Tech

Zelfmanagement is een toverwoord

Zelfmanagement is een toverwoord

Terwijl ik ontwikkelingen binnen de zorg-ICT al jaren op de voet volg vanuit mijn betrokkenheid bij Zorg & ICT, betrap ik mijzelf erop dat het me steeds meer persoonlijk interesseert. Krijg ik straks nog wel de zorg die ik nodig heb? En wat kan ik allemaal doen om mijn gezondheid in de gaten te houden?

De uitdagingen waarmee de zorg - en daarmee wij allemaal - te maken heeft zijn niet mis. De vergrijzing zorgt ervoor dat de zorgkosten stijgen. Daarbij dreigt er een aanzienlijk tekort aan zorgprofessionals. Dus ook een tekort aan handen aan het bed. Maar de vraag is ook: wil de moderne cliënt nog wel de handen aan het bed? Of moeten we denken aan een heel ander type zorg?

Eigen regie

Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik veel liever de regie zoveel mogelijk in eigen handen houd. Zelfmanagement blijkt een toverwoord. Zelf zo zelfstandig mogelijk blijven en controle houden over de situatie: fantastisch! Innovatieve oplossingen die hierbij helpen schieten als  paddenstoelen uit de grond. Zoals apps die je helpen je medicijnen op tijd in te nemen of je updates geven over de groei en ontwikkeling van je kind. En medische zelftests, waarmee je thuis kunt testen op verschillende lichaamsstoffen zoals urine, bloed en speeksel. Als de uitslag positief is, kun je via een dienst als de U-herhaalservice direct medicatie bestellen via de zorgportal van de eigen zorgverlener. Handig! Toch blijken we in Nederland nog amper te kiezen voor zelfmanagement. Zo doet slechts 6 procent van de Nederlanders wel eens een zelftest op het internet. Een herinnering instellen op de telefoon voor het innemen van medicijnen doet slechts 2 procent.

Acceptatie

De zorgmarkt is voortdurend in beweging, in mijn beleving meer dan welke markt dan ook. Maar waarom duurt het dan zo lang voordat zelfmanagement volledig is geaccepteerd? Dan heb ik het over zowel patiënten als zorgprofessionals. Komt het door de artsen die hier wat terughoudender in staan? Misschien is de kwaliteit en veiligheid van de patiënt nog te onderbelicht? Of ontbreekt er een goed plan en onderbouwde visie vanuit het ministerie om zelfmanagement structureel te bevorderen?

Ik pleit voor meer zeggenschap over mijn eigen zorg! Ik wil zelf achterhalen hoe mijn gezondheid ervoor staat zodat ik, als dat nodig is, maatregelen kan nemen. Zelf heb ik, evenals bijna een half miljard mensen wereldwijd, de 'Moet ik naar de dokter?'-app op mijn telefoon staan. Maar waarom is het dan toch nog niet mogelijk om, als het antwoord van mijn app 'ja' is, mijn afspraak met de huisarts digitaal te regelen? Hoe lang moet ik nog voor elk 'dingetje' naar de huisarts? Misschien toch mijn huisarts persoonlijk uitnodigen voor een bezoek aan de beurs..?

Audrey Wilschut
Marktmanager Zorg bij VNU Exhibitions.

Audrey is verantwoordelijk voor diverse vakbeurzen waaronder Zorg & ICT. Zorg & ICT vindt plaats van dinsdag 25 t/m donderdag 27 maart in Jaarbeurs Utrecht.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

