Tech

Dokter kunt u mijn dossier even uploaden naar mijn PGD?

Dokter kunt u mijn dossier even uploaden naar mijn PGD?

In 2008 begon Nederland vol goede moed met de invoering van het landelijk EPD. Daarnaast waren er initiatieven als Google Health. Dit initiatief is voortijdig gestrand.

De pogingen om de patiënt toegang geven tot zijn medische gegevens middels een PGD kwamen toen te vroeg. Is het nu, anno 2014, wel tijd voor het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD)? Op de recente HIMSS in Orlando was het PGD in ieder geval nadrukkelijk aanwezig.

Succesvoorbeelden

Op de Microsoft-stand waren verschillende use cases bijeen gebracht van Amerikaanse ziekenhuizen die met HealthVault werken, waaronder Mayo Clinics en Cleveland Clinic. Bij de IHE-stand waren naast de bekende koppelingen op HL7-niveau ook voorbeelden van het up- en downloaden naar een eigen platform. (IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, is een internationaal en wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector opgericht in 1998 in de VS.) Ook bij Cerner, een van de grotere spelers in de VS naast GE, McKesson HBOC en Epic, waren er werkende voorbeelden van de up- en download naar het PGD, in de VS aangeduid als Personal Health Record (PHR).

Eigen portaal

Op de stands van McKesson, Chipsoft, EPIC en Soarian werd vooral de toegang tot het eigen portaal gedemonstreerd. Let wel: dit is nog geen upload naar ‘mijn eigen PGD’. Bij Epic en Chipsoft werd aangegeven dat er via een standaard HL7-koppeling of via Continuity of Care Document (CCD)/ Continuity of Care Record (CCR) een upload kan plaatsvinden. Dit werd echter niet gedemonstreerd. Op de McKesson-stand kregen wij alleen de Amerikaanse versie te zien van de software, hetgeen voor Nederland weinig relevant is. De Soarian-demo beperkte zich tot een klassieke ZIS-demo (aanmelden, afspreken en ordenen); de dossierfunctionaliteit kwam echter niet aan bod.

Friesland als koploper

In Nederland neemt Friesland voorlopig het voortouw met de invoering van een PGD voor de gehele Friese bevolking. Instellingen, thuiszorg en zorgverzekeraar De Friesland werken hieraan. Het Friese PGD gaat draaien op het Microsoft HealthVault Platform en start met de mammacare. Elders zetten de NHS in Engeland en de Europese Commissie zwaar in op e-health. Ook in Zweden zet de overheid in op Microsoft Healthvault als nationaal PGD-platform.

Zorgverleners aan zet

Is de tijd daarmee rijp voor een PGD? Wij denken van wel. De vraag aan leveranciers op de HIMSS om werkende tools om het PGD te voeden te demonstreren werd veelvuldig succesvol beantwoord. Nu zijn zorginstellingen aan zet om de medische gegevens aan hun patiënten beschikbaar te stellen. Zij zullen dit echter vooral pas gaan doen als wij met z’n allen op grote schaal vragen: “dokter, kunt u mijn medisch dossier even uploaden?”

Gert Jan Dijkmans van Gunst 
Directeur bij SQwin, het bureau voor werkinnovatie in de zorg. Met een delegatie van o.a. (academische) ziekenhuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg,  apothekers en verzekeraars bezocht hij de HIMSS 2014 in Orlando.

---

Van 22 tot en met 27 februari 2014 vond de HIMSS 2014 plaats in Orlando. HIMSS is wereldwijd de grootste conferentie en beurs op het gebied van ICT en Healthcare. Skipr was dit jaar exclusief aanwezig bij de HIMSS. Wij bieden u de mogelijkheid om op vrijdagmiddag 4 april 2014 van 16.00 tot 19.00 uur in Houten de Skipr HIMSS highlights bij te wonen. Schrijf u nu in. Let op, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Kremer

11 maart 2014

Mooi overzicht Gert Jan.
Dat PGD gaat er komen, maar de vraag is wanneer en hoe.
Zelf zijn we vanuit de Radboud al een tijd aan het pionieren met MijnZorgnet.nl, een platform dat nu volledig gericht is op PGD's.
De nadruk ligt vooral op het gebruik door patiënten en zorgverleners in projecten, en nog niet zo op koppelingen. Voorlopig alleen met downloaden en uploaden van bestanden en de communicatie erover.
Ervaringen zijn goed, al moeten zorgverleners nog wel wennen aan het feit dat ze werken vanuit de omgeving van de patient en niet vanuit hun eigen omgeving.
Ik zal binnenkort die ervaringen eens opschrijven, maar kijk ook maar alvast eens op YouTube voor ervaringen van een Parkinson patient met dit platform. Toch wel indrukwekkend. http://www.youtube.com/watch?v=o3YIf0NN6hI

Mookhram

11 maart 2014

PGD's en Portalen blijken weinig meerwaarde te hebben. Wanneer leert men nu eindelijk dat de patient iets moet willen alvorens dit op de markt te brengen. Daarnaast blijken de ICT-producten vaak ook nog niet eens fatsoenlijk funktioneel ontwikkeld, noch vanuit het perspectief van de patient , noch vanuit het perspektief van de diverse hulpverleners. PGD: vooral voor ICT-mensen en niet voor de realiteit. Het gaat om doelgerichte functionaliteit en niet om allesomvattende systemen. Werkt niet en zal ook nooit werken.

van Ierland

11 maart 2014

Het is inderdaad waar dat veel van de PGD systemen nu vanuit een ICT focus opgezet zijn, maar bij de diverse pilots die nu opgezet worden rond het PGD staat de gebruiker centraal. We gebruiken deze pilots juist om te bepalen wat de meerwaarde van een PGD voor specifieke patiënt groepen kan zijn en hoe we hen daar optimaal toegang toe kunnen geven. Zitten wachten heeft geen zin, we beseffen allemaal dat we het PGD serieus moeten nemen, het is echt niet langer aleen maar een ICT speeltje.

Markerink

19 maart 2014

Was het er al maar, mijn man heeft vorige week twee andere longen gekregen. Dan hoef ik tenminste niet alles tien keer te vertellen.

Top