BLOG

Doodzonde dat de zorg zo bescheiden is

Doodzonde dat de zorg zo bescheiden is

Juist in tijden van bezuiniging is het van levensbelang dat zorginstellingen aan marketing doen. Doen ze dat niet, roepen ze uiteindelijk alleen maar nieuwe bezuinigingen over zich af. Marketing is geen kostenpost, maar een noodzakelijke investering.

Marketing raakt het hart van de dienstverlening. Via marketing maak je als zorginstelling duidelijk wat je te bieden hebt.  Het is doodzonde dat de zorg in Nederland zo intens bescheiden is. Instellingen zouden veel meer moeten laten zien wat ze in huis hebben.  De meeste instellingen zijn zich daar niet bewust van.  Er heerst in ons land van oudsher geen cultuur van verantwoording afleggen.  Nog wel financieel, de cijfers worden keurig gepresenteerd, maar de verantwoording naar de afnemers, de patiënten en cliënten, laat nog veel te vaak te wensen over. 

Marktwerking

Patiënten en cliënten hebben met de toenemende marktwerking steeds meer te kiezen. Instellingen die zich daar niet van bewust zijn en  laten kansen liggen. Marketing kan de brug slaan.  Dat is niet hetzelfde als reclame en sales. Het gaat niet om dure campagnes. Wel om de verbinding tussen aanbod en afnemers. Neem nou een ziekenhuis dat investeert in nieuwe apparatuur die de kwaliteit van zorg beter maakt. Dit heeft een positief effect op de waardering van patiënten, maar dan moeten die patiënten dat wel weten. Veel te veel ziekenhuizen houden deze investeringen te veel verstopt binnen de muren van hun instelling. 

Goede marketing

Laat dus als zorginstelling zien wat u doet, voor wie u het doet en wees duidelijk over uw meerwaarde. Dat speelt op microniveau, in de spreekkamer van de arts of behandelaar. Die worden nog te vaak afgerekend op hun vriendelijkheid. Ze kunnen nog zo kundig zijn, ze worden afgerekend op hun humeur van de dag als ze niet heel duidelijk vertellen wat ze doen en waarom ze het doen.  Goede marketing bestaat eruit dat dat artsen en andere zorgaanbieders heel duidelijk vertellen over hun afwegingen, zodat  een patiënt of cliënt weet waar de expertise ligt en wat hij kan verwachten.  Deze expertise zit nog veel te veel verstopt in de zorg.

Maatschappelijke productiviteit

Ook op macroniveau speelt de marketing een grote rol. Als zorginstellingen niet aan politiek en publiek duidelijk kunnen maken welke zorg ze hoe en waarom leveren, blijft de zorg een kostenpost waarin gesneden kan worden. En dat terwijl het zo belangrijk is de zorg als een investering in maatschappelijke productiviteit te zien.

Theo Poiesz

Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management (focus Marketing) verbonden aan TiasNimbas Business School, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. De zorg-leerstoel wordt gefinancierd door ActiZ.
Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame en hoogleraar Marketing, de beide laatste parttime. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.
Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Zijn belangstelling is breed en betreft thema’s als strategie, marketing, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema’s probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Ook gaat hij na hoe inzichten uit theorie en praktijk te combineren zijn. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

24 februari 2014

Patiënten en cliënten hebben met de toenemende marktwerking steeds meer te kiezen? Wat een onzin...
Als Rupsje Nooit Genoeg, de Overheid, volledig de zorg beheerst valt er weinig te kiezen, het geld van de burger is opgeslokt.
Geen idee waar deze heer de laatste tijd heeft uitgehangen...

Ferreira

24 februari 2014

Doe mij maar de installing dat zich bezig houdt met zorg ipv reclame. Een patiënt is een mens, zijn ziekte is geen product en gezondheid is niet te koop. Overigens: de VS is een goed voorbeeld van marktwerking. En deze marktwerking leidt tot duurdere en slechtere zorg.

Doe mij maar een goede dokter ipv een dure machine waarvan de effectiviteit niet helemaal is bewezen.

Doe mij maar zorg dat toegankelijk is voor iedereen en zorginstellingen waar medewerkers tot hun recht komen ipv uitgebrand worden in het kader van productie draaien.

Helaas is dat niet een van de opties in Nederland.

