BLOG

Failliet of niet: een rekenmodel

Failliet of niet: een rekenmodel

Welke ziekenhuizen moeten straks voor hun toekomst vrezen als ze gedwongen worden om de SEH en/of IC te sluiten? Een lastige vraag, want banken en verzekeraars hebben tegenstrijdige belangen bij het selecteren van te sluiten ziekenhuizen. Daarom is een rekenmodel ontwikkeld dat het gedrag van banken en verzekeraars voorspelt.

In mijn vorige blog heb ik aangegeven dat verzekeraars en banken op dit moment de feitelijke beslissers in de zorg zijn, omdat uitsluitend zij aan ziekenhuizen inkomsten en kapitaal verschaffen. Om de kosten te beperken lijkt het sluiten van ziekenhuizen na jaren weer een aantrekkelijke optie. Sommige verzekeraars spreken dan graag over creatieve destructie. Dit klinkt mooi, maar het gaat er uitsluitend om wie er failliet gaat en wie niet. Een faillissement lijkt relatief makkelijk te regelen via sluiting van de SEH en IC. Banken en verzekeraars hebben echter tegenstrijdige belangen bij het selecteren van te sluiten ziekenhuizen. Daarom is een rekenmodel ontwikkeld dat het gedrag van banken en verzekeraars voorspelt.

Minimaliseren

Het rekenmodel gaat er van uit dat de betrokken verzekeraars en banken bij de keuze van een ziekenhuis hun financiële verlies bij het faillissement proberen te minimaliseren. Voor verzekeraars zijn te dure ziekenhuizen, vaak door recente nieuwbouw, gunstig om te laten vallen. Voor banken zijn deze ziekenhuizen niet aantrekkelijk om te sluiten, omdat ze dan een groot verlies moeten nemen. De belangen lopen dus niet gelijk op en het rekenmodel berekent daarom een optimum. Het bleek gelukkig mogelijk om met een viertal kenmerken van een ziekenhuis het gedrag van banken en verzekeraars vrij nauwkeurig te voorspellen.

Door het invullen van onderstaande vragen krijgt u de puntenscore die in het model ingevoerd moet worden.

Hoe snel moet uw ziekenhuis gaan nieuwbouwen?

a.            Binnen maximaal vijf jaar                         (10 punten)

b.            Binnen maximaal tien jaar                         ( 5 punten)

c.            Binnen maximaal vijftien jaar                    ( 2 punten)

d.            Binnen maximaal twintig jaar                    ( 0 punten)

Op hoeveel afstand ligt het dichtstbijzijnde ziekenhuis?

a.            Op tien minuten rijden met de auto      (10 punten)

b.            Op twintig minuten rijden met de auto  ( 7 punten)

c.            Op 30 minuten rijden met de auto         ( 5 punten)

d.            Op 45 minuten rijden met de auto         ( 0 punten)

Met hoeveel banken doet u zaken?

a.            Met één bank                                          (  2 punten)

b.            Met twee of drie banken                           (  5 punten)

c.            Met alle vier banken                                  (10 punten)

Met hoeveel verzekeraars sluit u contracten?

a.            Slechts één verzekeraar                        ( 7 punten)

b.            Met twee of drie verzekeraars                ( 5 punten)

c.            Met vier verzekeraars                          ( 2 punten)

d.            Met DSW                                               ( 0 punten)

U kunt de scores optellen en het totaal in invoeren via de onderstaande link in het rekenmodel. U ziet helaas geen namen van andere ziekenhuizen. Dat mocht niet van de ACM. In plaats daarvan ziet u een score in procenten zoals bij de HSMR. Hierbij is 100% gemiddeld. In de buurt van de 70 procent hoeft u zich geen enkele zorgen te maken. Bij meer dan 140 procent wordt het tijd om uw headhunter te bellen. Bij de uitkomst wordt een uitgebreide toelichting gegeven, inclusief te nemen maatregelen.

Link naar het rekenmodel

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Martens

1 april 2014

Zorg is verworden tot rekenmodel van zorgverzekeraars en banken. Intriest!

Anoniem

1 april 2014

1 april.....

Schulte

1 april 2014

Jaap vergat kwaliteit van zorg mee te nemen:

Wat was uw kwaliteit?
a. Beter dan gemiddeld (0 punten)
b. Gelijk aan gemiddeld (0 punten)
c. Minder dan gemiddeld (0 punten)

DGo

1 april 2014

Kwaliteit? Is dat dan nog belangrijk?

Jaap van de Heuvel

2 april 2014

@Schulte: Erg leuk. Gemiste kans inderdaad!

Top