HRM

Betere inzet personeel levert tonnen op

Betere inzet personeel levert tonnen op

De afgelopen periode heb ik met verwondering de discussie over de hervormingen in de zorg gevolgd. De discussie wordt gedomineerd door het thema kostenreductie en de gevolgen daarvan voor cliënten. Dat is begrijpelijk, maar wat mij betreft is de discussie over de medewerkers van zorginstellingen minstens zo belangrijk. Zij zijn een cruciale factor in de kwaliteit van de zorg.

Wanneer we kijken naar de gemiddelde zorginstelling, kunnen we concluderen dat ruim 70 procent van de kosten bestaat uit personeelskosten. Dit is uiteraard een aanzienlijk aandeel van het budget, waarbij er kansen zijn om hier effectiever mee om te gaan. Veel zorginstellingen laten veel van deze kansen echter nog liggen, bijvoorbeeld als we kijken naar de personeelsplanning.

Het nieuwe plannen

Veel zorginstellingen kiezen ervoor om op de traditionele manier te plannen. Het verplegend en verzorgend personeel heeft hiermee inzicht in de planning, maar moet voor elke wijziging in het rooster contact opnemen met de planning. De planning moet op hun beurt het gat dat ontstaat in de planning op gaan lossen. Dit gebeurt overigens meerdere keren per maand, circa 70 procent van de basisplanning wijzigt door ongeplande afwezigheid van medewerkers of een plotselinge stijging van de zorgvraag, bijvoorbeeld door een calamiteit. Zoals u kunt voorstellen is dit een tijdrovend proces waar zorg- en welzijnsinstellingen nog flink op kunnen besparen.  

Dat het anders kan, bewijzen zorginstellingen die modern plannen. Bij deze organisaties zorgt de planner voor een basisplanning die het personeel kan afstemmen op zijn eigen agenda. Zo kunnen medewerkers onderling ruilen of hun diensten aanbieden via een online toepassing. Uiteraard kan het verplegend personeel alleen inschrijven op de diensten die overeen komen met hun bevoegdheid zodat de kwaliteit van de zorg niet in gevaar komt. Leidinggevenden houden altijd de controle over de eigen planning; zij moeten de uiteindelijke ruilingen goedkeuren. Dit gaat overigens allemaal digitaal. Elke wijziging is dus direct zichtbaar voor alle partijen.

Besparing

Een mooi voorbeeld vind ik altijd Zonnehuisgroep Vlaardingen. Zij hebben gezien dat medewerkers veel sneller gingen reageren op openstaande diensten omdat het verzorgend personeel altijd en overal inzicht heeft in het rooster. Dit heeft ervoor gezorgd dat de inhuur van uitzendkrachten bijna naar nul procent is gebracht. Een besparing die in drie maanden de organisatie acht ton heeft opgeleverd. 

Kortom, wijzigingen in de planning worden sneller doorgevoerd omdat iedereen die iets van de planning moet vinden, toegang heeft. Die gelijktijdigheid  zorgt ervoor dat afstemming minder tijdrovend is en dat er minder externe inhuur nodig is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het efficiënt inzetten van de medewerkers zorginstellingen tonnen kan opleveren, geld dat hard nodig is met alle bezuinigingen die op uw organisatie afkomen.

Willem van Enter
Chief Commercial Officer (CCO) bij Raet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top