Swagerman

24 februari 2014

15 jaar gezocht naar goede zorg thuis ivm mijn ziekte MS

Van de ene ellende in de andere terecht gekomen met al die geldslurpende zorg in natura bedrijven..Die ook nog eens geen maatwerk leveren en je belasten ipv ontlasten.
Men noemt het : professionals

Nu regel ik het zelf met een PGB en ervaar ik eindelijk hoe zorg ook kan zijn. Maatwerk en geleverd door mensen die echt bij mij passen.
Ik voer de regie en mijn PGB uurtarief past 3 x (!) in een zorg in natura uurtarief.
Nee, ik werk niet met bemiddelingsbureaus, dus bij mij zul je geen fraude aantreffen.

Maar begin 2015 raak ik waarschijnlijk mijn pgb kwijt.

Dus keuzevrijheid? nee , dat is helaas niet mijn ervaring als mens met een levenslange zorgvraag..
Ook in de medische zorg rond mijn ziekte sta ik er alleen voor. Ik zou bijv. gebaat zijn bij 1 team. Maar ik moet voor iedere klacht als gevolg van mijn ziekte ergens anders wezen
Samenwerking tussen de diverse disciplines is al helemaal teveel gevraagd.
En daar komt bij dat er ook niets voor mijn vorm van MS is. Maar investeren in meer onderzoek is niet interessant. Ook weer die markt!
Er zijn te weinig mensen die aan MS lijden.

Hulpmiddelen die mij heel goed zouden kunnen helpen ivm mijn handicaps als gevolg van mijn ziekte, die zou ik simpelweg nooit kunnen betalen van mijn inkomen op bestaansminimum.

Zoveel strijd binnen de WMO om alleen al de juiste rolstoel. daar wordt geen mens gelukkig van. Heb zelfs een keer voor een hoger beroep gemoeten. Nooit gedacht dat ik zoiets zou moeten meemaken.


Ik zie al die jaren aan hoeveel gemeenschaps gelden er zinloos, over mijn zieke rug niet bij mij terecht te komen,
maar op die zelfde markt waar mijnheer hierover schrijft.

Het is geen leven. Je hebt geen leven. Je bent er voor de zorgmarkt. En die markt is er niet voor mij.

Esther Nieuwenhuizen

24 februari 2014

Geheel eens met de hoogleraar dat het duiden van meerwaarde van essentieel belang is.

Zowel op microniveau als macroniveau. Zeker. En binnen de regionale keten ook wel op mesoniveau. Of dit fenomeen nu zo zeer marketing moet heten weet ik niet, omdat het wellicht de normaalste zaak van de wereld is dat de professional zich op een voor de client/burger aansprekende wijze weet te verantwoorden.
Ook dat bestuur en management zorg en dienstverlening qua inzet en beoogd effect en meerwaarde weet te legitimeren en verkopen naar burger en samenleving.

Maar helaas is het hier afgelopen decennia niet zo van gekomen; alle collectieve- en aanbodgerichte initiatieven ten spijt. Maatschappelijke belangen in relatie tot de individuele burger en vice versa zijn in de presentatie en verantwoording vaak over het hoofd gezien.

Hoewel gezegd moet worden dat communicatie en marketing echt wel terrein wint in de zorg. Maar hopelijk heeft/krijgt marketing dan wel de nodige inhoudelijke en bedrijfsmatige diepgang, anders is/wordt een nietszeggende en geldverslindende bezigheid.

Mitrasing

24 februari 2014

Op macroniveau maar ook op micro en mesoniveau bepaalt maar één ding de zorg: geld.
De markt kan zelf niet vaststellen wat goede zorg is, ze kan er wel voor zorgen dat het nog net even goedkoper kan. Je hoort het de gemeenteambtenaar die ouderenzorg in zijn portefeuille krijgt met gevoel voor marketing al zeggen: ‘Met iets minder wasbeurten en toiletbezoek en met het verbeteren van de kwaliteit van de 12-uurs luiers hebben we een flinke slag kunnen maken. Een absolute win-winsituatie.’(met dank aan Carin Wevers)

van Minnen

25 februari 2014

Ruim 40 jaar werkzaam in de zorg en ik zie dat de marktwerking die ingezet is NIET werkt! Alleen maar meer kosten gemaakt en dure 'overhead' en vele managers die vooral uitblinken in 'mismanagement' en bedrijven naar de gallemiese helpen. Alleen maar korte termijn beleid voeren, veel 'grond'personeel ontslaan en denken dat dit de zorg goedkope maakt! En nu nog meer geld uitgeven voor marketing, laat me niet lachen, ook dit gaat niet werken. Ik ben nu al meer bezig met mijn administratieve zooi, die blijkbaar moet om enige financiering te kunnen krijgen, maar de patient/client? Ach gut die hebben we ook nog!

