HRM

Transitiemanagement helpt onbezorgd te veranderen

Transitiemanagement helpt onbezorgd te veranderen

Een veranderend zorgstelsel vraagt om veranderende organisaties. En deze veranderende organisaties vragen weer om transitiemanagement. Heldere doelstellingen en deskundige mensen die ondersteunen, sparren of desgewenst deze organisatieveranderingen helpen implementeren.

De bezuinigingen in de zorg, meer met minder, en de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente zorgen voor ingrijpende veranderingen. Zorgorganisaties zijn bezig met een strategische heroriëntatie die in veel gevallen leidt tot een interne transitie. Een nieuwe koers  vereist vaak een nieuwe inrichting van de organisatie, en een ander besturingsmodel met nieuwe rollen voor het management. En dus zie je trajecten over krimpscenario’s en de vorming van zelfstandige teams, maar ook de nieuwe opdracht voor het management: meer sturen op afstand en op basis van persoonlijk leiderschap. En de slag die de staf moet doormaken richting businesspartner. In de eerste plaats kan dit door pragmatische ondersteuning te bieden, met feedback en coaching. Iemand die bijvoorbeeld op regelmatige basis meekijkt met de interne programmamanager en projectleiders en die praktisch ondersteunt, bijvoorbeeld in methodes om een project aan te pakken.

Sparringpartner

In de tweede plaats kan een zogenoemde transitiemanager de rol vervullen van sparring partner. Bestuurders van organisaties die een transitie doormaken, weten vaak al waar ze naartoe willen. De structuur is duidelijk en ook de kant die de cultuur op moet. Toch kan het handig zijn om dan iemand naast je te hebben die meekijkt en meedenkt, en die kan sparren over de stappen die gezet moeten worden.  Wat doen we eerst, wat doen we daarna, hoe houden we de regie op al die processen en ontwikkelingen die plaatsvinden in de zorg, in de staf en in het management? Een adviseur dus, die tussen de verschillende projecten in de organisatie de onderlinge samenhang bewaakt,  en meekijkt en meedenkt, maar zich verder niet bemoeit met implementatie.

In de regie

Om die transities ook daadwerkelijk te realiseren, is vaak behoefte aan  een overstijgende ‘regisseur’  die vanuit een transitieplan het complete veranderprogramma kan managen. Enerzijds gaat het dan om de transitiemanager die meerdere veranderingen, in de vorm van programma’s of projecten tegelijkertijd begeleidt vanuit een van te voren afgesproken implementatieplan. Vaak hoort hier dan ook een aantal projectleiders bij die direct ondersteunen bij de implementatie van de veranderingen of projecten. Deze projectleiders houden zich bijvoorbeeld bezig met de vraag hoe de zelfstandige teams, die al gevormd waren, echt leren om zelfstandig te opereren. Een ontwikkeling  waar veel zorgorganisaties mee te maken krijgen.

Een andere mogelijkheid is dat een projectleider bezig is om managers in een nieuwe rol te zetten en hen daarbij te ondersteunen en begeleiden. Belangrijk daarbij is op afstand leren sturen en coachend gaan leidinggeven richting de teams. En ook om bezig te zijn met een andere verandering, namelijk de rol die de manager krijgt naar de buitenwereld. Ten opzichte van gemeentes en andere ketenpartners, zal hij of zij steeds meer als accountmanager gaan fungeren. Een derde taak voor een projectleider kan zijn het inbeeld brengen wat alle veranderingen betekenen voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor ICT en financiën.

Duidelijkheid én deskundigheid

Grote transities vragen om duidelijkheid én deskundigheid: transitiemanagers, die ervaring hebben binnen en buiten de zorg. Mensen die sowieso zorginhoudelijk gepokt en gemazeld zijn, maar die ook in staat zijn om projecten op een heldere manier vorm te geven of pragmatisch te ondersteunen. Het is essentieel om een project duidelijk te formuleren en van tevoren afspraken te maken over de resultaten. Dan is duidelijk wanneer het project is geslaagd en wanneer het is afgelopen.

Rob Maréchal
Rob Maréchal, is als commercieel directeur FunktieMediair dagelijks in gesprek met zorgorganisaties op het gebied van HR vraagstukken. Wil graag waarde toevoegen aan deze organisaties door het bij elkaar brengen van mensen van binnen en buiten de zorg, het ontsluiten en delen van kennis en uitwisseling van best practises.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Snoeck

26 maart 2014

Hoi Rob,

In de titel zit een schijnbare tegenstelling. Kenmerken an transities zijn dat ze altijd gepaard gaan met angst, onzekerheid en pijn. Natuurlijk is er ook verwachting, plezier etc. Transities zijn altijd onomkeerbare processen waarbij mensen, zowel management als personeel, uit hn comfortzone moeten komen en de nieuwe werkelijkheid onder ogen dienen te zien. Dit gaat gepaard met kantelfases waar de spanning hoog oploopt. In deze fase wordt bepaald of organisaties werkeljk succesvol worden na de transitie of de boot missen. Vanuit dit perspectief is er naar mijn idee weinig ruimte om onbezorgd te veranderen. Kunnen zij dit wel dan hadden ze geen begeleiding nodig, veranderen ze wel onbezorgd dan is het de vraag of er werkelijk een transitie heeft plaatsgevonden.

Antoin Snoeck
Transitiemanager

Anoniem

30 maart 2014

Betreft dit een pleidooi voor de inzet van dure consultants? Zeker wanneer dit door een commercieel directeur van een consultancy bureau wordt geschreven. Transitiemanagement dekt wel degelijk een lading. Ik zou u allen willen uitdagen om eerst nog eens Chris Argyris "management advies" te lezen voor u zaken doet met goed bedoelde consultants . Het kan waarde hebben, maar onderschat niet de rol van de eigen organisatie!

marechal

1 april 2014

Hallo Antoin en anoniem,

Helemaal met je eens Antoin dat transitie ook spanning en angst met zich mee brengt. Misschien kun je beter zeggen dat de zorg door de transitie heen moet om daarna onbezorgd met de zorg bezig te kunnen zijn. De verantwoordelijkheid voor de zorg in de relatie cliënt en verzorgende ook vooral daar neerleggen, is volgens mij iets waarvoor veel professionals in de zorg uiteindelijk ook voor die zorg gekozen hebben. Dus een gunstig effect van die transitie.
Tegelijkertijd vraagt het managen van de omvangrijke transities die binnen de zorg plaatsvinden om ervaring. Ervaring en specifieke kennis die in de zorg niet altijd aanwezig is. Daarin ondersteunen, zodat de instelling dat zoveel mogelijk en / of zo snel mogelijk zelf kan doen,kan op veel manieren. Of het lezen van een management boek daarbij echt ondersteunt......
Top