BLOG

Netwerken bouwen: denk aan de balans

Als beslisser in de zorg bent u aangesteld om invloed uit te oefenen. Binnen uw organisatie komt u een heel eind met bewust gebruik van beïnvloedingstechnieken. Invloed in de bredere buitenwereld vergt inzet van extra middelen…

Ken ik de juiste mensen?

Kernvragen zijn daarbij: ken ik de juiste mensen, kennen de juiste mensen mij? Zo nee, hoe kom ik met hen in contact? Zo ja, hoe maak ik ze deelgenoot van mijn inhoudelijke of strategische agenda?

Persoonlijke netwerken bouwen

Sinds jaar en dag bouwen beslissers bewust en gericht aan hun netwerken. Onlangs maakte CDA-coryfee Elco Brinkman de lezers van een landelijke krant nog deelgenoot van zijn netwerktips. Overigens draagt grote intimiteit met gezagsdragers ook gevaren in zich. Dat moge blijken uit het Philadelphia-drama met diezelfde Elco Brinkman in een sleutelrol. Zijn raad van commissarissen blijkt onvoldoende alert te zijn geweest op vastgoedtransacties van zijn vroegere ondergeschikte Theo Kralt en medebestuurder Frits Brink die premier Balkenende nog goed kent uit het CDA en het NCRV-bestuur. U begrijpt: daar komt geen ambtenaar tussen.

Traditioneel repertoire plus social media

Effectieve communicatie en beïnvloeding draaien om een meervoudige kwestie: het gaat er om de juiste boodschap op het juiste moment met de juiste lading via het juiste medium met de juiste mensen te communiceren. Trendsetters onder u voegen aan hun traditionele repertoire de social media toe: LinkedIn, Facebook, Plaxo, Xing. Wat deze nieuwe media voor u kunnen betekenen, leest u in het septembernummer van Skipr. Twitter blijkt meer dan een speeltje om mee uit het kabinetsberaad te klappen (minister Verhagen).

Dalai Lama echt verlicht

Balans, daar gaat het om. Tussen vakkennis, communicatie, netwerk en kritische zin. En inspiratie. Leiders uit de zorg hebben met de Skipr Business Club de Dalai Lama ontmoet. Geïnspireerd kwamen we er vandaan. De analytische kracht van Herman Wijffels. De imposante ervaring van Ruud Lubbers. De spiritualiteit van prinses Irene. De meeslepende tangomuziek van Carel Kraayenhoff en Sexteto Canyengue. De humor van uitvinder Ruud Koornstra: “Ik zou Zijne Heiligheid zo graag dit lampje aanbieden; dan was hij echt verlicht.”

Communicatie hoogsteigen boodschap

Ieder communiceert op eigen wijze een hoogst eigen boodschap. Inspirerend. In de consternatie ben ik glad vergeten om de Dalai Lama persoonlijk de hand te drukken. Maar ik weet gelukkig dat hij niet rancuneus is.


Ruud Koolen
Hoofdredacteur Skipr

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top