Tech

Innovatie verdient meer focus bij zorgbestuurders

Innovatie verdient meer focus bij zorgbestuurders

‘Nederland daalt op Europese innovatielijst’ kopte Nu.nl recentelijk. ‘We’ zakten van plek 5 naar plek 6 in het rapport van de Europese Commissie en zijn daarmee een volger en geen leider op het gebied van innovatie. De oorzaak? Er zijn minder innovaties verkocht aan ondernemingen.

Blijkbaar zijn we wel goed in het bedenken en ontwikkelen van innovaties, maar niet in het op de markt brengen ervan. Dat is zonde. En onnodig, want met een beetje meer durf kun je zoveel meer bereiken. Helemaal als het gaat om de gezondheidszorg.

Kwaliteit van leven

Ik ben van mening dat innovatie meer focus verdient bij zorgbestuurders. Natuurlijk neem je een risico door te kiezen voor een nieuwe behandelmethode of een instrument dat werkt volgens een niet eerder gebruikte techniek. Zo’n risico is spannend, niet alleen in gevoel maar ook in cijfers. Het is me niet zozeer om in het lijstje van de Europese Commissie te doen hoor. Dat rapport maakt me niet zoveel uit. Nee, het gaat me juist om de patiënten die we samen dagelijks bedienen. Voor de vijfjarige Guus die steeds minder pufjes hoeft te nemen en voor mevrouw Smulders die niet meer op zoek hoeft naar geschikte plekken op haar lichaam, waar ze nog wel insuline kan spuiten. Dat is waar innovatie om draait. Innovatie moet leiden tot een verbetering in kwaliteit in het leven van de patiënt.  

Lef als recept voor innovatie

Vorig jaar hebben we in Oogziekenhuis Zonnestraal dankzij een innovatieve behandelmethode drie mensen met Retinitis Pigmentosa, een erfelijke oogaandoening, het zicht weer deels teruggegeven. Na jaren van beperking in het gezichtsveld, resulterend in blindheid kunnen Riet, Fred en Jeroen weer licht en contouren onderscheiden. Dat is een concrete verbetering in het leven van deze patiënten die we niet hadden kunnen bieden zonder een gezonde dosis lef en nieuwsgierigheid: het recept voor innovatie.

Investeren

Deze behandeling hebben we zelf gefinancierd, omdat we als innovatief oogziekenhuis altijd de eerste willen zijn in nieuwe behandelingen. Zo lopen we niet alleen voorop in de toepassing van moderne en beproefde oogheelkundige technologieën, maar participeren we ook actief in de ontwikkeling ervan. Oogziekenhuis Zonnestraal laat hiermee zien dat topklinische behandelingen niet langer uitsluitend zijn voorbestemd voor academische ziekenhuizen. Als specialistische zorgaanbieder hoeven wij het budget niet te verdelen over verschillende vakgroepen en hebben we alle processen geoptimaliseerd rondom het oog.  Zelf investeren in kennis, tijd en geld betekent risico’s nemen. Maar ook: een mijlpaal in de Nederlandse oogheelkunde en drie blinde mensen met een aangenamer leven doordat zij weer kunnen zien. Dát is onze focus.

Snelheid

We moeten in Nederland alert zijn om innovaties sneller beschikbaar te maken voor onze patiënten. Zodra er kansen zijn om dit met samenwerkingspartners te doen – doe het! En blijkt het nodig (soms) van de gebaande paden af te wijken? Dat moet dan maar, onze patiënten hebben dit nodig. Als we deze mindset vasthouden, stijgen we volgend jaar weer een trede in welke innovatielijst dan ook.

Peter de Koning 
Bestuurslid en medeoprichter Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis. Hij richtte het ziekenhuis op in 2004, vanuit een IT achtergrond, samen met oogarts Oscar Lopes Cardozo. Inmiddels telt Oogziekenhuis Zonnestraal tien vestigingen in Nederland.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Zwanikken

27 maart 2014

Papier is geduldig DOEN IS IETS ANDERS.
mensen in de zorg de gelegenheid geven om het te Doen .Bestuurders moeten dan wel de GOUDHANEN KENNEN

Cyriel Rademacher

28 maart 2014

Dat is mooi, maar in het huidige financieringssysteem voor de ziekenhuizen is er bijzonder weinig ruimte om geld vrij te maken voor innovatie. Over het algemeen moet een dergelijk budget mogelijk worden gemaakt door een bedrag bovenop de DOT prijs. Er van uitgaande dat deze prijs wordt geaccepteerd door de verzekeraar zit men nog met een omzet plafond (of aanneemsom, wat in principe hetzelfde effect teweeg brengt. In deze tijd waar de kosten van de zorg zwaar onder druk staan, is het bijna onmogelijk om de financiering voor innovatie en nieuwe ingrepen rond te krijgen.

