BLOG

Verrijk decentralisatie met mogelijkheden fysiotherapeut

  • Onbekend
  • 1 april 2014
  • 3760 keer gelezen
  • 4 reacties
Verrijk decentralisatie met mogelijkheden fysiotherapeut

Als het gaat om wijkzorg hebben fysiotherapeuten zowel de tijd voor de cliënt als een breed verspreid, landelijk netwerk. Gemeenten hebben daarmee voor zichzelf en de burger een uitgelezen kans om hun aanpak van de decentralisatie te verrijken met de mogelijkheden van fysiotherapie.

Wie zorg of verpleging ‘in de wijk’ nodig heeft, vindt die bij de wijkverpleegkundige, de fysiotherapeut en de huisarts. Alle drie zijn ze ‘om de hoek’, persoonlijk betrokken en dagelijks aan het werk om mensen goede zorg thuis te bieden. Zorg in de wijk is vaak het antwoord op een (medische) hulpvraag. Om die vraag optimaal te kunnen beantwoorden, is een combinatie nodig van expertise, voldoende tijd voor de hulpvrager en de kennis om de verschillende actoren in hulpverlening en zorg op te lijnen. Daar komt ‘onze’ beroepsgroep om de hoek kijken.

Cliëntcontacttijd

De fysiotherapeut heeft ten opzichte van de huisarts en de wijkverpleegkundige relatief het meeste cliëntcontacttijd en daarmee ruimte zowel behandeling als sociale interactie met de cliënt.  Bovendien ziet de fysiotherapeut een cliënt, afhankelijk van de zorgvraag, meerdere malen. Herhaalbezoeken leveren waardevolle observaties op ten bate van het zorgproces. Dit is wezenlijk voor ouderen en chronisch zieken die tezamen een fors deel van de naar schatting twee miljoen hulpvragen voor thuiszorg en wijkverpleging voor hun rekening nemen. Maar denk ook aan mensen met comorbiditeit; of allochtonen, waar taalachterstand een belangrijke barrière voor adequate zorg is.

Fysiotherapeut in de wijk

Een nieuwe dimensie betreft de fysieke locatie waar de zorgverlening plaatsvindt. Fysiotherapie kent een brede, landelijke dekking. Zowel in de stad als op het platteland. Fysiotherapiepraktijken kunnen dan ook een potentiële ‘hub’ voor bredere wijkzorg zijn. Nu al is groot deel van fysiotherapiepraktijken multidisciplinair actief. Bovendien legt de fysiotherapeut 5 miljoen huisbezoeken per jaar af. Tijdens deze bezoeken zou de fysiotherapeut bijvoorbeeld ook additionele taken vanuit het wijkteam kunnen oppakken.

Nieuwe zorgconcepten

Dit alles mag een inspiratiebron zijn voor gemeenten die op dit moment nieuwe zorgconcepten in de wijk ontwikkelen. Door het relatief intensieve contact met de vaak kwetsbare cliënten en zijn verankering in de buurt, is de fysiotherapeut een waardevolle, laagdrempelige partner voor gemeenten, naast de huisarts en de wijkverpleegkundige.

Zorg in de wijk

Fysiotherapie is bij uitstek een lokale vorm van dienstverlening. Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke uitdaging die decentralisatie heet. Als beroepsorganisatie delen wij graag onze gezamenlijke kennis en de ervaringen van individuele leden met de gemeenten. Het is mijn overtuiging dat dit de ‘zorg in de wijk’ in zowel kwalitatief opzicht verrijkt als kostenbesparing oplevert. Daar is iedereen bij gebaat; de zorgvrager als eerste”.

Rian Veldhuizen
Directeur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 april 2014

als fysiotherapeut ben ik aangesloten bij een Buurtzorgteam. Elke dag hebben wij contact. Buurtzorg is volgens mij het transportmiddel voor ons als fysiotherapeuten om bij te dragen aan goede zorg in de wijk. De logistiek van Buurtzorg ligt er al. Daar hoeven we alleen maar bij aan te haken. Bij ons werkt dat prima, al 4 jaar!

Anoniem

3 april 2014

Bij andere thuiszorgteams dan die van Buurtzorg bestaat die infrastructuur al vele jaren, tot tevredenheid van cliënten, huisartsen en fysiotherapeuten.

Anoniem

3 april 2014

Ik ben vooral benieuwd of dit contact gefinancieerd wordt door de gemeente of dat dit weer uit liefdadigheid door de fysio gedaan wordt. Heeft de gemeente straks wel geld over voor dergelijke, zeer zinvolle, activiteiten van de fysio.

Fonville

3 april 2014

Wij richten ons als praktijk Beter Thuiis fysiotherapie & ergotherapie vanaf 2001 in de eerste lijn op complexe zorg in de thuissituatie, met een intensieve samenwerking binnen de praktijk van fysiotherapie en ergotherapie. Wij werken zeer nauw samen met alle thuiszorgorganisaties en huisartsen ea betrokkenen bij onze doelgroep die bedreigd worden in de zelfredzaamheid thuis. Ondersteuning van client en zijn (mantel)zorg systeem op het domein van optimaal behoud van mobiliteit ondersteunt in het langer en beter thuis kunnen blijven! Het is belangrijk om ook de gemeente te laten horen wat wij kunnen gaan betekenen in de transitie AWBZ.

Top