BLOG

Zorg vraagt om duidelijke taal

Zorg vraagt om duidelijke taal

Stem jij ook? Voor 10% van de Nederlandse kiezers is die vraag niet zo vanzelfsprekend. Ongeveer 1,7 miljoen stemgerechtigden heeft namelijk een licht verstandelijke beperking of is zwakbegaafd. Een onzichtbare groep kiezers voor wie het soms lastig is om alleen al te begrijpen hoe je moet stemmen, laat staan op wie.

Daarom hebben Ieder(in), ProDemos en MEE Nederland het initiatief genomen tot het project ‘Stem jij ook?‘. Met een website, krant, workshops en kiezerscafés is deze doelgroep in de afgelopen weken voorgelicht over hoe de gemeenteraad werkt, hoe je moet stemmen en waarom stemmen belangrijk is. Tegelijkertijd werden politici uitgedaagd om in duidelijke taal hun politieke speerpunten te presenteren.

Omhaal van woorden

Dat laatste viel niet mee. Politici, en ik spreek uit ervaring, gebruiken ambtelijke beleidstaal en hebben vaak een omhaal van woorden nodig. Want eenvoudige antwoorden op schijnbare eenvoudige vragen zijn er niet. En zeker niet waar het gaat om de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp en arbeid. Terwijl er juist op deze gebieden bij kwetsbare burgers veel vragen en zorgen zijn.

Maar helaas, gemeenten wachten op cruciale onderdelen nog op de afronding van wet- en regelgeving of op feitelijke informatie over financiën en cliënten. Of gemeenten zitten nog midden in de discussie over de inrichting van hun systemen, bestuurlijke samenwerking en contractering. Maar wat zegt dat allemaal over de continuïteit van mijn huishoudelijke hulp, dagbesteding of de specialistische behandeling van mijn zoon? In de verkiezingscampagne moesten de politici het antwoord schuldig blijven.

Duidelijkheid

Daarom is het nodig dat Kabinet, Kamer, gemeenten en zorgverzekeraars hun systeemdiscussies zo snel mogelijk zorgvuldig afronden. Zodat de nieuw gekozen raadsleden hun kwetsbare burgers snel duidelijkheid kunnen verschaffen over de gevolgen van de decentralisaties en hervormingen. In duidelijke taal voor iedereen, dat spreekt voor zich.  

Jan de Vries
directeur MEE Nederland
Jan de Vries op Twitter

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top