Lopes Cardozo

30 maart 2014

@Cyriel: Altijd dat ja maar: en dan komt er een financieel verhaal. Gezondheidszorg is geen financieel verhaal, het is een verhaal van passie voor je patiënten, van alles uit de kast halen om die ene patiënt verder te helpen. Zelf als dokter staan te popelen om met een nieuwe techniek je patiënten beter te helpen. De casus Zonnestraal is daarvan een heldere illustratie. Door processen optimaal in te richten, fouten extreem te beperken, veel betere service te bieden en veel efficiënter te werken (factor 2-3) dan elders lukt het ze om geld vrij te spelen om te investeren in innovatie. Binnen Zonnestraal is innovatie een centrale waarde en speelt organisatorische innovatie geld vrij voor medische innovatie. Dus Cyriel ga in je organisatie kijken hoe je je klanten beter en efficiënter bedient en ga luisteren bij je artsen hoe die hun patiënten beter willen bedienen. Dan maak je van jouw organisatie ook een innovatie powerhouse.

de koning

31 maart 2014

Beste Zwanikken,

Hartelijk dank voor uw reactie. Bestuurders moeten de goudhanen herkennen zegt u? En zij moeten de ruimte krijgen om tot actie over te kunnen gaan.
Als u bedoelt dat er in elke organisatie talenten aanwezig zijn die daadwerkelijk de drive hebben om te willen innoveren en te willen vernieuwen dan ben ik het zeer zeker met u eens. Ze zijn er, maar als bestuurder heb ik deze talenten ook keihard nodig. Innovatie valt of staat met de slagkracht en het enthousiasme van mensen in een organisatie. Zij zijn in staat om een ‘idee’ klaar te stomen voor de volgende fase met als doel het daadwerkelijk te realiseren. Mijn ervaring bij Oogziekenhuis Zonnestraal is dat, wanneer mensen de ruimte krijgen, dit vaak energie geeft. Of het nu een medisch specialist is, een doktersassistente, een kwaliteitsfunctionaris, HR adviseur of ICT’er, die ambitie om innovatief te willen zijn kom ik bij alle niveaus tegen. Groeten, Peter de Koning

de Koning

31 maart 2014

Beste Cyriel,

Dat zorgminister Schippers enerzijds oproept tot meer innovatie in deze sector en anderzijds de hand op de knip houdt leidt tot inderdaad tot een ‘spagaat’. Maar we moeten als sector dit punt blijven adresseren, vandaar ook dat ik erover schrijf in mijn blog. Natuurlijk realiseer ik me dat het niet zo zwart/wit is en dat er talloze zorgbestuurders zijn die heus wel willen innoveren. Innovatie is immers dringend nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen voor de huidige en toekomstige generaties. Maar de toegevoegde waarde ligt vooral bij het breder toepassen van bewezen technologie. Ik haal voor het gemak even de retinachip als voorbeeld aan. Technisch gezien kan deze innovatie ook uitkomst bieden voor patiënten met macula degeneratie. Met het oog op de vergrijzing en dus ook een toenemend aantal oogheelkundige behandelingen zou de Nederlandse zorgwereld die initiatief moeten omarmen. En zou de investering gezamenlijk te realiseren zijn. Daarnaast ben ik van mening dat het kostenaspect deels ondervangen kan worden door een goede mix van kennis, praktijkervaring en ondernemerschap. Daarom is het belangrijk om de werelden van de zorg, research, het bedrijfsleven én de patiënt dichter bij elkaar te brengen. Innovaties sluiten zo goed aan bij de behoefte van de patiënt en komen bijvoorbeeld tot stand in samenwerkingscoalities. Als we dat voor elkaar krijgen, hebben we alles in huis om kansrijke innovaties te ontwikkelen.
Groeten, Peter de Koning

Top