BLOG

De maand van de transparantie

De maand van de transparantie

Op 13 mei 2014 kwam de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) naar buiten met het kwaliteitsvenster. Allerhande relevante informatie voor patiënten, variërend van risicovolle operaties tot sterftecijfers, van patiëntenervaringen tot wachttijden, zijn bij vrijwel ieder ziekenhuis op een uniforme en begrijpelijke manier beschikbaar.

Een grote en moedige stap van de NVZ en haar leden. Want daar waar het adagium in de zorg maar al te vaak is dat kwaliteit niet te meten is, laten de kwaliteitsvensters op een overzichtelijke manier zien hoe deze ziekenhuizen scoren. Dat maakt ziekenhuizen kwetsbaar, want een lage score bij bepaalde complexe behandelingen is direct inzichtelijk voor wie daar op zoekt.

Aanmoediging

Maar het biedt ook grote kansen. Door inzicht te geven in de kwaliteit kun je als ziekenhuis laten zien waar je goed in bent. Tegelijkertijd is het een aanmoediging om de kwaliteit te verbeteren voor de behandelingen waarin je minder goed bent.

Mei 2014 lijkt sowieso de maand van de transparantie te zijn geworden. Op 21 mei ontsloot DBC Onderhoud de prijzen van behandelingen in ziekenhuizen. Daarmee komt een einde aan de black box die de kosten van een behandeling voor veel Nederlanders is. Iedereen kan inzicht krijgen in de prijs, en  een afgewogen beslissing nemen om al dan niet naar het ziekenhuis te gaan voor een behandeling die voor een lagere prijs net zo goed door de huisarts gedaan kan worden.

Kostenbewuster

De NPCF toonde eerder al aan dat patiënten kostenbewuster worden als ze de kosten van een behandeling kennen. De openbaarmaking van de prijzen door DBC onderhoud maakt die kostenbewuste keuzes mogelijk. Voor de kostenbewuste patiënt is bovendien mooi meegenomen dat hij of zij daardoor op het eigen risico kan besparen.

De VVD pleit al jaren voor meer transparantie in de zorg, bijvoorbeeld door iedere patiënt inzicht te geven in de gemaakte kosten. Transparantie in prijs en kwaliteit leidt tot betere zorg tegen een betere prijs. Het leidt tot inzicht en bewustzijn bij de patiënt en bij de verwijzer. Ik ben daarom heel blij dat verschillende belanghebbenden in de zorg de afgelopen tijd belangrijke en onomkeerbare stappen op dit vlak hebben gezet. Deze stappen laten zien dat transparantie mogelijk is, ook als het over de zorg gaat. Ik ben er daarom van overtuigd dat over een paar jaar zal blijken dat de maand mei van dit jaar een zeer belangrijk kantelpunt is geweest in onze zorg. Lang leve de maand van de transparantie!

Arno Rutte
Tweede Kamerlid VVD

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Dienie Koolen-Goossens

3 juni 2014

En wat zal de maand juni worden? Maand van de keuzevrijheid ligt in de lijn van uw partij. Transparantie kost tijd en aandacht en verdient gewaardeerd en beloond te worden. Patiënt en verzekeraar hebben recht op inzage in kwaliteit en zorgaanbieder op eerlijk tarief zodat tekenen contract geen probleem is. Bewustzijn van kosten bij patiënt is goede zaak. Maar ook eerlijkheid naar patiënt toe waarop vooral gelet wordt bij zorginkoop. Transparantie bij politici, zorgverzekeraars en aanbieder wordt zeer gewaardeerd. En dan ook nog graag heldere taal bij polissen en duidelijke informatie aan verzekerden en heldere regels vanuit politiek over declareren en plaats van NZa . Want dure en tijdrovende tariefonderzoeken laten doen zonder dat hun advies opgevolgd wordt door de grote zorgverzekeraars zou de politiek zich moeten aantrekken. Ook transparantie van zorgverzekeraars waarom er door aanbieder misschien niet getekend is kunnen worden omdat tarief helaas onvoldoende blijkt voor kwaliteit. Ik hoop dat de weg naar transparantie die u ingezet heeft voortgang vindt. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Frederique van Duuren

4 juni 2014

Een van de redenen waarom wij als Achmea fors investeren in het transparant maken van kwaliteit van zorg is dat wij geloven dat wij alleen op basis van kwaliteit onze verzekerden kunnen informeren over keuzes die we maken bij het al dan niet contracteren van zorgaanbieders. Samen met het veld ontwikkelen wij uitkomstindicatoren die relevant zijn en leiden tot verbeteringen in de zorg. We investeren fors in registratiesystemen die tot transparantie moeten leiden. In de komende periode zetten we een eerste stap om onze verzekerden te informeren over uitkomsten van zorg. We hopen dan dat deze informatie wordt meegenomen in de keuze die verzekerden hebben.

Top