BLOG

Klus Cordaan-bestuurder: wantrouwen wegnemen

Het Parool heeft de aanval geopend op zorgaanbieder Cordaan. De krant berichtte binnen amper een week twee keer over vermeende wantoestanden. En dat op basis van anonieme beweringen. Kan een zorginstelling zich hier tegen verweren?

Wrang

Cordaan sjoemelt met declaraties’, ‘Cordaan onder vuur: zorg beneden peil’… Geef SP-Kamerlid Renske Leijten een paar van zulke krantenkoppen en ze hangt geheid bij de staatssecretaris aan de bel. In het geval van Cordaan is dit een tikje wrang, aangezien bestuursvoorzitter Eelco Damen als dissident PvdA-lid altijd een zekere sympathie heeft getoond voor de ‘socialistische’ kijk op de zorg.

Mediajacht

Vermeende SP-sympathieën zijn natuurlijk nog geen reden voor een mediajacht. Ondermaatse zorg indien niet verder gespecificeerd, zou dit ook niet hoeven zijn, aangezien Cordaan hierin, hoe cynisch dit ook moge klinken,  niet verschilt van al die andere zorgaanbieders die vanwege schrale budgetten en personeelstekorten aan het beknibbelen en marchanderen slaan. Anders wordt het natuurlijk wanneer er inderdaad sprake is van van hogerhand geïnstigeerde fraude. Dan is iedere letter die Het Parool aan Cordaan wijdt met recht en reden geschreven.

Goede zaak

Vooralsnog komt de krant echter niet verder dan anonieme beweringen en een schrijven waaruit in de berichtgeving niet wordt geciteerd. Complotdenkers zouden bij minder al aan een hetze denken. Dat Cordaan bij de overname van het failliete Amsterdam Thuiszorg niet alleen vrienden heeft gemaakt, staat buiten kijf. Damen heeft altijd beweerd dat het een overname voor de goede zaak was, namelijk de continuïteit van de thuiszorg van duizenden Amsterdammers. Toch werd er in het Amsterdamse gemonkeld over expansiedrift, machtswellust en een veel te grote broek.

Kostbare spelletjes

Daarbij komt dat de overname Cordaan een smak geld heeft gekost. Afgaande op de berichten in de media moet het om een bedrag gaan in de orde van drie tot vijf miljoen euro.  Als er zulke sommen over tafel gaan, vat op de werkvloer makkelijk het idee post dat de bestuurstop kostbare strategische spelletjes speelt, terwijl werknemers en cliënten op een houtje moeten bijten. Zie bijvoorbeeld de ‘verbijsterde’ reactie van de toenmalige OR-voorzitter van Amsterdam Thuiszorg Joke van Zelst op de gouden handdruk van scheidend directeur Gerard Tanke:  “Het is zuur voor de vele gewone medewerkers die er worden uitgewerkt met een mager sociaal plan.”

Klimaat

Het is in zo’n klimaat dat werknemers eerder nog naar een journalist stappen dan hun verhaal binnen de eigen organisatie te doen. En als dat eenmaal gebeurt, stuit ook de Influencer of the Year –de titel die Damen eerder dit jaar van medebestuurders in de care-sector kreeg- op de grenzen van zijn invloed. Gefundeerd of ongefundeerd, wantrouwen wegnemen is misschien nog wel moeilijker dan een instelling overnemen.

Philip van de Poel

3 Reacties

om een reactie achter te laten

wdmxHwJuIgoSGztBO

17 november 2012

This site is like a classroom, excpet I don't hate it. lol

UCGDtkOzAvVqNu

19 november 2012

ZYXVqu , [url=http://xndqyzfqypbb.com/]xndqyzfqypbb[/url], [link=http://ornwxmsynesq.com/]ornwxmsynesq[/link], http://hlbujrphvpcm.com/

ZzsSDOEAZM

20 november 2012

U5CnEK , [url=http://oqeermopmjqf.com/]oqeermopmjqf[/url], [link=http://sgupaqzrlkif.com/]sgupaqzrlkif[/link], http://nwzkojpnhwrc.com/

Top