HRM

De schijn van zelfstandigheid voor ZZP'ers

De schijn van zelfstandigheid voor ZZP'ers

Duizenden zelfstandigen in de zorg dreigen hun fiscale status als ondernemer kwijt te raken. De Belastingdienst ziet hen niet meer als zelfstandig ondernemer en geeft dus geen nieuwe VAR-WUO. De praktijk zoekt naar oplossingen.

Soms kunnen vraagtekens worden gezet bij de verhouding tussen bemiddelaars en de zelfstandige zorgverlener. Maar om nu de indruk te wekken dat iedere zelfstandige in de zorg als schijnzelfstandige aan het werk is, is ons te kort door de bocht. Veel belangrijker is te zoeken naar oplossingen om de huidige patstelling tussen de Belastingdienst en de zorgsector te doorbreken.

Vraag en aanbod

Volgens de Belastingdienst fungeren bemiddelingsbureaus en zorginstellingen in de zorg feitelijk als werkgever van de zelfstandige zorgverlener. In sommige gevallen heeft zij daar een punt. Niet alleen omdat de bemiddelaars vraag en aanbod van de zorg bij elkaar brengen, maar ook omdat ze het inroosteren en de uitbetaling regelden. Volgens het kabinet is de flexibilisering in de zorg doorgeschoten en naar het blijkt, moet een hele grote groep zelfstandigen het nu ontgelden.

Schijnzekerheid

Een oplossing voor de ontstane problemen is op korte termijn geboden. Vanuit verschillende hoeken worden pogingen gedaan. Een coöperatie van zorgprofessionals stuurt bijvoorbeeld aan op een betere verdeling van de rechten en verplichtingen tussen bemiddelingsbureaus en zelfstandigen. Er werden hiertoe twee initiatieven gelanceerd: een beoordeling van de bureaus in goede en foute contractpartijen en een nieuwe overeenkomst voor alle zelfstandigen. In die overeenkomst staan inkoopvoorwaarden waarin volgens de coöperatie de minimale wettelijke regelingen zijn opgenomen.

Vormgeving

Bij de beoordeling van de arbeidsrelatie speelt de vormgeving van de overeenkomst tussen de zelfstandige en het tussenkomstbureau zeker een belangrijke rol, maar de wijze waarop aan de overeenkomst in de praktijk uitvoering wordt gegeven, is minstens zo belangrijk. Aanpassing van de overeenkomsten biedt ons inziens slechts een schijnzekerheid voor de betrokken partijen.

Pilot

Een afgeronde pilot van het Ministerie waarbij 750 zelfstandigen in de thuiszorg direct factureren aan het zorgkantoor lijkt geslaagd. Blijkbaar is directe facturatie aan het zorgkantoor, en niet aan het bemiddelingsbureau, van doorslaggevend belang bij beantwoording van de vraag of sprake is van schijnzelfstandigheid.  De vraag is of de uitrol van deze pilot niet zal leiden tot een enorme facturatiestroom bij het Zorgkantoor.

Gelijke

Wellicht biedt directe facturatie de oplossing voor de thuiszorg. De problematiek van de schijnzelfstandigheid speelt echter in de gehele zorgsector, niet alleen in de thuiszorg. Wij zoeken als BDO een mogelijke oplossing in nieuwe samenwerkingsvormen tussen de belanghebbenden, waarbij de zelfstandige zorgverlener meer als gelijke naast de zorginstelling staat. Uiteraard dient de zelfstandige te allen tijde ondernemersrisico te lopen, waar mogelijk direct te factureren en zoveel als mogelijk directe verantwoordelijkheid te hebben voor de uitvoering van de zorgvraag. Daarnaast krijgt de zelfstandige zorgverlener echter een direct belang in de organisatie die de zorg verleent. Mogelijk dat de zelfstandig zorgverlener als mede-ondernemer zijn zelfstandigheid beter kan benadrukken.

Praktijk

Vooralsnog zijn er geen panklare oplossingen. We volgen de politieke discussie op de voet en anticiperen met mogelijke oplossingen voor de praktijk.

Nika Stegeman en Robert Rommelaars,
BDO Branchegroep Zorg

 

 

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

23 april 2014

zou directe facturering eigenlijk niet alleen aan de cliënt/patiënt moeten geschieden, waarna deze voor vergoeding moet declareren aan verzekeraar/zorgkantoor?

deel van het probleem blijft natuurlijk, dat wat ooit begon als een poging kosten te besparen door overhead uit te schakelen, (alfa-hulpen) intussen een bureaucratisch monstrum geschapen heeft met kosten die de bezuiniging intussen ruimschoots overtreffen.

Tabak

23 april 2014

Het is zonde dat BDO voornamelijk aanhaalt wat er zoal allemaal niet mogelijk is binnen het zzp'erschap in de zorg, zonder dat er een constructieve bijdrage wordt geleverd aan de problematiek. De pogingen van anderen worden terzijde geschoven als niet compleet, alhoewel deze ontwikkeling wel ingaat op een belangrijk aspect; hoe goed zijn de zzp'ers die in de zorg werken al dan niet goed geïnformeerd? Volgens mij zou iedere poging die tot doel heeft om de relatie opdrachtgever / opdrachtnemer te verduidelijken juist toegejuigd moeten worden. Ondertussen blijft BDO zoeken naar methodes om de zzp'er te handhaven terwijl inmiddels verondersteld mag worden dat de eenmanszaak binnen de zorg niet levensvatbaar is in een hoop gevallen. Het probleem valt namelijk niet zomaar te tackelen met slimme constructies, directe facturering of een positie naast de zorginstelling. Dat hebben de afgelopen jaren inmiddels wel inzichtelijk gemaakt en vele adviesbureaus kwamen er dan ook niet uit. Zonde dat een blog zoals deze ons weer terug in de tijd zet.

Hoenderdos

24 april 2014

BDO positioneert zich niet bepaald als een kenners van de zorgmark en al helemaal niet van de bemiddelingsbureaus. Het zou verstandig geweest zijn als ze zich beter had geinformeerd. Als Cooperatieve verenigng wetenwij juist beer dan ieder ander wat de beperingen zijn van een cooperatie, en dat ZZP-Nederland een nieuwe schijnconstructie heeft bedacht. Het verbaasd ons dat honderden (on)deskundige rijk willen worden van ons probleem zonder het zelfstandig ondernemerschap te faciliteren.

Ingela De Witte

27 april 2014

Misschien kan dit een bijdrage leveren.
Zorger en client vinden elkaar en een uren briefje.

http://www.slideshare.net/RickertPos/eigen-zorg-app-presentatie-def-april-2014-33357462

Top