BLOG

Indiase verpleegkundigen bij UMCG

Tja, het klinkt toch wel raar in deze tijd. Personeel voor operatiekamers uit India halen. In de zorg is schaarste een probleem en de verwachting is dat als gevolg van de vergrijzing dit alleen maar erger wordt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want we hebben nu eenmaal heel veel goed opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen nodig.

Ethiek

Om die reden zou je het kunnen billijken dat we het personeel elders halen. Je kunt je afvragen of dat altijd ethisch is, want misschien zijn deze mensen in hun eigen land wel even hard of nog harder nodig.

Braindrain uit kwetsbare landen

Maar laat ik mij beperken tot onze eigen problemen. Natuurlijk ben ik blij dat vacatures vervuld worden. Wij zijn als bond ook niet principieel tegen het binnenhalen van buitenlandse werknemers. Als deze nieuwe collega’s maar in alle opzichten goed worden opgevangen en arbeidsvoorwaarden netjes worden toegepast. Gewoon onder de cao tegen het zelfde salaris als Nederlandse collega’s. Daarnaast is het natuurlijk niet de bedoeling dat een braindrain uit kwetsbare landen plaatsvindt!

Personeel lokken

Maar toch wringt het. We zien dat werkgevers in de zorg onvoldoende structurele maatregelen treffen om personeel op te leiden. Er wordt weinig geïnvesteerd in personeel en er zijn vaak domweg te weinig opleidingsplaatsen. Vaak wordt voor de vlucht vooruit gekozen door personeel weg te lokken bij de “concurrent” met de toezegging van een hogere FWG-schaal of andere extraatjes.

OK-convenant is goed initiatief

Zeker OK-personeel kiest er steeds vaker voor om zichzelf via detacheringsbureaus te verhuren aan ziekenhuizen. Laatst hebben dertien ziekenhuizen in Noord-Brabant geconstateerd dat het zo niet langer kan. Ze hebben gezamenlijk afgesproken meer opleidingsplaatsen te creëren, dure detacheringsbureaus te mijden en elkaars personeel niet weg te lokken. Een goed voorbeeld dat hopelijk doet volgen.

Eenmalige oplossing

Laat voor één keer deze mensen maar uit India naar Groningen komen om de acute problemen op te lossen. Maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat werkgevers nu ook eens echt werk gaan maken van het structureel oplossen van de arbeidsmarktproblemen in de zorg. Onze bond wil hier graag over meedenken.


Edith Snoey
Voorzitter ABVAKABO FNV

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top