BLOG

Bekijk zorgvraag 2030 in regionaal netwerk

Bekijk zorgvraag 2030 in regionaal netwerk

In 2030 wonen in Friesland 650.000 mensen. Dat is net zoveel als nu. Friesland krimpt dus niet, wat iedereen dacht. Toch is er wel wat aan de hand, want het aantal Friezen tussen de 20 en 65 jaar krimpt wel. Daarentegen neemt het aantal oudere Friezen flink toe. In 2030 wonen er 87.000 Friezen die ouder zijn dan 75 jaar en 84.000 tussen de 64 en 75 jaar.

In Amsterdam ligt het anders. Daar wonen straks bijna 900.000 mensen en dat zijn er nu 800.000.  Amsterdam groeit! En toch is er ook in Amsterdam iets aan de hand, het aantal ouderen groeit namelijk harder dan het aantal jongeren. Dus ook Amsterdam vergrijst. In 2030 wonen er 61.000 mensen die ouder zijn dan 75 jaar en 78.000 tussen de 65 en 74 jaar.

Chronische aandoeningen

In Friesland hebben straks meer dan 300.000 mensen  1 of meer chronische aandoeningen, in Amsterdam zijn dat er meer dan 400.000. De vraag is natuurlijk of hier sprake is van een probleem, immers lang niet iedereen met 1 of meerdere chronische aandoeningen heeft hier zoveel last van dat hij of zij wordt beperkt in het dagelijks functioneren.

Juist hierom heeft de commissie innovatie zorgberoepen en opleidingen aan TNO gevraagd om functioneringsprofielen van burgers in 2030 te ontwikkelen. Hierdoor wordt voor het eerst duidelijk wat er nodig is om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Mobiliteit

In 2030 wonen in Friesland 71.000 mensen met functioneringsproblemen, waarvan het grootste deel verklaard wordt door klachten aan het bewegingsapparaat, mobiliteit dus (een stijging van 60% ten opzichte van nu). Op 12 maart kwamen de Friezen bij elkaar in het Abe Lenstra Stadion om zich te buigen over de aanpak van de zorg in 2030. Als je niet schiet kun je niet scoren! Cruijff zei het al. Daar hadden de Friezen geen last van, Friesland gaat scoren!

In Amsterdam is het niet anders, daar zien we eveneens een stijging van 60% als het gaat over functioneringsproblemen. In 2030 hebben 70.000 Amsterdammers een functioneringsprobleem (voornamelijk mobiliteit).

Samenwerking

Als wij willen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen zullen we vol moeten inzetten op goedwerkende netwerken en slimme technologische toepassingen. Friesland is totaal in beweging. Zorgverzekeraar, lokale politiek, zorgbestuurders en zorgprofessionals slaan de handen ineen met de burger. Friesland is op weg naar een heel nieuw zorglandschap waarin mensen centraal staan met de focus op functioneren!

Samen met  de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA) organiseerde de commissie op 31 maart een bijeenkomst in Amsterdam. Vijftig Amsterdammers en Amstelveners bogen zich over de zorgvraag 2030 in hun eigen woongebied. Ook hier de zorgverzekeraar, de lokale politiek, zorgbestuurders, professionals, onderwijs en burgers. Gebogen over de landkaarten van Amsterdam en Amstelveen ontstond een inspirerend debat. Kunnen we het nog voorkomen, of misschien reduceren? Moet alles wat kan en hoe stellen we de Amsterdammers in staat zo lang mogelijk thuis te blijven en toch mee te blijven doen? Hoe gaan we straks om met de grote groep Amsterdammers die functioneringsproblemen hebben, hoog wonen en geen beschikking hebben over een lift?

Als we blijven inzetten op eigen kracht van burgers, op eigen verantwoordelijkheid en op maatschappelijke betrokkenheid is het belangrijk om te weten waar de grootste hobbels zich bevinden. Daarom brengt de commissie de zorgvraag in combinatie met functioneren van burgers in kaart. Want, als we weten wat er straks nodig is, weten we ook welke beroepen en opleidingen daar bij horen.

Marian Kaljouw
Voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
Zorginstituut Nederland

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Drs. Verboom

27 april 2014

Zoals bekend behoeven wij bestuurders wat minder aandacht te hebben voor de ouderen onder ons,. Wie durft beweren dat die oude Friezen waarover Kaljouw het heeft een bedreiging vormen voor de maatschappelijke rust als we een deel van hun vermogen via slimme constructies van hen zouden afnemen en teruggeven aan de komende generaties?

Wees even realisties zeg! De meesten van die ouwe knarren hebben zichzelf genoeg verrijkt dus laten we de buikriem voor hen nog veel verder aantrekken. Niemand die er wat van durft zeggen, dat is een voordeel. Maar doe het slim en zeg niks dan kom je er mooi mee weg! Er is een soort opstandsmoeheid over het gewone volk gekomen en we hebben de burgers eindelijk waar we hen willen hebben. Dat werkt enorm makkelijk maar maak dan ook goed gebruik van. De komende jaren zullen cruciaal zijn om wat het gewone volk bezuinigen noemt door te zetten. Breng het onder het mom van creatieve of innovatieve destructie. Zeg dat je gestudeerd hebt aan Harvard dat maakt indruk daar in de polder. Geef niet toe en bij elk protest stel vraagtekens bij de 'maatschappelijke betrokkenheid' ( name it whatever) van de klager. Maakt niet uit of u het zelf begrijpt. Doen!
Denk eraan wij staan boven het ongestudeerde plebs en wij weten meer dan we mogen zeggen. Dat is soms frustrerend maar niet onoverkomelijk. En vooral geen transparantie! Dat is een valkuil van de vakbonden met hun verderfelijke CAO. Laten we de vrije beroepen in alles ontzien!

RianVeldhuizen Veldhuizen

28 april 2014

Mooie initiatieven voor samenwerking in het zorglandschap, ter voorbereiding op de stijgende zorgvraag in vergrijzende regio’s. Willen we een solide fundament leggen voor de innovatie van het beroepsaanbod in de zorg, dan is daar een belangrijke rol weggelegd voor de fysiotherapeut. Voor bijna 3 miljoen 65-plussers horen de 22.000 fysiotherapeuten in Nederland immers tot de medisch hulpverleners waarop zij het vaakst een beroep doen. Samenwerking tussen fysiotherapeuten, artsen, thuiszorg, ouderenbonden en andere betrokkenen in het hele land is essentieel om ouderen mobiel te houden. Zoals ik ook schreef in het blog ‘Langer thuis wonen begint met bewegen’ [http://www.senioren.nl/2014/04/langer-thuis-wonen-begint-met-bewegen/], mag het effect van preventie daarbij niet worden onderschat. Maar ook behandelen van complexere aandoeningen vanuit huis moet, met de juiste begeleiding, vaker mogelijk worden. Wij zijn er klaar voor!

Rian Veldhuizen
Directeur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Top