuit over het inrichten van de participatiesamenleving maar opkomen voor de bewoners; ho maar.

Gevolgen beleid

Staatssecretaris Van Rijn heeft niets te vrezen. Het lijkt wel of zorgbestuurders zijn vergeten waarvoor zij zijn aangesteld. Zij zien toch als geen ander de desastreuze gevolgen van het beleid van staatssecretaris Van Rijn? Of zijn de gevolgen niet zichtbaar vanuit de ivoren toren? Dus hierbij mijn oproep aan alle bestuurders: verlaat die ivoren toren en praat met jullie bewoners en met jullie personeel. Want die laten ons veelvuldig weten dat de ouderenzorg met sprongen achteruit gaat. Loop voorop en laat staatssecretaris Van Rijn weten dat jullie mevrouw Steentjes en haar lotgenoten niet in de steek laten. Dat is een ereschuld die we hebben aan onze ouderen, toch?

Henk van Gerven
Kamerlid SP en oud-huisarts

20 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 februari 2014

T

Frank Conijn

19 februari 2014

Ik zou denken dat bijna blindheid een ZZP 3-indicatie vormt, maar dat maakt voor de praktijk niet uit. Het recht op een verzorgingshuisplaats is voor die indicatie namelijk ook afgeschaft, per 1-1-2014. En op de basale SP-opstelling in deze is ook verder weinig aan te merken. Sterker nog, hij wordt impliciet ondersteund door overheidsorganen.

Ik het het hier al vaker gemeld, maar rapporten/adviezen van het Sociaal-Cultureel Planbureau, de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, en de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur laten zien dat het kabinetsbeleid inzake ouderenzorg zal resulteren in een afkalving van die zorg.

Zeker in combinatie met het afgeschafte ZZP 3-recht. Waarbij gerealiseerd moet worden dat bij de indicatiestelling alleen gekeken wordt naar fysieke en cognitieve functies, niet naar sociale factoren als eenzaamheid. Tezamen met de overheveling per 1-1-2015 geeft die afschaffing een enorm stapelingseffect. En dan is het overhevelingsplan zelf ook nog eens gebrekkig.

Overheveling van de ouderenzorg is op zich goed, maar het zou qua uitvoering in een wezenlijk andere vorm gegoten moeten (de *gehele* ouderenzorg naar de *centrumgemeenten*), met een wezenlijk langer tijdspad en een niet-gekort startbudget. En het ZZP 3-recht zou hersteld moeten worden.

Dat alternatieve plan, dat voldoet aan de in de rapporten impliciet of expliciet gestelde voorwaarden, staat uitgewerkt op http://bit.ly/1d9FqjQ (eigen site).

Anoniem

19 februari 2014

Volledig eens met deze blog.
Wegkijken is zoooo 1933.

Breukink

20 februari 2014

Meneer van Gerven,
Andermans plannen bekritiseren en afkeuren is heel gemakkelijk, ik ben benieuwd naar uw oplossing? Ik zou het sterk vinden als u hier een pleidooi voor zou hebben gehouden. Het klinkt alsof u niets wil veranderen aan het beleid zoals het was.
Dan zit binnenkort een groot deel van Nederland in een verzorgingshuis, want we vergrijzen enorm. We zullen als wilden nieuwe verzorgingshuizen moeten bouwen om de vraag te kunnen beantwoorden. Dan nog niet te denken over de leegstand elders.
Ik ondersteun mensen inderdaad graag in hun eigen omgeving, thuis.
Geld uitgeven wat er niet is lijkt me niet heel verstandig. Dat hebben al genoeg mensen gedaan.

Hartelijke groet, een wijkverpleegkundige

Anoniem

20 februari 2014

Beste Henk,

meehuilen met de wolven in het bos; is wel erg makkelijk scoren!
Mijn moeder woont al 12 jaar in een verzorgingshuis met een ZZP 2, toen een normale situatie, inmiddels vinden we het gelukkig belachelijk dat deze doelgroep 3000 euro per maand AWBZ kosten gebruikt, terwijl ze aan zorg nauwelijks iets nodig hebben.
Instroom voor deze doelgroep is er dus gelukkig niet meer, dus loopt het huis leeg en zal gaan sluiten. Verhuizen is niet leuk, maar bijzonder logisch en ook wenselijk, wonen in een leeg huis is ook niet echt leuk!

tjark reininga

20 februari 2014

ter verdediging van de staatssecretaris wil ik inbrengen, dat het vooral de liberale ideologie van de VVD is, die hem de opdracht heeft gegeven zorg vooral betaalbaar te houden voor de Nederlanders die (nog) geen zorg nodig hebben, de belastingbetalers.

anderzijds moeten we niet vergeten dat de zelfde M. van Rijn die nu dit beleid maakt, onder genoemde Ab Klink tot de ambtelijke top van het ministerie van VWS behoorde. en dat is de periode dat de draai naar liberalisering van de zorg vorm kreeg.

