BLOG

Kwaliteit van hulpmiddelen moet gegarandeerd zijn

Kwaliteit van hulpmiddelen moet gegarandeerd zijn

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij de productie en distributie van hulpmiddelen voor mensen met diabetes, zoals teststrips en glucosemeters.

De garantie dat alles altijd allemaal goed werkt, is bijna onmogelijk. Maar dit moet wel het streven zijn. Voor mensen met diabetes zijn deze hulpmiddelen immers onmisbaar: daar moeten ze op kunnen vertrouwen. Als er dan toch iets mis gaat, moet de dienstverlening ook meer dan 100% zijn.

Ontregeld

Diabetesvereniging Nederland maakt zich zorgen over de kwaliteit van de hulpmiddelen. Twee recente voorbeelden. Zorgverzekeraar CZ besloot eind vorig jaar om bepaalde bloedglucosemeters niet langer te vergoeden. Wie gebruik maakte van zo’n meter, moest overstappen op een andere, goedkopere meter. Niet van alle meters was de betrouwbaarheid bekend. Nu bereiken ons signalen van mensen van wie de bloedglucosewaarden ontregeld zijn als gevolg van hun nieuwe meter. Een kwalijke zaak.

Terugroepactie

Daarnaast riep fabrikant Abbott patiënten onlangs op het gebruik van de FreeStyle teststrips te staken, omdat ze ondeugdelijk waren. Patiënten moesten de bloedglucose meten met een leenmeter en konden via een gratis 0800-nummer nieuwe strips krijgen. Ik vind het zorgelijk dat de geavanceerde kwaliteitscontroles kennelijk niet afdoende zijn. Mensen met diabetes moeten volledig op hun hulpmiddelen kunnen vertrouwen. Nog meer schrok ik van de afhandeling van deze terugroepactie door Abbott, waarover DVN veel verontruste telefoontjes kreeg. De fabrikant was slecht bereikbaar, patiënten werden niet adequaat te woord gestaan en kregen geen antwoord op hun vragen.

DVN heeft onmiddellijk bij Abbott aan de bel getrokken. Uit onze gesprekken blijkt dat Abbott wel belangrijke instructies gaf en een alternatief bood, maar niet voldoende heeft gezorgd dat de gebruikers van de teststrips alle informatie begrepen. Wanneer de ontvanger van de boodschap met veel vragen en onduidelijkheid blijft zitten, heeft de zender het niet goed gedaan. Mensen met diabetes weten DVN goed te vinden om dergelijke klachten neer te leggen. De ervaring van de afgelopen maanden heeft ook geleerd dat DVN welkom is bij CZ, VGZ en Abbott om als patiëntvertegenwoordiger de problemen door te spreken en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen. Dat doen we dan ook.

Voorkomen

Maar voorkomen is beter dan genezen.  Het is belangrijk dat zorgverzekeraars en hulpmiddelenfabrikanten zich realiseren hoe hecht de relatie is tussen mensen met diabetes en hun hulpmiddelen. En het draait om vertrouwen. Mensen moeten kunnen vertrouwen op hun meter, strips, pomp of pen. Bovendien moeten mensen kunnen vertrouwen op een snelle en vlekkeloze afhandeling van een probleem met hulpmiddelen, ook op individueel niveau.

Vinger aan de pols

Tot slot goed nieuws. Om de betrouwbaarheid van meters te vergroten start de Nederlandse Vereniging van Klinisch Chemici (NVKC) binnenkort een actie om een landelijk dekkend netwerk van laboratoria te creëren voor de regelmatige controle van bloedglucosemeters. Er wordt getest of de meter goed werkt en of bepaalde factoren in het bloed van de gebruiker niet zorgen voor een onjuiste uitslag. DVN gaat zich inzetten om mensen op te roepen hun meter te laten controleren. Daarnaast houden we ook vinger aan de pols of de afhandeling van die controles goed verloopt. 

Margreeth Smilde
Voorzitter Diabetesvereniging Nederland

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

8 mei 2014

En dan nog een stapje verder Margreeth: als er iets niet deugt, zoeken naar de oorzaak.

Lean propageert om daartoe 5x de waarom vraag te stellen. Dat leidt tot de kern-oorzaak, die meestal diepliggende aspecten blootlegt waar de problemen een gevolg van zijn.

Als je op dat niveau problemen oplost komen zij nooit meer terug én los je vaak meteen een aantal andere problemen op.

Als je dat als standaard gedrag bent gaan aannemen, dus bij elk probleem dat je ontmoet, heb je geleerd om 'continu te verbeteren'.

Dan kom je veel verder dan constateren welke instrumenten minder deugen....

HuibHezemans.nl quality projects, process quality

8 mei 2014

Prima dat een vertegenwoordiger van patiënten zo duidelijk de behoefte aan betrouwbare hulpmiddelen ventileert, gerelateerd aan 2 duidelijke afwijkingen.
Niet voor niets dat het beheer van middelen, waaronder bloedsuikermeters, ook aandacht krijgt in het certificatieschema voor huisartsenpraktijken van NHG Praktijkaccreditering.
Patiëntenbelang is kortom gediend met integer beheer en opvolging van richtlijnen. Kwaliteitsmanagement, first time right ook in de zorg, is dus geen afvinkmanie van managers maar heeft directe impact op patiëntveiligheid.

Top