Otto Reuchlin

25 februari 2014

Opmerkelijk. Poiesz heeft het over de bescheiden zorg waar zo veel op bezuinigd wordt. Ik heb het over de 'obese' zorgindustrie die maar groeit en groeit, en inmiddels verreweg de grootste economische sector van Nederland is. Wie heeft gelijk? http://www.skipr.nl/blogs/id1754-red-de-zorg-van-morbide-obesitas-bezuinig-30-procent.html

tjark reininga

25 februari 2014

Prof Poiesz heeft zeker een punt, dat zorgaanbieders beter kunnen uitdragen wat zij hun cliënten en patiënten te bieden hebben. en, voeg ik daar aan toe, wat zij daarmee de samenleving te bieden hebben en vooral de mensen die hun aanbod (nog) niet nodig hebben, de belastingbetalers. want die laatsten zien vooral, mede door de manier waarop de overheid zich verantwoordt, het prijskaartje. en er zijn partijen die er alleen op uit zijn dat prijskaartje voor de belastingbetalers zo laag mogelijk te houden. dat dit tot kosten elders leidt, die dezen anders zullen moeten betalen, wordt gemakshalve buiten het politieke debat gehouden.

maar hij kiest op zijn minst een ongelukkige term, 'marketing', om dit te duiden. het staat er niet los van, maar ik denk dat de zorgaanbieders vooral transparanter moeten handelen. marketinginstrumenten zijn daarbij een hulpmiddel, maar alleen ontoereikend om het gewenste effect te bereiken.

de Vries

25 februari 2014

Gezondheid kost geld. Marketing is totaal overbodig en een extra kostenpost er boven op. De economen en hun bedenksels hebben geen meerwaarde voor de gezondheid sinds men begin deze eeuw de fatale beslissing heeft genomen tot stelselwijziging en het 'marktdenken'.

Kijk even naar Facebook en whatsapp en je ziet de konsekwentie van het marktdenken in de zorg. Overname na overname in plaats van 'gezonde concurrentie' wat de bedoeling was. En de sterkste, de winnaar, implodeert en je mooie ondernemende ziekenhuis wordt uiteindelijk woestijnzand. Dit telt: 'vertrouwen'. De rest is economische bla bla waar uw blinde darm niet van opknapt. Healthcare volgens marktkramer Loek Winter versie 2.0. Gewetenloze geldklopperij voor het ego en de macht. 2014. Pfff

Rost van T

25 februari 2014

Zo eens met Theo Poiesz! Helaas blijkt (dat is ook te lezen in de reacties) dat veel mensen in de zorg (en daarbuiten ook trouwens) 'Marketing' associëren met reclame. Maar 'Marketing' is niet het verspreiden van 'folders' of het plaatsen van een 'billboard'. Het is laten zien wat je meerwaarde is! En goed luisteren naar je klant (lees patiënt). Eigenlijk iets heel normaals, wat de bakker en de groenteboer ook doen, en ja, de Unilevers van deze wereld ook. We moeten als marketeers dus nog duidelijk maken wat ons vak inhoudt. Het zal nog wel heel wat tongen los maken, maar dat Marketing een must is, lijkt me helder!

Mitrasing

25 februari 2014

Beste reclame voor een instelling of arts zijn wrs nog steeds de patiënten zélf, hun familieleden of de huisartsen die ervaring hebben met die instellingen.
Kan geen enkel marketingstrategie tegen op: dat is verspilling van zorggelden....

Peters

26 februari 2014

Ook al is de zorgsector een gereguleerde markt met een behoefte die niet vrijwillig ontstaat, toch kan marketing veel betekenen in de zorg. Positioneren, keuzes maken in portfolio, je domein duidelijk afbakenen helpt je de beperkte budgetten en fte te steken in de juiste zaken. Onderscheidend vermogen en het identificeren van teleurstellingsmomenten stimuleert tot een hoger niveau van dienstverlening. Marketing in de zorg is geen reclame, maar een kritische scan van je eigen positie en een boeiende ontdekkingstocht naar de reis van de patiënt.

Cense

10 maart 2014

Complexe zaken tot trivialiserende cijfertjes en/of reclamekreten reduceren biedt geen zinvolle handvaten. In een wereld die zo functioneert wordt wantrouwen de verstandigste levenshouding. De vicieuze cirkel die zo is ontstaan moet juist teruggedraaid worden in plaats van verder aangezwengeld.
Leve de zorg die nog verstand en ethiek laat domineren over lulkoek.

Top