Peter Koopman

20 februari 2014

Het is wel een droef verhaal. Mis echter in deze "casus" de huisarts en de wijkverpleegkundige als deskundigen met hun oordeel in deze. Ook de verantwoordelijkheid van de gemeente is niet zichtbaar. Overigens wat gebeurt er als mevrouw Steentjes weigert te verhuizen? Het verhaal is droef, maar onvolledig.

Bakker

20 februari 2014

Heer Conijn, is het u opgevallen dat u met termen strooit waar de gemiddeldecNederlander geen kaas van heeft gegeten? Dat is wat er mis is in NL. Geen mensen, maar termen.

TvZ

20 februari 2014

Het is een wijdverbreid misverstand dat de ouderenzorg in Nederland 'gratis' is. Vergelijking met andere landen gaat niet op. Het geld voor de AWBZ wordt heus niet op het ministerie verdiend. Als Nederlanders betalen we een fikse AWBZ-premie en de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen worden via de eigen bijdrage van hun inkomen en vermogen gestript tot op een karig zakgeldniveau.

Frank Conijn

20 februari 2014

@ Bakker:
Ik krijg v.w.b. mijn site juist complimenten van mensen zonder zorgeconomische achtergrond dat ik de zaken altijd zo begrijpelijk uitleg. Maar kennelijk zijn er toch nog een paar termen niet bekend. Ter verduidelijking: ZZP = zorgzwaartepakket (een term die Henk van Gerven ook al gebruikte), en cognitief = verstandelijk.

Mochten er nog meer zaken niet duidelijk zijn, dat verneem ik dat graag.

MEVIS

20 februari 2014

Ik ben voorstander van de uitgangspunten van het nieuwe beleid! Maar er is een gezonde dosis wantrouwen nodig, bij de de implementatie van dit nieuw-gewenste beleid.. Zeker wanneer er sprake moet zijn van HER-indiceren.

Aan het her-indiceren van gebruikers kleven ernstige morele en praktische bezwaren. Vooral wanneer alsdan blijkt,dat het nieuwe beleid, de weging van sociale en emotionele consequenties van gebruikers niet centraal stelt..

De samenleving, vooral onze ouderen, moeten hierop kunnen rekenen. Hier ligt een KERNTAAK voor bestuurders en belangenorganisaties.

Tenslotte: Hoezo is de ouderenzorg onbetaalbaar en waarom juist NU ("politici, op zoek naar bezuinigingen") De burger draagt op basis van de AWBZ een percentage van zijn bruto-loon af aan de overheid. Vervolgens betaalt de burger-gebruiker een eigen bijdrage, ter hoogte van zijn TOTALE inkomen, onder aftrek van zakgeld!.Hoe groot is dan nog het bedrag dat de overheid uit belastinginkomsten moet bijleggen? Hoezo "solidariteitsbeginsel"?


Kampen

21 februari 2014

Wat maakt dat mevrouw Steentjes niet kan blijven wonen in haar eigen omgeving als "huurder" van haar kamer.
Voorstel aan staatssecretaris van Rijn:
verzorgingshuizen transformeren tot een appartementcomplex voor "zorg en verzorging" met de mogelijkheid tot het afnemen van zorg.

macdaniel

23 februari 2014

Ik vind het jammer dat er geen overgangsmaatregelen mogelijk zijn. Nu moeten ouderen die niet meer gewend zijn om zelfstandig te wonen, het weer worden. Dat is voor niet alle ouderen even gemakkelijk. Bovendien zijn deze ouderen hun sociale netwerk en uitjes kwijt. In de nieuwe situatie moeten ze opeens weer in een gewoon appartement gaan wonen wat ze helemaal niet meer gewend zijn. Dit gaat problemen opleveren. Zeker als ze maar 2 uur huishoudelijke hulp krijgen. Die geen boodschappen mag doen. Dit wordt voor de thuiszorg een opgave om deze ouderen goed op te vangen in hun nieuwe leefomgeving..als dat maar geen brandjes blussen wordt....
Op naar de uitdaging! Een wijkverpleegster.

van der Leest

23 februari 2014

Zoals Kampen ook al zegt, mw. Steentjes zou gewoon haar kamer moeten kunnen huren in het kader van scheiden van wonen en zorg in zorgcentra. De toekomst is aan zorgarrangamenten.