27 februari 2014

Op zich is er niets mis mee als mensen zichzelf thuis testen maar dan moeten het ook kwalitatief goede testen zijn. Veel van deze testen die je online kunt kopen zijn dat niet. Zou betekenen dat u zich zou laten behandelen voor iets wat u niet heeft of juist fout geruststellen.
Zie nog steeds veel mensen in de praktijk die zich gerust laten stellen door een de uitslagen van een polsbloeddrukmeter terwijl die harstikke onbetrouwbaar zijn. Goed alternatief is ze als huisarts een betrouwbare geautomatiseerde meter te leen geven. Werkt prima.
Tav dat het niet zo hard van stapel loopt heeft nog andere redenen: daar zijn ook verscheiden publicaties over verschenen. Meestal onder de term “self management paradox” en “self care paradox”.
Last but not least: huidige financiering zorgstelsel is amper stimulerend voor innovaties. Maken méér mensen gebruik van een e-consult betekent dit nog geen reductie in aantal normale consulten. Gevolg: budgetoverschrijding, gevolg: korting opgelegd door de minister.
Meerwerk wordt afgestraft dus waarom zou je meerwerk leveren?

Verheul

27 februari 2014

Het is slechts een kwestie van tijd. Bij dit soort ontwikkelingen lijkt het lang te duren en dan is het plotseling, juist als je het niet meer verwacht, een feit. Er zijn op dit moment heel veel innovaties in voorbereiding. Binnen 10 jaar worden die massaal ingevoerd en is ons zelfmanagement een feit.

Bos

28 februari 2014

Meer zelfmanagement, meer zelfredzaamheid. Maar hoe? Een interessante vraag waar de maatschappij nog lang niet uit is. Het vraagt om samenwerking, nieuwe initiatieven, een andere manier van denken ook. Binnen de drogisterijbranche zijn wij al enige tijd bezig met samenwerkingen met partijen uit de zorgsector om te kijken hoe zelfzorg (en de drogist) de rol kan vervullen van nuldelijns schakel in de gezondheidszorg. Denk aan ondersteuning van de consument bij de vraag ‘wanneer zelfzorg en wanneer naar de huisarts’. Of hulp bij het melden van bijwerkingen i.s.m. Lareb, voorlichtingscampagnes e.d. Het thema zelfzorg staat ook centraal op ons zelfzorgcongres komende maandag. Zorgprofessionals, handel en industrie ontmoeten elkaar daar om te komen tot concrete ideeën over hoe zelfmanagement in de praktijk goed zou kunnen functioneren en wat daarvoor de randvoorwaarden zijn. We informeren u na afloop graag over de uitkomsten van dit congres als u daar interesse in heeft. Meer informatie over het congres vindt u op www.zelfzorgcongres2014.nl

de Jonge

28 februari 2014

Waarom wordt zelfmanagement verengt tot ICT? Zeg ik als blinde kip ploeterend op mijn IPad. Poging 4 vandaag en dat omdat ik me heel fit voe.
Er zijn zoveel meer mogelijkheden om 'eerste en vaste medewerker te zijn in eigen hulpteam'. Hier spreekt iemand die al heel lang alert is op co-creatie teneinde niet als voetbal centraal in de zorg te belanden. De actieve patiënt heeft de wind nog niet mee, maar als je eigenwijs je eigen zelfregie uitvoert en de juiste bondgenoten zoekt is er wel door te ploeteren. Zie het als topsport: de pioniers hebben het in elke cultuurverandering zwaar. Want dat is het: een 180 graden draai in zorgland. Moet je niet in blauwdrukken dichttimmeren, maar in de veelkleurige
praktijk van mensen durven volgen. Het is dus veel meer dan een technisch standaard-grapje.

Van Randen

2 maart 2014

Topvolleyballer Bas van de Goor, die lijdt aan hij diabetes type 1: 'De kern van zelfmanagement is dat de behandelteams moeten gaan discrimineren, oftewel onderscheid maken, zorg op maat. Het doel als vertrekpunt zou wat mij betreft niet moeten zijn goede bloedsuikers, maar een leuk leven. De vraag die daarbij hoort is: Wat is een leuk leven en hoe kunnen goede bloedsuikers daarbij helpen? Dan start het hele team gemotiveerd aan de samenwerking. De patiënt weet dat hij op bepaalde momenten hulp kan aanvragen en het behandelteam blijft betrokken bij de ondersteuning.' Lees meer over zelfmanagement; http://www.overmanagement.nl/?m=news&f=detail&id=64611

Top