BLOG

Noem nieuwe wet ‘Investeren in de zorg’

Noem nieuwe wet ‘Investeren in de zorg’

Ziekenhuizen blijken steeds meer problemen te hebben om aan leningen te komen. Banken moeten vanwege de maatregelen naar aanleiding van de financiële crisis steeds hogere buffers aanhouden en mijden risico's.

De gevolgen daarvan worden in ons land niet alleen gevoeld door het midden- en kleinbedrijf, ook ziekenhuizen hebben steeds meer moeite om aan leningen te komen. Een deel van de problemen wordt veroorzaakt door de forse discussie die is ontstaan over de rechtmatigheid van declaraties van ziekenhuizen. Declaraties worden vaker afgewezen. Dat is op zich een gewenste ontwikkeling. Het is wat mij betreft niet aanvaardbaar dat er teveel of verkeerd wordt gedeclareerd, maar de keerzijde is dat accountants de jaarrekeningen van ziekenhuizen niet kunnen goedkeuren. Het is daarom belangrijk  dat er snel meer duidelijkheid ontstaat tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de declaraties.

Gevaarlijke financiële spiraal

Ziekenhuizen dreigen in een gevaarlijke financiële spiraal terecht te komen: banken die geen leningen verstrekken, ook niet voor een rekening-courant, onzekerheid over de uitstaande gedeclareerde bedragen en geen mogelijkheden om via externe investeerders aan geld te komen omdat de huidige wetgeving dat nog verbiedt.

Wetgeving

Dit verbod wordt opgelost met de in voorbereiding zijnde wet die het voor ziekenhuizen mogelijk maakt om investeerders aan te trekken en op termijn winst uit te keren. De wet heeft de ongelukkige benaming ‘winstuitkering in de zorg’ waarmee ten onrechte wordt gesuggereerd dat het uitkeren van winst het doel van de wet is. Het échte doel is het mogelijk maken om investeringen aan te trekken in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Daarom is het voor ziekenhuizen essentieel dat deze wet nu zo snel mogelijk naar de kamer komt en met een meerderheid in beide kamers wordt aangenomen. Alleen dan kunnen ziekenhuizen voldoende investeringen aantrekken om financieel onheil te voorkomen en te blijven investeren in kwalitatief hoogwaardige zorg. Alleen dan kan de dreigende financiële spiraal  omgedraaid worden naar een gezonde financiële toekomst waar blijvend in de kwaliteit van zorg geïnvesteerd kan worden.

Wet ‘Investeren in de zorg'

Misschien dat een naamsverandering het laatste duwtje kan geven om voor die brede instemming in het parlement te  zorgen, daarom stel ik voor de naam van de wet te veranderen in de wet ‘Investeren in de zorg’.

Arno Rutte
Tweede Kamerlid VVD

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

14 april 2014

Het zou U sieren als U ook even in de spiegel keek en afvroeg: "welke bijdrage hebben wij, als politici, geleverd aan deze situatie".
Die dag komt pas wanneer u uit de politiek vertrokken bent...

Frank Conijn

14 april 2014

Even recapituleren:

"Ziekenhuizen blijken steeds meer problemen te hebben om aan leningen te komen. (...) Een deel van de problemen wordt veroorzaakt door de forse discussie die is ontstaan over de rechtmatigheid van declaraties van ziekenhuizen. (...) [Waardoor] banken geen leningen verstrekken, ook niet voor een rekening-courant. (...) De [problemen van de ziekenhuizen] word[en] opgelost met de in voorbereiding zijnde wet die het voor ziekenhuizen mogelijk maakt om investeerders aan te trekken en op termijn winst uit te keren."

Maar waarom zouden investeerders dan wel geld lenen aan zo'n ziekenhuis? Een bank heeft tenminste nog de garantie dat er rente betaald wordt, faillissement uitgezonderd. Investeerders niet.

Ik zou een andere oplossing voorstellen: zorg eerst dat de declaratieproblematiek opgelost wordt (door o.a. uitkomstfinanciering hoog op de agenda te houden). En ga dan kijken of het uitschrijven van vastrentende leningen door ziekenhuizen tot de mogelijkheden behoren. Op in te schrijven door pensioenfondsen en andere kapitaalskrachtige partijen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het is niet dat ik tegen private zorgaanbieders ben, en nog minder principieel. Maar om die redenen ziekenhuizen privatiseren lijkt me geen nut hebben. Zie verder http://www.gezondezorg.org/bedrijfsvorm.

Alberts

15 april 2014

"declaraties worden vaker afgewezen, dat is op zich een gewenste ontwikkeling".
Sorry? ik mag hopen dat bedoeld wordt dat dit voor onrechtmatige declaraties geldt. Wanneer een duidelijk en overzichtelijk betalingssysteem wordt gebruikt, is dat voor iedereen beter. Maar daar hebben zorgaanbieders zelf weinig over te zeggen, die bal ligt bij de politiek. De oorzaak voor de financiele problematiek in den beginne daarmee ook. De 'wet investering in de zorg' zou nou net niet de lading dekken, het gaat investeerders niet om van hun geld af te komen namelijk, maar om erop te verdienen. Met andere woorden, het gaat ze om de winstuitkering. Dus laat die naam maar zoals die is. Verander liever de naam 'marktwerking' in 'budgettering'. Dat is ook meer zoals het is.

Hooftman

15 april 2014

"Declaraties worden vaker afgewezen. Dat is op zich een gewenste ontwikkeling."

Uiteindelijk is dat niet gewenst, ongeacht de reden van het afwijzen. Afwijzen leidt namelijk tot hercontrole, herdeclaratie, met daarna toe- of opnieuw afwijzen. Dat gaat gepaard met extra werk en discussie, allemaal verloren kosten dus. Zeker in de huidige tijd waarin afwijzingen onzorgvuldig en massaal plaatsvinden waardoor, na veel extra werk en dus kosten, blijkt dat +80% toch juist was.

Aanbieders dienen er voor zorgen dat declaraties 'first time right' zijn, en verzekeraars dienen controles 'first time right' toe te passen. Aan beide mankeert het vaak.

Frank Conijn

15 april 2014

Dhr. Rutte zal wellicht op mijn vraag "Maar waarom zouden investeerders dan wel geld lenen aan zo'n ziekenhuis?" willen antwoorden: "Omdat zo'n ziekenhuis later winst mag uitkeren."

Maar dan is mijn tegenvraag: hoe kan zo'n ziekenhuis winst maken als het dat nu niet doet en declaratieproblemen heeft? En waarom zouden banken nog steeds geen geld willen lenen aan zo'n ziekenhuis als de declaratieproblemen zijn opgelost en het ziekenhuis winst gaat maken?

Dus nogmaals: privatiseren omdat de banken nu geen geld willen lenen zal een grotendeels of geheel nutteloze operatie worden, naar mijn mening.

Frank Conijn

16 april 2014

Bovendien hebben we het net goed geregeld dat (nieuwe) bestuurders in de zorg geen megasalarissen meer verdienen. En dan zouden we nu de ziekenhuizen gaan privatiseren?

(T.a.v. de vorige reactie, gelieve "tweede vraag" i.p.v. "tegenvraag" te lezen.)

Top