BLOG

Buurtalliantie? Wat nou Buurtalliantie?

Aanmatigend zijn we als Buurtalliantie - waar ik bestuurslid van ben - wel. Buurtallianties zijn onorthodoxe vormen van gezamenlijk maatschappelijk ondernemen in de buurt. Een beetje initiatieven nemen als mens en organisatie om elkaar in de buurt op te zoeken, samen te werken en daardoor een beetje prettig te leven.

Sociale controle is verdwenen

Het doet geen recht aan al die mooie dingen die vanzelf ontstaan: de buurtbarbecue, de onderlinge oppas, voor elkaar koken, aandacht aan elkaar geven, en nog talloze andere vormen waarin we er voor elkaar zijn. Maar de realiteit is natuurlijk dat het dorp van mijn jeugd uit de jaren '60 en '70 er niet meer is. Toen waren we vanzelfsprekend (met dito sociale controle) bij elkaar betrokken, nu zijn we dat al lang niet meer…

Ruimte voor persoonlijk initiatief

Er is dus reden genoeg om als Buurtalliantie naar voren te treden. Want er zijn geweldig veel initiatieven, klein- en grootschalig, die ondersteund mogen worden. Dat vind ik een interessant kenmerk van het heden. Ruimte voor persoonlijke initiatieven is gegroeid en organisaties, koepels en gemeentelijke instellingen zijn er vooral om te faciliteren. Ik ben bijvoorbeeld blij dat ik van mijn eigen gemeente Houten een brief krijg dat ik als vrijwilliger volledig onder het verzekeringspakket val dat de gemeente voor alle vrijwilligers is aangegaan. Het aardige is nu dat het in dit geval volstaat dat ik vrijwilliger ben en dat dit niet apart behoeft te worden geadministreerd. Een keer geen bureaucratie. Dat zijn beetjes die helpen!

Projecten voor dagbesteding

De VGN heeft ook een beetje dat helpt: we zijn net een nieuwe site gestart: www.bijzonderwelkom.nl. Veel VGN-leden hebben vormen van dagbesteding voor mensen met een beperking: boerderijen, ateliers, restaurants enzovoorts. In de wijk of buiten de wijk. Mensen met een beperking ontlenen veel eigenwaarde aan een project voor dagbesteding waar ze werken. Op de meer dan vierhonderd adressen zijn we inmiddels allemaal welkom. Dat doet de ontmoeting en de waarde toenemen. U vindt alle adressen naar aard en gebied op de website. U bent er ook welkom.

Netwerken en samenwerken

Er is veel te doen en te ondersteunen, onderweg naar onze nieuwe manifestatie in november. De manifestatie is vooral bedoeld voor het optimaliseren van netwerken en samenwerking. We hebben het dan over het ingrijpen bij mensen die zichzelf niet meer kunnen redden en het ondersteunen en faciliteren van moeilijke en kwetsbare groepen, gericht op participatie en integratie. Maar ook over de kracht van de wijk en de confrontatie tussen de wetenschap, de politiek en maatschappelijke ondernemingen. Ik hoop dat u er straks allemaal bij bent en ons verrast met prachtige nieuwe initiatieven die we kunnen en mogen ondersteunen. Goed dat er een Buurtalliantie is! Tot dan!


Hans Bruning

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top