BLOG

De zin en onzin van Routine Outcome Monitoring

De zin en onzin van Routine Outcome Monitoring

De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg geldt in het buitenland als vooruitstrevende koploper. Hier te lande is de discussie over de zin en onzin van systematische Routine Outcome Monitoring (ROM) nog immer gaande.

Het bestuurlijk akkoord van VWS en anderen met de GGZ in 2012 heeft ertoe geleid dat de meeste aanbieders vooral bezig zijn geweest de vereiste volumenormen te halen. Dat om boetekortingen door de verzekeraars te voorkomen. Het goede gevolg daarvan is geweest dat bijna alle GGZ-organisaties nu in versneld tempo hun systemen hebben ingericht om de vereiste ROM-metingen bij hun patiënten te kunnen afnemen. Het slechte nieuws daarbij is dat de doorontwikkeling van ROM als instrument om voortgang in de behandelingen te meten nog maar sporadisch het eerste doel van de ROM-meting is.

Transparantie

Als voormalig behandelaar en arts-psychotherapeut ben ik altijd een voorstander geweest van transparantie in de behandelkamer. Was ook een voorstander van het gebruik van het one-way screen, zodat collegae en studenten kritisch mee konden kijken en denken. Toen collega George Witte van Rivierduinen rond 2006 via het LUMC op zoek was naar medestanders voor de ontwikkeling van een ROM-systeem, sloot 'mijn' GGz Breburg zich dan ook met enthousiasme aan – het LUMC was de plek waar onder anderen professor Frank Zitman en Edwin de Beurs (nu Inhoudelijk Directeur van de Stichting Benchmark GGZ) bezig waren de ROM-instrumenten te ontwikkelen. Zo werd Synquest opgericht; een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelde om meer body te geven aan het evalueren van behandelingen, het doorontwikkelen van de ROM, verder onderzoek en het organiseren van een onderlinge benchmark.

Stilstand

Buiten Nederland was men onder de indruk van hoe wij hier bezig waren met het opzetten van dit effectonderzoek. Maar nu, vanuit mijn ‘vrije’ positie o.a. als toezichthouder en adviseur zie ik de laatste jaren met lede ogen dat die veelbelovende ontwikkelingen tot stilstand dreigen te komen.

Daarom heb ik de handschoen opgepakt. Onder auspiciën van P5COM heb ik elf vooraanstaande collegae uit het GGZ-veld bezocht en gevraagd naar hun gedachten over ROM. Samen vertegenwoordigen zij het Landelijk Platform GGz, de SBG, de verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en een aantal GGz-instellingen. U gaat stevige meningen en opvattingen lezen die herkenbaar de soms felle discussie over de ROM weergeven.

Round table

En om die discussie nog levendiger te maken organiseert P5COM op 30 april samen met Skipr een ronde tafel met dit selecte gezelschap. Een verslag daarvan zal in Skipr magazine nummer 7/8 van juni 2014 verschijnen. Ik hoop dat dit leidt tot een nieuwe aanzet om de ROM door te ontwikkelen voor datgene waarvoor het is bedacht, namelijk allereerste inzage  in de voortgang van de behandeling. Dat zijn we aan onze cliënten verplicht.

Jan Tromp
Bestuursadviseur P5COM en voormalig zorgbestuurder

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Dick Kaasjager

25 april 2014

Een prachtige serie interviews. Je ziet direct het probleem. Bijna iedereen heeft andere verwachtingen van wat ROM moet doen of moet zijn. De oorspronkelijke bedoeling (outcome meting ten behoeve van behandelaar en patiënt) raakt beïnvloed, zelfs geperverteerd, door andere doelstellingen, meest die van financiële aard. Het is de weg die ook de prestatie-indicatoren zijn gegaan. In zijn oorsprong een indicatie van geleverde prestaties (en als de indicatie is dat het goed zit: klaar; zo niet: verder kijken), tot managementtool, keuzehulp, contracteerinformatie, effectiviteitscontrole. Zoveel heren kan niets dienen. Dus terug naar de bedoeling, verbeter dat, maak ouderwetse spiegelinformatie voor de hulpverlener, laat daarmee zien wat je doet. En al die andere doelen? Laten al die partijen maar aangeven wat ze menen te moeten weten en welke instrumenten daarvoor nodig zijn. Professionals en patiënten kunnen dan zelf bepalen waar ze met de ROM wel en niet aan mee kunnen werken. En daarmee een waardevol instrument behouden.

Kaspar Mengelberg, psychiater

26 april 2014

Ik begrijp niet goed waarom een professional zich nog bezig kan houden met deze privacy- en beroepsgeheim doorbrekende onzin. Behalve wanneer hij of zij de belangen van verzekeraars wil dienen. Zie http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014

Aad Cense

27 april 2014

ROM als de nieuwe Haarlemmerolie voor de psychiatrie; zoiets moet bijna per definitie met wantrouwen bekeken worden. Voeg er elementen als belangen en macht aan toe, en het wordt tijd voor groot alarm.

Ingela De witte

27 april 2014

http://www.slideshare.net/RickertPos/eigen-zorg-app-presentatie-def-april-2014-33357462

Transparant

Top