Finance

Chronisch ziek, dus duur verzekerd?

Chronisch ziek, dus duur verzekerd?

Sinds 2006 hebben mensen met een chronische aandoening dezelfde positie als gezonde mensen bij de ziektekostenverzekering. Iedereen, jong of oud, ziek of gezond is tegen dezelfde premievoorwaarden verzekerd via de Zorgverzekeringswet.

Dat geldt zeker niet voor andere verzekeringen en het ligt niet voor de hand dat dit zal gebeuren. Verzekeraars beschouwen mensen met een chronische aandoening als een risico en dan berekenen ze een hogere premie. 

Hindernissen

Neem een overlijdensrisicoverzekering. Mensen met diabetes die er eentje willen afsluiten, stuiten op een aantal hindernissen. Op basis van hun medische gegevens berekenen verzekeraars een opslag op de standaardpremie. Hoe deze opslag tot stand komt, is erg ondoorzichtig. De aanvraagprocedure neemt soms maanden in beslag. Dat is vooral lastig bij het aanvragen van een hypotheeklening, want het voorbehoud van financiering bij de aankoop van een huis is slechts enkele weken geldig. Bovendien ontbreekt dan de tijd om nog een aanvraag bij een andere verzekeraar te doen. Premies vergelijken is er dus niet bij.

Samenwerking

Op die manier worden mensen met diabetes ernstig benadeeld, zonder dat ze daar iets aan kunnen veranderen. Diabetesvereniging Nederland vindt dat niet eerlijk. Ons uitgangspunt is: mensen met diabetes moeten zo normaal mogelijk kunnen leven. Daarom hebben we gezocht naar een mogelijkheid om de positie van mensen met diabetes te verbeteren bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering. Met trots presenteren we onze samenwerking met Independer: de Risicoverzekering Op Maat.

Hoopvol

Bijzonder is dat Independer op grond van de medische gegevens van de aanvrager een aantal offertes opvraagt. Er valt dus wat te kiezen! Independer heeft afspraken met verzekeraars zodat het hele traject binnen 4 weken gelopen kan worden. Dat is de normale tijd die voor iedereen geldt.

Diabetesvereniging Nederland is blij met deze verbetering van de positie van mensen met diabetes: zij krijgen de keuze waar ze hun overlijdensrisicoverzekering willen afsluiten. Bovendien is het een hoopvol signaal dat private partijen zoals Independer en verzekeraars afspraken maken om hun dienstverlening ook voor mensen met een groter gezondheidsrisico op een hoger peil te brengen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze ontwikkeling biedt mogelijkheden. Als de ervaringen positief zijn, hopen we dat het traject van Independer navolging krijgt voor mensen met andere chronische ziekten. Wij zullen onze ervaringen delen, om andere patiëntenverenigingen te helpen om hier ook mee aan de slag te gaan. En wellicht kunnen andere verzekeringen volgens dezelfde procedure worden afgesloten, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wie diabetes heeft, kan botweg geweigerd worden voor deze verzekering, met als enige reden: u heeft diabetes. Met instelling, HbA1c of complicaties wordt geen rekening gehouden. Daar kunnen wij ons niet bij neerleggen.

Margreeth Smilde
Voorzitter Diabetesvereniging Nederland

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Aovxl

10 april 2017

Waarde op basis van advies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor verschillende ziekten zoals diabetes patiënten met voorbeelden. Aovxl.nl levert ook de invaliditeitsverzekering diensten voor verschillende handicaps omstandigheden.

Top