BLOG

Preventie: toverwoord of tactiek

Preventie: toverwoord of tactiek

Onlangs was in het nieuws dat voor de helft van alle medische behandelingen geen bewijs is dat het effect heeft. En dat ook niet altijd bewezen kan worden of het de patiënt gezondheidswinst oplevert. Gezondheidswinst. Een mooie term. Maar wat is het eigenlijk?

Om dat begrip body te geven, is het goed om de definitie nader te bekijken. Alleen, het gekke is dat er geen eenduidige definitie is. Woordenboek, internet of wat en waar ook… Het wordt overgelaten aan het individu, de eigen perceptie en de lading die een ieder er aan geeft. De meeste uitleggen van het begrip winst hebben het over opbrengst, financieel gewin en beloning. Geld dus. Wat blijft er onder de streep over. Plussen en minnen.

Gezonder leven

Volgens GGD Nederland is er meer dan voldoende gezondheidswinst te halen, door burgers op allerlei manieren te stimuleren om gezonder te leven. Door te zorgen voor de juiste informatie, doorverwijzing, vroegtijdige signalering, bekendheid, samenwerking, laagdrempeligheid, maar ook financieel. 

Ons zorgstelsel is goed, maar duur. Die kosten nemen alleen maar toe. Het besef daarentegen ook, dat als de buurvrouw rookt, er meebetaald wordt aan die extra zorgkosten. Of dat de collega die ongezond eet en een medische behandeling ondergaat, de ander dat ook geld kost. Alcohol en roken zijn verantwoordelijk voor bijna een derde van alle gezondheidsproblemen. Als daar effectief wat aan gedaan wordt, is dat pure gezondheidswinst. Net als andere taken die te maken hebben met publieke gezondheid en dus met de GGD: goede hygiëne, binnenmilieu, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. Ware opbrengst dus.

Geheim wapen

Preventie is een manier om die winst te behalen. Maar is preventie het geheime wapen, de doorslaggevende tactiek, het toverwoord of de sleutel tot succes? Als het aan GGD Nederland ligt wel. Alleen, dat kunnen wij niet alleen. We moeten daarom verbindingen leggen in en met de samenleving.  Daar zitten onze medespelers, met wie wij moeten samenwerken. Want wanneer de spelers op het veld niet weten wat het betekent, wat ze moeten doen en vooral hoe, dan komt er niet veel van terecht. Daarom is nu de (verkiezings)tijd rijp om de term preventie te laden. En bij laden kunnen we ons allemaal wat voorstellen. Van opladen ook, wat letterlijk betekent ‘van energie voorzien.’ Bij deze dus.

Hugo Backx
Directeur GGD Nederland en GHOR Nederland (vereniging PGV Nederland)

Hugo Backx is sinds 1 maart 2014 directeur van GGD Nederland en GHOR Nederland (vereniging PGV Nederland). Daarvoor was hij vijf jaar 2009 directeur publieke gezondheid (DPG) van GGD Hart voor Brabant. Voordat Hugo Backx DPG werd, bekleedde hij zeven jaar de functie van wethouder bij de gemeente Tilburg.

GGD en GHOR Nederland heten per 1 januari 2014 Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (PGVN) Vereniging voor GGD en GHOR.

---

Dit blog maakt onderdeel uit van een reeks blogs die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 geschreven worden door vertegenwoordigers van de organiserende partijen van de zorgdebatreeks. Deze zorgdebatten worden georganiseerd door verenigingen van zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten (GGZ Nederland, ActiZ, KNMP, SGF, NVZ, ZN, GGD Nederland, KNGF, VGN, LHV en V&VN). Op 12 maart vindt in Den Haag een zorgdebat plaats met de woordvoerders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer. De aanmelding voor dit debat is gesloten.

Eerder verschenen al:

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

13 maart 2014

"Ons zorgstelsel is goed, maar duur"... Verbeelding is van alle tijden.
Waarom omschrijft de blogger het als "goed" terwijl de OECD rapport duidelijk wat anders vertelt?

Jansen

13 maart 2014

Zorg is duur... en vaak is preventie nog duurder.
Preventieve zorg en bevordering van gezond gedrag kan veel opleveren in termen van gezondheid, maar zal in veel gevallen (op lange termijn) leiden tot een stijging van de zorguitgaven.
Makkelijkste voorbeeld: roken. Iemand die stopt met roken heeft minder kans te sterven door longkanker en daardoor meer kans op ouderdomsziekten als dementie, Parkinson, of een beroerte. Kosten die vaak langdurig doorwerken. Daarbovenop komt het gemis aan de accijns-inkomsten en extra kosten aan pensioenen en AOW.
Gezondheidswinst? Zeker. Maar kunnen en willen we mensen 'hun sigaretje' ontzeggen als we weten dat dit ons onderaan de streep heel veel geld kost?

Top