Van Dijk

24 februari 2014

Ik ben benieuwd hoe het nu met Mw. steentjes is? Waar woont ze nu? Wat is er gebeurt? Hoe gaan de zaken nu? Graag een Update voor februari 2014

Benedick

1 maart 2014

Ze zijn zo gewend aan liegen, dat ze in hun eigen leugens geloven. Tunnelvisie......
Wat ben ik dankbaar dat mijn moeder die in 2012 overleed dit niet meer hoeft mee te maken. Wanneer komen de Nederlanders eens massaal in opstand. Mopperen, oh ja, maar als er een demonstratie is, komen er maar heel weinig mensen.
Kom op NL, gooi de boel plat! Stem SP!

Noordeloos

1 maart 2014

Laat nieuwe regels als het niet anders kan voor nieuwe gevallen gelden. Ga mensen niet steeds verhuizen.

HR.R.Uitterlinden

2 maart 2014

Nu speculeren is dit dan wel,maar zo ga je toch niet om met de ouderen,lijkt wel een uitroeiingsslag,(sorry) schaam me diep voor al die regerende gevoelloze lui,verdomme
die mensen hebben meer mee gemaakt als wie dan ook,
nederland ook weer mede opgebouwd,en dan is dit hun dank? Want men wordt te duur,schei toch uit,deden jullie maar eens minder en het juiste voorbeeld geven,geplukt wordt men alle kanten, en dan vraagt men in te leveren,
men heeft niet te vragen of te willen,jullie bepalen en
wij betalen het zwaar gelag,nu zoals men van de week al
schreef die echte ministers zoals vadertje drees-cals-luns etc,die zouden ff terug mogen komen,en de puinzooi,
ruimen en jullie op de feiten wijzen,meedraaien (verplicht!),
bij voedselbanken-verpleeghuizen- afein noem maar op!

Beckers

3 maart 2014

Uw beleid wordt verdedigd met een ideologie van 'participatie' en 'te duur', die slechts betekent dat de welvaart voor de sterken overeind blijft. Waarom zegt u niet, 'los het zelf maar op', En wie worden er per jaar nog steeds rijker?

Anoniem

21 maart 2014

Het moet niet gekker worden , jaren betalen deze ouderen premies voor hun oude dag en zijn ze die leeftijd dat ze hulp nodig hebben worden ze behandeld als vuil en daarbij wordt er moeilijk gedaan over een indicatie, over mantelzorg waar maar eens heel simpel over gedacht wordt dat kinderen dat maar eens heel makkelijk op zich nemen ,alsof dat zo maar even kan. Alsof die allemaal zo maar in de mogelijkheid zijn dat ze dat kunnen? Niet dus, ja ik weet het wel , ik heb het zelf gehad , helemaal over de kop gegaan , mentaal ,financieel en lichamelijk omdat er maar van uit gegaan wordt dat dat door familie opgelost kan worden.Zeker omdat ik zelf ziek ben en de middelen niet heb om iedere keer 40km te rijden voor het doen van boodschappen etc. En dan krijg je nog de kosten die ouderen moeten betalen aan thuishulp en zorg aan huis , echt stuitend hoe dat uitgemolken word, ja en dat zonder met de ogen te knipperen omdat ze weten dat die mensen er afhankelijk van zijn. Hoezo betalen deze mensen dan al die jaren premie?? De gasten die daar in hun torentjes zitten die kunnen straks makkelijk de kosten ophoesten maar hoe moeten mensen dat doen die zelf bijna niks hebben , en dan hoor ik al mensen zeggen, je betaald naar inkomen,. ja dat zal best maar de premie van ziekenfonds etc ,boodschappen en al die dingen meer moet ook betaald worden, er zijn dus genoeg ouderen die na al die jaren hard werken op een houtje moeten bijten en dat vind ik echt schandalig.

Top