HRM

Aantal patiënten per verpleegkundige doet er toe

Aantal patiënten per verpleegkundige doet er toe

Regelmatig krijg ik de vraag hoeveel verpleegkundigen nodig zijn op een ziekenhuisafdeling om goede zorg te bieden en overlijden door onnodige fouten te voorkomen. Tot nu toe kon ik alleen naar Amerikaans onderzoek verwijzen. Maar nu is er dan toch ook de Europese studie RN4CAST.

Aan deze studie, waaraan ook 23 Nederlandse ziekenhuizen hebben meegewerkt, blijkt dat het opleidingsniveau en de verhouding patiënt-verpleegkundige geassocieerd zijn met mortaliteit van patiënten.

Stijging van mortaliteit

De resultaten van de deze studie laten zien dat de het aantal patiënten per verpleegkundige en de werkomgeving er toe doen! Elke patiënt extra per verpleegkundige zorgt voor een stijging van de mortaliteit. Daarnaast bevestigt het onderzoek het belang van een goede werkomgeving met voldoende competente verpleegkundigen. Verloop neemt af als verpleegkundige zich gezien voelt, goede samenwerking met de arts heeft en invloed kan uitoefenen op het beleid van het ziekenhuis. Dit wisten we wel, maar konden het nog niet hard maken. Met de uitkomsten van dit onderzoek lukt dit nu ook. En is het van belang dat bestuurders, managers, zorgverzekeraars, inspectie en anderen dit ook beseffen. Verpleegkundigen doen er toe.

Voor V&VN is het de bevestiging dat we met onze inspanningen voor het verbeteren van de verpleegkundige positie en het verpleegkundig leiderschap op de goede weg zijn. Ook met onze inzet voor het versterken en ondersteunen van de Verpleegkundige AdviesRaden (VAR) zijn we op de goede weg; alles gericht op het  versterken van participatie van verpleegkundigen in beleid.

Maak serieus werk van beleid

Ik roep dan ook alle zorginstellingen op serieus werk te maken van beleid voor versterking van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen in hun instelling. Echt, de zorg wordt beter als instellingen verpleegkundigen en verzorgenden carrièremogelijkheden bieden, deel laten nemen aan beleidsbeslissingen. Durf het aan een bestuurder met een verpleegkundige achtergrond te selecteren.

Ons Excellente Zorg-programma biedt een mooi fundament voor het versterken van de verpleegkundige zorg. Het nieuwe beroepsprofiel verpleegkundige is meer dan bruikbaar voor het in positie brengen van de hoogopgeleide verpleegkundigen.

RN4Cast benadrukt opnieuw dat, wanneer de kwaliteiten van verpleegkundigen op HBO-niveau niet optimaal worden benut,  de kans op burnout wordt vergroot. En verpleegkundigen willen dan eerder het ziekenhuis en het vak verlaten. Zover wil ik het niet laten komen. U ongetwijfeld ook niet.

Henk Bakker
voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

4 maart 2014

Prima reactie van de voorzitter van VenVn op dit breed Europees onderzoek. Dit onderzoek was op klinische zorg in ziekenhuizen gericht. Naar mijn stellige overtuiging zou onderzoek in de verpleegkundige zorg aan huis of in verpleeghuizen eenzelfde resultaat opleveren. Ook de kwaliteit van verpleegkundige zorg in de geestelijke gezondheidszorg kan worden gerelateerd aan deskundigheidsniveau en careload. In deze branche is ook sprake van levensbedreigende kwalen (depressie bijvoorbeeld). Er moet nog veel onderzoek gedaan worden om systeemverantwoordelijken te overtuigen van dat wat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten reeds vermoeden: verpleegkundige zorg is van vitaal belang!

Top